Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2020/2021

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2020/2021

Unikalne studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Nabór studentów na edycję w roku 2020/2021 rozpocznie się na stronie IRK 15 maja 2020r.

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Terminy: Dwa semestry od października 2020 roku. Zaplanowano 10 zjazdów w soboty (od 10:00 do 19:00) i niedziele (od 9:00 do 18:00). Zajęcia odbywają się w centrum Krakowa, w nowoczesnym budynku Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ przy ul. Oleandry 2a.

Rekrutacja: O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia. Liczba miejsc ograniczona.
 

Koszt: Całkowity koszt studiów wynosi 6500 zł, ale dzięki dofinansowaniu, w tym roku akademickim wyniesie dla studenta 2500 zł.

Prowadzący: wykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu i innych wiodących uczelni (UW, UAM), pracownicy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci i biznesmeni z doświadczeniem na rynku chińskim

Bloki tematyczne: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły w po pierwszym i drugim semestrze.

Sekretariat studiów podyplomowych ul. Oleandry 2a (p. 0.09, parter) otwarty od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00.

Kontakt mailowy: sekretariat-orient(at)uj.edu.pl 
​Kierownik studiów: dr Joanna Wardęga (e-mail: joanna.wardega(at)uj.edu.pl)

Zaplanowane zajęcia:

 • prof. dr hab. Maria Bernat: System gospodarczy Chin
 • prof. dr hab. Beata Glinka: Zarządzanie międzykulturowe w Azji
 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk: Warsztaty z chińskiego savoir-vivre
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Stereotypy i uprzedzenia - Polska a Chiny
 • prof. dr hab. Adam W. Jelonek: Relacje polsko-chińskie 
 • prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak / dr Jakub Zamorski: Mozaika religijna Chin
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Negocjacje w Chinach
 • dr hab. Jerzy Bayer, prof. UJ: Współpraca między Chinami a Polską na poziomie samorządów 
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: System polityczny ChRL
 • dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ: Polityka energetyczna i ekologiczna Chin 
 • dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ: Chiny w światowej gospodarce
 • dr hab. Marcin Jacoby: Cywilizacja i kultura Chin
 • dr Ewa Chmielowska: Podstawy malarstwa i kaligrafii chińskiej
 • dr Marcin Grabowski: Chiny w stosunkach międzynarodowych
 • dr Krzysztof Jakubczak: Chińska filozofia
 • dr Marek Kalmus: Systemy medyczne Chin
 • dr Rafał Kwieciński: Instytucjonalne ramy stosunków gospodarczych Polski i Chin
 • dr Rafał Kwieciński: Bezpieczeństwo Chin
 • dr Michał Lubina: Potencjał turystyczny Chin
 • dr Agnieszka Mikrut-Żaczkiewicz: Współczesne kino chińskie
 • dr Joanna Wardęga: Najnowsza historia Chin
 • dr Joanna Wardęga: Problemy współczesnego społeczeństwa chińskiego
 • dr Bogdan Zemanek: Dzieje cesarstwa w Chinach
 • dr Bogdan Zemanek: Wielokulturowość i wieloetniczność
 • mec. Michał Kłaczyński: Podstawy funkcjonowania systemu prawnego w Chinach  
 • mec. Jan Talaga: Uwarunkowania prawne prowadzenia biznesu w Chinach 
 • mgr Sylwia Witkowska: Współpraca z tłumaczem 
 • mgr Han Xinzhong: Współpraca z chińskimi mediami
 • Różni goście: Polskie i chińskie doświadczenia we współpracy
 • Native speakerzy i polscy lektorzy: Język chiński początkujący i chiński biznesowy

 

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz wyników testów kończących poszczególne moduły po każdym semestrze.

FAQ:

 • Czy jest wymagana znajomość języka chińskiego? ODP: Nie.
 • Czy możliwa jest płatność w ratach? ODP: Tak, w dwóch ratach.
 • Czy studia są dla osób zupełnie niezorientowanych? ODP: Niektóre moduły będą miały charakter wprowadzający, lecz spodziewamy się słuchaczy już posiadających podstawową wiedzę o Chinach. 
 • W jakim języku prowadzone są studia? OPD: większość w języku polskim, lektoraty i spotkania z gośćmi częściowo po angielsku.

 

Więcej szczegółów na temat zapisu na studia na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UJ