Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W nadchodzącym semestrze (zima 2021/22) planujemy uruchomienie dwóch nowych grup dla początkujących:

Smoczki (7-9 lat) - poniedziałek 17:00-18:00

Jenoty (10-12 lat) - środa 18:10-19:10

Na chwilę obecną zakładamy uruchomienie kursów w formie stacjonarnej, w przypadku ponownego wprowadzenia obostrzeń ze względu na sytuację epidemiologiczną, tryb zajęć stacjonarnych zostanie zmieniony na on-line lub zajęcia zostaną zawieszone. O rozwoju sytuacji oraz przekazywanych wytycznych odnośnie organizacji będziemy informować na bieżąco.
Chętnych do udziału w kursach prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
instytut.konfucjusza@uj.edu.pl


Po szczegółowe informacje dla poszczególnych grup zapraszamy poniżej. 

Pierwszy kurs języka chińskiego stworzony specjalnie dla dzieci uruchomiony został w Instytucie Konfucjusza UJ w Krakowie w roku szkolnym 2011/2012. Dziś zajęcia prowadzone są w siedmiu grupach, na różnych poziom zaawansowania. Semestr zajęć obejmuje piętnaście godzinnych (w grupie z najwyższym poziomem zaawansowania zajęcia trwają 90 minut) spotkań w grupach liczących do dziesięciu osób. Zajęcia prowadzone są przez lektora chińskiego oraz lektora polskiego. Lektor chiński (native speaker) ćwiczy z uczniami wymowę i pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne, podczas gdy lektor polski wyjaśnia zagadnienia związane z gramatyką oraz kulturą chińską.
Zakres materiału realizowany w trakcie kursów opiera się na podstawie programowej dostosowanej do wieku uczniów oraz zakłada przygotowanie do zdawania międzynarodowych egzaminów certyfikowanych języka chińskiego:  YCT (Youth Chinese Test) oraz HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi).  Formuła naszych zajęć, zwłaszcza w przypadku najmłodszych uczniów, opiera się na nauce języka przez zabawę.

Opłata za kurs obejmuje wszystkie materiały wykorzystywane w trakcie zajęć.
Osoby zainteresowane dołączeniem do grup początkujących oraz kontynuujących naukę zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem instytut.konfucjusza@uj.edu.pl  lub telefonicznego: 12 663 26 07 lub 12 663 26 08.


Informacje o opłatach za zajęcia w poszczególnych grupach znajdują się tutaj: http://www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl/oplaty
 
GRUPY POCZĄTKUJĄCE


Smoczki (7-9 lat) - poniedziałek 17:00-18:00

Jenoty (10-12 lat) - środa 18:10-19:10
 
Kursanci z tych grup rozpoczynają naukę języka chińskiego. Formuła zajęć wzbogacona jest grami i zabawami opartymi na nauce języka oraz dodatkowymi warsztatami tematycznymi z zakresu  kultury chińskiej. Uczniowie na tym poziomie posługują się podręcznikiem Język chiński na wesoło oraz materiałami opracowanymi przez naszych lektorów do nauki w domu. Zajęcia będą współprowadzone przez polskiego i chińskiego lektora. Lektor chiński (native speaker) ćwiczy z uczniami wymowę i pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne, podczas gdy lektor polski wyjaśnia zagadnienia związane z gramatyką i kulturą chińską.

Cena kursu to 550 zł.
Liczebność grupy to 6 do 10 osób (w przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż 6, kurs nie zostanie otwarty).
 
Po ukończeniu dwóch semestrów kursu Uczniowie będą:
• posługiwać się około 60 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych  (starsza grupa wiekowa opanuje więcej słownictwa z podanych zagadnień),
• umieli posłużyć się w stopniu ograniczonym chińskim zapisem fonetycznym pinyin,
• rozpoznawać około 25 znaków i kluczy,
• rozumieć pojęcie klucza,
• potrafili napisać znaki,  z pamięci, a bardziej skomplikowane – przepisywać w prawidłowy sposób.
• rozpoznawać podstawowe symbole Chin (m.in.: panda, smok, herbata, Święto Wiosny, chińska kuchnia) i odróżniają je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi,
• znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego. 
 
 
GRUPY KONTYNUUJĄCE NAUKĘ
 
Kotki (9-11 lat)
Wtorek 17:00-18:00
Kurs dla dzieci i młodzieży uczących się języka chińskiego od roku (około 30 godzin zegarowych), którzy opanowali już posługiwanie się około 60 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych. Ponadto, posługują się zapisem fonetycznym pinyin, rozpoznają około 20 znaków i kluczy, potrafią je zapisywać oraz znają podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą.  Zakres materiału opiera się na drugiej części podręcznika Język chiński na wesoło, uzupełnionej o słownictwo do egzaminu YCT oraz gry i aplikacje online przygotowywane przez lektorów. 
• posługiwać się około 95 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania siebie i innych, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych,
• rozpoznawać około 55 znaków i kluczy,
• rozumieć pojęcie klucza,
• poprawnie pisać klucze, o których mowa,
• biegle czytać zapis fonetyczny pinyin,
• znać podstawowe zasady dotyczące pisania znaków,
• znać podstawowe symbole Chin (m.in.: zwierzęta żyjące w Chinach, herbata, Święto Wiosny i inne święta, chińska kuchnia) i odróżniać je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi,
• znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego.


Żurawie (7-9 lat) - grupa kontynuująca
Środa, godz. 17:00-18:00
Kurs dla dzieci uczących się języka chińskiego od roku (około 30 godzin zegarowych), które opanowały już posługiwanie się około 50 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych. Ponadto rozpoznają około 20 znaków i kluczy, potrafią je zapisywać oraz znają podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą.  Zakres materiału opiera się na drugiej części podręcznika Język chiński na wesoło, uzupełnionej o słownictwo do egzaminu YCT oraz gry i aplikacje online przygotowywane przez lektorów. 

Po ukończeniu drugiego roku nauki uczniowie będą:
• posługiwać się około 80 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania siebie i innych, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych,
• rozpoznawać około 40 znaków i kluczy,
• rozumieć pojęcie klucza,
• poprawnie przepisać klucze, o których mowa, a prostsze napisać z pamięci,
• znać podstawowe zasady dotyczące pisania znaków,
• znać podstawowe symbole Chin (m.in.: zwierzęta żyjące w Chinach, herbata, Święto Wiosny i inne święta, chińska kuchnia) i odróżniać je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi,
• znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego.
 
Ibisy (10-13 lat) - grupa kontynuująca
Poniedziałek, 17:00-18:00

Kurs dla dzieci i młodzieży uczących się języka chińskiego od dwóch lat (około 60 godzin zegarowych), którzy opanowali już posługiwanie się około 150 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania się, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, pogody, czasu (podawanie daty i godziny), miejsc, zawodów, przedmiotów i przyborów szkolnych oraz wyposażenia domu. Opanowali tym samym wszystkie zagadnienia z pierwszego i drugiego egzaminu YCT.
Ponadto, posługują się zapisem fonetycznym pinyin, rozpoznają około 95 znaków i kluczy, potrafią je zapisywać oraz znają podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą (geografia Chin, Święto Wiosny i inne święta, chińska kuchnia, herbata, kaligrafia).
 
 
Wiewiórki (8-11 lat) - grupa kontynuująca naukę
Czwartek, godz. 17:00

Kurs dla dzieci uczących się języka chińskiego od trzech lat (około 90 godzin zegarowych) i przygotowujących się do zdania drugiego stopnia egzaminu YCT. Uczniowie na tym poziomie opanowali słownictwo do YCT 1 i materiał z dwóch części podręcznika Język chiński na wesoło. Obecnie na zajęciach korzystają z podręcznika Radość z języka chińskiego i dodatkowych materiałów uzupełnionych o słownictwo do YCT 2.
Po ukończeniu dwóch semestrów kursu Uczniowie będą:
• znać zagadnienia wymagane przy drugim poziomie egzaminu YCT,
• posługiwać się około 130 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi: przedstawiania siebie i innych, rodziny, zwierząt, części ciała, kolorów, jedzenia, wyposażenia domu oraz przyrządów szkolnych,
• rozpoznawać około 80 znaków i kluczy,
• rozumieć pojęcie klucza,
• poprawnie przepisać znaki, o których mowa, a prostsze napisać z pamięci,
• znać zasady dotyczące pisania znaków,
• biegle czytać transkrypcję fonetyczną pinyin
• znać podstawowe symbole Chin (m.in.: panda, smok, herbata, Święto Wiosny, chińska kuchnia) i odróżniać je od pojęć związanych z innymi kulturami azjatyckimi,
• znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego i rozwijać je samodzielnie. 
 
Myszki + Małpki (12-14 lat) - grupa kontynuująca naukę
wtorek, godz. 18:05

Kurs dla dzieci i młodzieży uczących się języka chińskiego od czterech lub pięciu lat (120-150 godzin zegarowych). Uczniowie na tym poziomie opanowali zagadnienia z pierwszego i drugiego poziomu egzaminu YCT poszerzone o dodatkowe słownictwo tematyczne oraz przygotowują się do egzaminu HSK na pierwszym poziomie. Zrealizowali materiał z podręczników Język chiński na wesoło (do poziomu B2), obecnie na zajęciach korzystają z podręczników Radość z języka chińskiego (druga część).
• znać zagadnienia wymagane przy pierwszym poziomie egzaminu HSK 1,
• znać podstawy dotyczące charakterystyki języka chińskiego (składnia, konstrukcje, słowotwórstwo).
• posługiwać się w stopniu ograniczonym chińskim zapisem fonetycznym pinyin,
• posługiwać się około 180 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania postaci i otoczenia,
• znać w stopniu rozszerzonym słownictwo związane z podawaniem czasu oraz miejsc,
• rozpoznawać około 110 znaków i kluczy, z których większość potrafili poprawnie napisać z pamięci. 
• znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego oraz komunikacji w języku chińskim,
• potrafili w sposób ogólny opisać główne pojęcia związane z wybranymi aspektami kultury, w tym z życiem codziennym w Chinach.
 
Tygryski (11-13 lat) - grupa kontynuująca naukę
wtorek, godz. 17:00
Kurs dla dzieci i młodzieży uczących się języka chińskiego od czterech lub pięciu lat (120-150 godzin zegarowych). Uczniowie na tym poziomie opanowali zagadnienia z pierwszego i drugiego poziomu egzaminu YCT poszerzone o dodatkowe słownictwo tematyczne oraz przygotowują się do egzaminu HSK na pierwszym poziomie. Zrealizowali materiał z podręczników Język chiński na wesoło (do poziomu B2), obecnie na zajęciach korzystają z podręczników Radość z języka chińskiego (druga część).
• znać zagadnienia wymagane przy pierwszym poziomie egzaminu HSK 1,
• znać podstawy dotyczące charakterystyki języka chińskiego (składnia, konstrukcje, słowotwórstwo).
• posługiwać się w stopniu ograniczonym chińskim zapisem fonetycznym pinyin,
• posługiwać się około 180 podstawowymi słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania postaci i otoczenia,
• znać w stopniu rozszerzonym słownictwo związane z podawaniem czasu oraz miejsc,
• rozpoznawać około 110 znaków i kluczy, z których większość potrafili poprawnie napisać z pamięci. 
• znać podstawowe strategie uczenia się języka chińskiego oraz komunikacji w języku chińskim,
• potrafili w sposób ogólny opisać główne pojęcia związane z wybranymi aspektami kultury, w tym z życiem codziennym w Chinach.
 
Krewetki (12-14 lat) - grupa kontynuująca naukę
sobota, godz. 10:30

Kursanci tej grupy uczą się języka chińskiego od około sześciu lat (180 godzin), opanowali słownictwo z drugiego poziomu egzaminu YCT oraz pierwszego poziomu egzaminu HSK. Obecnie na zajęciach przygotowują się do egzaminów YCT 3 oraz HSK 2. Zrealizowali materiał z podręczników Język chiński na wesoło oraz Radość z języka chińskiego, obecnie na zajęciach korzystają z drugiej części serii. 
Po ukończeniu dwóch semestrów kursu Uczniowie będą:
• znać większość zagadnień wymaganych przy trzecim poziomie egzaminu YCT i drugim poziomie egzaminu HSK,.
• posługiwać się około 260 słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania: postaci, miejsc, czasu, przedmiotów oraz życia codziennego, wykorzystując w tym celu bardziej złożone konstrukcje gramatyczne i prowadząc dialogi,
• znać strategie uczenia się języka chińskiego, komunikowania oraz strategii komunikacyjnych używanych w konkretnych sytuacjach (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zamawianie w restauracji),
• umieli przeczytać około 120 znaków i kluczy, z których większość będą potrafili poprawnie napisać z pamięci,
• znać podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą i życiem codziennym w Chinach oraz rozumieć odrębność kulturową,
• samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny kultury i języka chińskiego pracując metodą projektową i wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę,
• znać strategie uczenia się oraz komunikacji w języku chińskim i będą potrafi rozwijać je samodzielnie.
 
Pandy (13-15 lat) - grupa kontynuująca naukę
Piątek, godz. 17:00-18:00
Kursanci tej grupy uczą się języka chińskiego od około siedmiu lat (210 godzin), opanowali słownictwo z drugiego poziomu egzaminu YCT oraz pierwszego poziomu egzaminu HSK. Obecnie na zajęciach przygotowują się do egzaminów YCT 3 oraz HSK 2. Zrealizowali materiał z podręczników Język chiński na wesoło oraz Radość z języka chińskiego, obecnie na zajęciach korzystają z drugiej części serii oraz podręcznika HSK Standard course 2.
Po ukończeniu dwóch semestrów kursu Uczniowie będą:
• znać zagadnienia wymaganych przy trzecim poziomie egzaminu YCT i drugim poziomie egzaminu HSK,.
• posługiwać się około 320 słowami/sformułowaniami dotyczącymi opisywania: postaci, miejsc, czasu, przedmiotów oraz życia codziennego, wykorzystując w tym celu bardziej złożone konstrukcje gramatyczne i prowadząc dialogi,
• znać strategie uczenia się języka chińskiego, komunikowania oraz strategii komunikacyjnych używanych w konkretnych sytuacjach (np. robienie zakupów, pytanie o drogę, zamawianie w restauracji),
• umieli przeczytać około 160 znaków i kluczy, z których większość będą potrafili poprawnie napisać z pamięci,
• znać podstawowe pojęcia związane z chińską kulturą i życiem codziennym w Chinach oraz rozumieć odrębność kulturową i będą potrafi o niej dyskutować,
• samodzielnie rozwijać swoją wiedzę z dziedziny kultury i języka chińskiego pracując metodą projektową i wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę,
• znać strategie uczenia się oraz komunikacji w języku chińskim i będą potrafi rozwijać je samodzielnie.