Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10 czerwca, 17:00 - Wykład otwarty: "Ochrona środowiska w Chinach. Między katastrofą a nowym spojrzeniem na ekologię"

10 czerwca, 17:00 - Wykład otwarty: "Ochrona środowiska w Chinach. Między katastrofą a nowym spojrzeniem na ekologię"

Już w najbliższy piątek w Instytucie Konfucjusza w Krakowie odbędzie się wykład prof. Jana Wiktora Tkaczyńskiego oraz dr. hab. Łukasza Gacka, prof. UJ.

Listę objawów zapaści w zakresie ochrony i stanu środowiska naturalnego można na przykładzie Chin wydłużać i to zapewne bez końca. Dla równowagi opisowej musi pojawić się – oprócz malowanego czarnym kolorem obrazu chińskiej rzeczywistości ekologicznej – również i to spostrzeżenie, że właśnie ze względu na katastrofalny stan ekosystemu w Państwie Środka, władze tego kraju od kilku lat coraz śmielej wprowadzają przepisy mówiące o „szacunku dla środowiska naturalnego”, inwestują w niskoemisyjną produkcję bądź promują ekologiczny styl życia. W niepamięć odchodzi bowiem, aczkolwiek nadal stopniowo, uprawianie polityki wzrostu gospodarczego za wszelką cenę. 

Profesor Jan Wiktor Tkaczyński – profesor zwyczajny i kierownik Katedry Euroazjatyckiej Transformacji Porównawczej w IBiDW UJ, autor 29 monografii i opracowań zbiorowych oraz 108 artykułów naukowych, w tym wielu publikacji obcojęzycznych. Wielokrotnie nagradzany badacz, który jednocześnie wypełniał rozliczne funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierownik czterech dużych grantów badawczych NCN, z których ostatni poświęcony był odpowiedzi na pytanie na ile przyjęte standardy oraz doświadczenia UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zastosowanie w procesie implementacji polityki ekologicznej w Chinach? Pokłosiem tego projektu jest między innymi wydana w 2021 r. monografia (wspólnie z Łukaszem Gackiem) 从欧盟标准方面 看中国环境政策, czyli China’s environmental policy in terms of European Union standards, a także specjalny wykład otwarty w Instytucie Konfucjusza, na który serdecznie zapraszamy.

Łukasz Gacek jest profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Politolog i kulturoznawca (m.in. absolwent studiów azjatyckich UJ). Autor i współautor dziewięciu monografii i opracowań, a także ponad 60 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych. Kierownik Zakładu Chin w IBiDW UJ. Uczestnik staży naukowo-badawczych w Fudan University oraz Xiamen University w Chinach. W latach 2017-2018 zatrudniony w KGHM (Shanghai) Copper Trading Co. Ltd. na stanowisku Analyst & Business Development Manager.

Pełne biogramy Profesorów:   

https://orient.uj.edu.pl/instytut/pracownicy-doktoranci/jan-wiktor-tkaczynski

 https://orient.uj.edu.pl/instytut/pracownicy-doktoranci/lukasz-gacek 

 

Okładka książki "China's environmental policy in terms of European Union standards" prof. Tkaczyńskiego i prof. Gacka