Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs „Namaluj Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Ucz się chińskiego" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Europy.

Konkurs „Namaluj Zimowe Igrzyska Olimpijskie – Ucz się chińskiego" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Europy.

Organizatorem konkursu jest Centrum Nauczania Języka i Współpracy (CLEC) przy Ministerstwie Edukacji ChRL. Celem konkursu jest umożliwienie uczniom z różnych krajów europejskich zapoznanie się z duchem Igrzysk Olimpijskich oraz zaprezentowanie swoich umiejętności plastycznych i kaligraficznych poprzez stworzenie gazetki szkolnej w formie plakatu. Praca ma poruszać tematykę Zimowych Igrzysk Olimpijskich w kontekście hasła: „wzajemne zrozumienie, przyjaźń, solidarność i fair play”.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora, a wybrane dzieła zostaną wykorzystane jako elementy dekoracji Wioski Olimpijskiej w trakcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich Beijing 2022!

 

KONKURS:

1. Prace plastyczne o tematyce związanej z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Beijing 2022, wykonane w formie gazetki szkolnej/plakatu.

Poza motywami o tematyce olimpijskiej (np. olimpijskie sporty zimowe, duch zimowego współzawodnictwa olimpijskiego itd.) prace  muszą zawierać napisy w języku chińskim, w znakach (możliwe jest „przerysowanie” znaków ze słownika lub internetu).
Do pracy można dołączyć wideo przedstawiające indywidualną lub zbiorową pracę nad gazetką szkolną i zawierające przemyślenia związane z udziałem w konkursie.

2. Czas trwania konkursu: od 10 września 2021 do 10 października 2021.

3. Uczestnicy: udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Europy.

4. Wymagania dotyczące prac:
    • Gazetka szkolna w formie plakatu powinna być sporządzona na arkuszu formatu A3  (42 x 29.7 cm). Prosimy o przysłanie kolorowego skanu w formacie .PDF, w rozmiarze nie mniejszym niż 2MB i nie większym niż 5MB.
    • Każda praca powinna zawierać opis, nie dłuższy niż 30 słów, w którym muszą znaleźć się: imię i nazwisko dziecka oraz nazwa szkoły.
    • Wideo powinno być nagrywane poziomo, telefonem komórkowym lub innym urządzeniem. Dla osiągnięcia najlepszych efektów w przypadku nagrań wykonywanych telefonem komórkowym zaleca się filmowanie z różnych kątów oraz używanie statywów, stabilizatorów i innych urządzeń, które mogą poprawić jakość nagrania.
    • Nagrania powinny być w rozdzielczości 1920 x 1080 i zapisane w formacie MP4 lub MOV.
    • Nagranie nie może przekraczać 5 minut.

5. Przesyłanie prac:
    • W trakcie trwania konkursu prosimy o wysyłanie prac pod adres mailowy:  liuge@chineseplus.net.
    • W tytule wiadomości e-mail muszą znaleźć się poniższe informacje: 1) nazwa konkursu, 2) imię i nazwisko Uczestnika, 3) data przesłania pracy. Poszczególne informacje powinny zostać oddzielone od siebie znakiem „+” (plus).
    • Na przykład:  „Winter Olympics hand-written newspaper + Janinka Kowalska + 20211003” (w przypadku wysłania pracy 3 października 2021).
    • Do maila należy załączyć plik .PDF ze skanem pracy.


6. Nagrody:
Komisja konkursowa w Chinach przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodą oraz wyróżnienia dla najlepszych prac. Nagrodami będą oficjalne gadżety Zimowych Igrzysk Olimpijskich Beijing 2022.

7. Prawa autorskie i inne:
Przesłanie pracy na konkurs wiąże się z nieodpłatnym przekazaniem wszelkich praw do wykorzystania pracy (zarówno pracy plastycznej, jak i wideo) przez Centrum Nauczania Języka i Współpracy (CLEC) przy Ministerstwie Edukacji.

Centrum Nauczania Języka i Współpracy (CLEC) oraz Ministerstwo Edukacji będą miały prawo do: publikacji prac i/lub ich fragmentów zarówno bezpośrednio związku z Konkursem, jak i w przyszłych działaniach kulturalnych, a także do przekazania prac i/lub ich fragmentów do wybranych przez siebie podmiotów, w tym w celu promocji Zimowych  Igrzysk Olimpijskich Beijing 2022.  Wybrane prace lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane do produkcji materiałów promocyjnych przeznaczonych dla zawodników i widzów biorących udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Beijing 2022. Prace mogą też zostać wydrukowane i umieszczone na planszach stanowiących część wystawy w Wioskach Olimpijskich Beijing 2022.

8. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie.

 

 

W przypadku wątpliwości co do właściwego formatu pracy (gazetka szkolna w formie plakatu) prosimy o wyszukanie w internecie hasła "手抄报" i przyjrzenie się wynikom wyszukiwania grafiki.

UWAGA: Instytut Konfucjusza w Krakowie NIE JEST organizatorem konkursu. Prosimy przesyłać prace bezpośrednio na podany powyżej adres e-mail!