Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym "Chińskie Impresje"

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym "Chińskie Impresje"

Z okazji 72. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Polską, Ambasada ChRL w Polsce wraz z Instytutem Konfucjusza organizuje konkurs fotograficzny "Chińskie Impresje", którego zwieńczeniem będzie wystawa online zwycięskich prac.

Wystawa ma na celu pokazanie wszystkim polskim przyjaciołom bardziej realistycznego, trójwymiarowego i wszechstronnego obrazu Chin, a także nadania nowego impulsu do promowania wymiany humanistycznej między Chinami a Polską i pogłębiania przyjaźni między dwoma narodami.

 

  1. Czas trwania konkursu

Terminy składania prac: od 10 września do 31 października 2021 r.

Publikacja wyników: w drugiej połowie listopada

 

  1. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą zostać polscy miłośnicy fotografii oraz wszyscy inni polscy przyjaciele zainteresowani chińską kulturą.

 

3. Tematy prac                                                               

3.1 Chiny - Krajobraz: fotografie z Chin ukazujące naturalne krajobrazy, architekturę, infrastrukturę komunikacyjną, krajobraz miejski, środowisko ekologiczne, itp.

3.2 Chiny - Ludzie: fotografie ukazujące lokalne warunki, życie ludzi, kulturę i rozrywkę, sport, trendy w modzie, hobby i inne. Ważne, by zdjęcia przedstawiały ludzi w Chinach.

3.3 Chiny - Opowieści: fotografie koncentrujące się na tradycyjnej przyjaźni między Chinami a Polską, przyjaźni międzyludzkiej, wymianie humanistycznej, praktycznej współpracy, solidarności przeciwko epidemiom, China-Railway Express oraz budowie "Jednego Pasa, Jednej Drogi".

3.4 Chiny - Inspiracje: fotografie, które przedstawiają symbole chińskiej kultury, sztuki, muzyki, teatru, technologii, kuchni i stroju.

 

4. Wymagania dotyczące prac

4.1 Do każdej pracy należy dołączyć opis pracy, zawierający imię i nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce i datę powstania pracy oraz krótki opis (maks. 100 słów), który należy dołączyć do nadesłanej pracy w formacie pliku doc. Pracę konkursową oraz jej opis należy nazwać imieniem i nazwiskiem uczestnika. Jedna osoba może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia.

4.2 Prace muszą mieć wielkość powyżej 1MB i poniżej 10MB, rozdzielczość nie mniejszą niż 300 dpi i być w formacie jpg.

4.3  Dopuszczalne są odpowiednie korekty jasności, kontrastu i nasycenia kolorów, ale nie można dokonywać obróbki technicznej, takiej jak komponowanie (compositing), dodawanie lub drastyczna zmiana kolorów.

  4.4 Prace muszą być oryginalne, nie będą akceptowane prace naruszające prawo lub powielane.

4.5 Na pracach nie można umieszczać żadnych znaków wodnych, takich jak logo, nazwa strony internetowej, adres linku itp.

 

  5. Uczestnictwo w konkursie

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o przesłanie fotografii i opisu pracy w formie elektronicznej (szczegóły w poprzednim punkcie) jako załącznika (format zip lub rar) do wiadomości e-mail na adres, instytut.konfucjusza@uj.edu.pl, z następującym tematem: Konkurs fotograficzny "Chińskie Impresje" - Imię i nazwisko zgłaszającego.

 

6. Nagrody

6.1 Przewidziano 5 pierwszych nagród, 10 drugich, 15 trzecich i 30 nagród wyróżniających.

6.2 Nagrody rzeczowe wartości ok. 800 zł, 400 zł, 200 zł, 100 zł oraz dyplomy za udział zostaną przyznane odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz osobom wyróżnionym.

 

7. Opis konkursu

Uznaje się, że każda osoba przesyłająca zgłoszenie oświadcza, iż jest świadoma, akceptuje i będzie przestrzegać poniższych zasad i warunków:

  1. Nadesłane fotografie muszą być zgodne z tematem konkursu i być oryginalnymi pracami wykonanymi przez uczestnika.
  2. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą wykorzystywane przez organizatorów konkursu wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu.
  3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność prawną w szczególności w kwestii dobrego imienia i wizerunku oraz praw autorskich związanych ze zgłaszaną pracą.

7.4 Organizatorzy konkursu mają prawo do wykorzystania wybranych prac konkursowych w formie ogłoszeń, wystaw oraz do rozpowszechniania ich w Internecie bez uiszczania odrębnego wynagrodzenia.

7.5 Ostateczne prawo interpretacji wyników konkursu należy do Ambasady ChRL w Polsce.

 

8.  Organizator konkursu

Organizator: Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

Współorganizatorzy: Instytut Konfucjusza w Krakowie, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Mickiewicza), Instytut Konfucjusza w Opolu, Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Wrocławski), Instytut Konfucjusza (Uniwersytet Gdański), Instytut Konfucjusza (Politechnika Warszawska)