Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pierwszy kurs języka chińskiego stworzony specjalnie dla dzieci uruchomiony został w Instytucie Konfucjusza UJ w Krakowie w roku szkolnym 2011/2012. Dziś zajęcia prowadzone są w siedmiu grupach, na różnych poziom zaawansowania. Semestr zajęć obejmuje piętnaście godzinnych (w grupie z najwyższym poziomem zaawansowania zajęcia trwają 90 minut) spotkań w grupach liczących do dziesięciu osób. Zajęcia prowadzone są przez lektora chińskiego oraz lektora polskiego. Lektor chiński (native speaker) ćwiczy z uczniami wymowę i pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne, podczas gdy lektor polski wyjaśnia zagadnienia związane z gramatyką oraz kulturą chińską.

Zakres materiału realizowany w trakcie kursów opiera się na podstawie programowej dostosowanej do wieku uczniów oraz zakłada przygotowanie do zdawania międzynarodowych egzaminów certyfikowanych języka chińskiego:  YCT (Youth Chinese Test) oraz HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi).  Formuła naszych zajęć, zwłaszcza w przypadku najmłodszych uczniów, opiera się na nauce języka przez zabawę, a dodatkowo obejmuje warsztaty tematyczne poświęcone poszczególnym zagadnieniom związanym z kulturą Chin.
Opłata za kurs obejmuje zestawy podręczników oraz wszystkie materiały wykorzystywane w trakcie zajęć.
Osoby zainteresowane dołączeniem do kontynuujących naukę grup zachęcamy do kontaktu mailowego instytut.konfucjusza@uj.edu.pl  lub telefonicznego: 12 663 26 07 lub 12 663 26 08.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej biblioteki, w której dostępne są podręczniki wykorzystywane w trakcie zajęć.  
Zapisów dokonywać można przez formularze, umieszczone przy opisach poszczególnych grup


Wszystkie zajęcia odbywają się w sali 2.03 (II piętro).

Smoczki - „Gry i zabawy z językiem chińskim” (4-5 lat) - grupa początkująca

Czwartki, godz. 16:00 -16:45

Program opracowany z myślą o najmłodszych, mający na calu przede wszystkim zainteresowanie obcą kulturą oraz zainicjowanie kontaktu z językiem chińskim i chińskimi native speakerami w środowisku uczenia się. Stanowi rozwinięcie formuły „Poranków z Pandą” dlatego opiera się na: nauce piosenek, grach, zabawach i warsztatach tematycznych związanych z językiem chińskim. W trakcie lekcji dzieci korzystają z autorskich materiałów opracowanych przez doświadczonych lektorów Instytutu Konfucjusza w Krakowie oraz dostają dodatkowe materiały do ćwiczenia w domu z rodzicami (nagrania mp3 i programy multimedialne).
Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) nasi najmłodsi Uczniowie będą:

    • znać około 10 piosenek po chińsku,
    • posługiwać się około 50 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów i jedzenia,
    • pozpoznawać około podstawowych 20 znaków pisma chińskiego,
    • potrafili napisać podstawowe znaki, z pamięci, a bardziej skomplikowane – przepisywać w prawidłowy sposób,
    • znać podstawowe pojęcia kojarzące się z Chinami (m.in. smok, herbata, panda, Święto Wiosny, chińska kuchnia) i odróżniać je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi.

Formularz zapisow

Żurawie (6-8 lat) - grupa początkująca

Środy, godz. 17:00-18:00

Kursanci z tej grupy rozpoczynają naukę języka chińskiego. Formuła zajęć opiera się na nauce przez zabawę, śpiewaniu chińskich piosenek oraz warsztatach tematycznych. Uczniowie na tym poziomie posługują się podręcznikiem Język chiński na wesoło oraz materiałami opracowanymi przez naszych lektorów. Ponadto rodzice otrzymują zestaw materiałów pomagający w powtarzaniu słownictwa z lekcji w domu z dziećmi.

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą:

    • posługiwać się około 50 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych,
    • rozpoznawać około 20 znaków i kluczy,
    • potrafili napisać podstawowe znaki, z pamięci, a bardziej skomplikowane – przepisywać w prawidłowy sposób,
    • znać podstawowe pojęcia kojarzące się z Chinami(m.in.:, smok, herbata, panda, Święto Wiosny , chińska kuchnia) i odróżniać je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi.

Zapisy

Ibisy (9-12 lat) - grupa początkująca

poniedziałek, 17:00-18:00

Kursanci z tej grupy rozpoczynają naukę języka chińskiego. Formuła zajęć wzbogacona jest grami i zabawami opartymi na nauce języka oraz dodatkowymi warsztatami tematycznymi z zakresu  kultury chińskiej. Uczniowie na tym poziomie posługują się podręcznikiem Język chiński na wesoło oraz materiałami opracowanymi przez naszych lektorów do nauki w domu.  

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • posługiwać się około 60 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych,
 • umieli posłużyć się w stopniu ograniczonym chińskim zapisem fonetycznym pinyin,
 • rozpoznawać około 25 znaków i kluczy,
 • rozumieć pojęcie klucza,
 • potrafili napisać znaki,  z pamięci, a bardziej skomplikowane – przepisywać w prawidłowy sposób. 
 • rozpoznawać podstawowe symbole Chin (m.in.: panda, smok, herbata, Święto Wiosny, chińska kuchnia) i odróżniają je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi,
 • znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego.  

Zapisy

Feniksy (dla uczniów 7 klasy - 1 liceum) - grupa początkująca

środa, godz. 18:05-19:35 

Kursanci z tej grupy rozpoczynają naukę języka chińskiego. Zajęcia odbywają się w systemie naprzemiennym – w jednym tygodniu zajęcia prowadzone są native speakera, w drugim – przez polskiego lektora. Uczniowie korzystają z podręcznika HSK Standard course (w j. angielskim) oraz materiałów opracowanych przez lektorów. Formuła zajęć opiera się również na metodzie projektowej, grach i zabawami wspierających naukę języka oraz dodatkowych warsztatach tematycznych z kultury, co uatrakcyjnia naukę w tej grupie wiekowej.  

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • znać zagadnienia wymagane przy pierwszym poziomie egzaminu HSK,
 • posługiwać się około 180 słowami, sformułowaniami i zwrotami dotyczącymi opisywania postaci, miejsc, czasu, przedmiotów, podróżowania oraz życia codziennego,
 • płynnie posługiwać się zapisem fonetycznym pinyin,
 • poprawnie czytać i zapisywać około 150 kluczy i znaków,
 • znać i stosować zasady dotyczące pisania znaków,
 • potrafili w sposób ogólny opisać główne pojęcia związane z wybranymi aspektami kultury, w tym z życiem codziennym w Chinach oraz podjąć dyskusję na tematy związane z tymi aspektami,
 • znać strategie dotyczące nauki języka chińskiego,
 • umieli samodzielnie opracowywać materiały potrzebne do nauki.   

Zapisy

Wiewiórki (8-11 lat) - grupa kontynuująca naukę

Czwartek, godz. 17:00

Kurs dla dzieci uczących się języka chińskiego od dwóch lat (około 60 godzin zegarowych) i przygotowujących się do zdania pierwszego stopnia egzaminu YCT. Uczniowie na tym poziomie opanowali materiał z podręcznika Język chiński na wesoło, obecnie na zajęciach korzystają z kolejnej części podręcznika - Język chiński na wesoło 2A i przygotowują się do zdawania w maju 2020 pierwszego poziomu egzaminu YCT. 

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • znać zagadnienia wymagane przy pierwszym poziomie egzaminu YCT,
 • posługiwać się około 95 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania siebie i innych, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych,
 • rozpoznawać około 55 znaków i kluczy,
 • rozumieć pojęcie klucza,
 • poprawnie przepisać klucze, o których mowa, a prostsze napisać z pamięci,
 • znać zasady dotyczące pisania znaków,
 • znać podstawowe symbole Chin (m.in.: panda, smok, herbata, Święto Wiosny, chińska kuchnia) i odróżniać je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi,
 • znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego.  

Myszki (10-11 lat) + Małpki (12-13 lat) - grupa kontynuująca naukę

wtorek, godz. 18:05

Kursanci z tej grupy uczą się języka chińskiego od trzech lat (około 90 godzin zegarowych) i przygotowują się do przystąpienia do drugiego poziomu egzaminu Youth Chinese Test (YCT). Opanowali słownictwo oraz struktury gramatyczne z podręcznika Język chiński na wesoło (do poziomu A2), obecnie na zajęciach realizują materiał z podręcznika Radość z języka chińskiego, uzupełniony o słownictwo wymagane na egzaminie oraz powtórki podsumowujące dotychczasową naukę. 

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą:  

 • znać zagadnienia wymagane przy drugim poziomie egzaminu YCT,
 • znać podstawy dotyczące charakterystyki języka chińskiego (składnia, konstrukcje, słowotwórstwo). 
 • posługiwać się w stopniu ograniczonym chińskim zapisem fonetycznym pinyin,
 • posługiwać się około 150 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania postaci i otoczenia,
 • znać w stopniu podstawowym słownictwo związane z podawaniem czasu oraz miejsc,
 • rozpoznawać około 80 znaków i kluczy, z których większość potrafili poprawnie napisać z pamięci.  
 • znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego oraz komunikacji w języku chińskim,
 • potrafili w sposób ogólny opisać główne pojęcia związane z wybranymi aspektami kultury, w tym z życiem codziennym w Chinach.

Tygryski (10-12 lat) - grupa kontynuująca naukę

wtorek, godz. 17:00

Kurs dla dzieci uczących się języka chińskiego od czterech lub pięciu lat (120-150 godzin zegarowych). Uczniowie na tym poziomie opanowali zagadnienia z pierwszego poziomu egzaminu YCT poszerzone o dodatkowe słownictwo tematyczne oraz przygotowują się do drugiego stopnia egzaminu lub egzaminu HSK na pierwszym poziomie. Zrealizowali materiał z podręczników Język chiński na wesoło (do poziomu B2), obecnie na zajęciach korzystają z podręczników Radość z języka chińskiego.  

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • znać zagadnienia wymagane przy drugim poziomie egzaminu YCT i pierwszym poziomie egzaminu HSK,
 • posługiwać się około 160 słowami, sformułowaniami i zwrotami dotyczącymi opisywania postaci, miejsc, czasu, przedmiotów oraz życia codziennego,
 • wykorzystywać bardziej złożone konstrukcje gramatyczne aby realizować wymienione cele komunikacyjne,
 • rozpoznawać około 80 znaków i kluczy z których większość będą potrafili poprawnie napisać z pamięci,
 • dzięki uczestnictwu w warsztatach na temat: chińskich świąt oraz tradycji, jedzenia, tradycyjnego ubioru, zabytków, architektury, szczęśliwych węzełków, tradycyjnych wycinanek, opery pekińskiej i kaligrafii znać podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą i życiem codziennym w Chinach,
 • znać podstawowe strategie uczenia się oraz komunikacji w języku chińskim.  
   

Delfinki (11-13 lat) - grupa kontynuująca naukę

sobota, godz. 10:30

Kurs adresowany do dzieci i młodzieży uczącej się języka chińskiego od około czterech lat (około 150 godzin zegarowych). Kursanci z tej grupy opanowali słownictwo z drugiego poziomu YCT i większość słownictwa do egzaminu HSK 1 oraz dodatkowe słownictwo tematyczne z serii podręczników Język chiński na wesoło (części 1-3B). Obecnie na zajęciach realizują materiał w oparciu o podręcznik Radość z języka chińskiego.  

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • Znać zagadnienia wymagane przy drugim poziomie egzaminu YCT i pierwszym poziomie egzaminu HSK. 
 • Posługiwać się około 200 słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania: postaci, miejsc, czasu, przedmiotów oraz życia codziennego, wykorzystując w tym celu bardziej złożone konstrukcje gramatyczne. 
 • Potrafili prowadzić dialogi, na podstawowe tematy ich dotyczące oraz ich najbliższego środowiska.   
 • Znać podstawowe strategie uczenia się oraz komunikacji w języku chińskim.  
 • Potrafili przeczytać około 100 znaków i kluczy z których większość będą pisać poprawnie napisać z pamięci.  
 • Rozumieć kwestię odrębności kulturowej Chin. 
 • Dzięki uczestnictwu w warsztatach tematycznych, znać podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą i życiem codziennym w Chinach. 
 • Znać bardziej zaawansowane strategie uczenia się oraz komunikacji w języku chińskim. 
   

Pandy (12-14 lat) - grupa kontynuująca naukę

piątek, godz. 17:00

Kursanci tej grupy uczą się języka chińskiego od około sześciu lat (180 godzin), opanowali słownictwo z drugiego poziomu egzaminu YCT oraz pierwszego poziomu egzaminu HSK. Obecnie na zajęciach przygotowują się do egzaminów YCT 3 oraz HSK 2. Zrealizowali materiał z podręczników Język chiński na wesoło oraz Radość z języka chińskiego, obecnie na zajęciach korzystają z drugiej części serii.  

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • znać zagadnienia wymagane przy trzecim poziomie egzaminu YCT i drugim poziomie egzaminu HSK,. 
 • posługiwać się około 300 słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania: postaci, miejsc, czasu, przedmiotów oraz życia codziennego, wykorzystując w tym celu bardziej złożone konstrukcje gramatyczne i prowadząc dialogi,
 • znać strategie uczenia się języka chińskiego, komunikowania oraz strategii komunikacyjnych używanych w konkretnych sytuacjach (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zamawianie w restauracji),
 • umieli przeczytać około 120 znaków i kluczy, z których większość będą potrafili poprawnie napisać z pamięci,
 • znać podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą i życiem codziennym w Chinach oraz rozumieć odrębność kulturową,
 • samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny kultury i języka chińskiego pracując metodą projektową i wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę,
 • znać strategie uczenia się oraz komunikacji w języku chińskim i będą potrafi rozwijać je samodzielnie. 

Bambusy (13-16 lat) - grupa kontynuująca naukę

sobota, godz. 8:45-10:15

Kursanci z tej grupy uczą się języka chińskiego od minimum 7 lat (210 godzin). Opanowali słownictwo na poziomie YCT 3 i HSK 2 oraz materiał z serii podręczników Język chiński na wesoło oraz dwóch części podręcznika Radość z nauki języka chińskiego. Obecnie przygotowują się egzaminu HSK 3. 

Po ukończeniu dwóch semestrów kursu (październik 2019 – czerwiec 2020) Uczniowie będą: 

 • znać zagadnienia wymagane przy trzecim poziomie egzaminu HSK,
 • posługiwać się około 600 słowami, sformułowaniami oraz zwrotami z zakresu życia społecznego oraz szerokiego spektrum tematów,
 • potrafili przecztać około 400 znaków, większość będą potrafili zapisać z pamięci,
 • wykorzystywać na zajęciach głównie materiały opierające się na samych znakach,
 • formułować dłuższe wypowiedzi na tematy dotyczące postaci, miejsc, czasu, przedmiotów oraz życia codziennego, wykorzystując w tym celu bardziej złożone konstrukcje gramatyczne i prowadząc dialogi,
 • potrafili komunikować się w trakcie zajęć wyłącznie w języku chińskim oraz podjąć dyskusję z native speakerem,
 • znać strategie dotyczące nauki języka chińskiego oraz będą potrafili samodzielnie opracowywać materiały potrzebne do nauki,
 • potrafili wziąć udział w dyskusji dotyczącej wybranych aspektów kultury, uczestnicząc w warsztatach tematycznych.