Kurs wyjazdowy "Chiny - encyklopedia kultury" w Szaflarach w 2016

Instytut Konfucjusza oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu już po raz trzeci zorganizował kurs „Chiny: encyklopedia kultury" w dniach 25-30 czerwca 2016 roku w Szaflarach.

Celem kursu było przekazanie podstawowej wiedzy na temat wybranych wytworów chińskiej kultury oraz pokazanie umocowania chińskiej cywilizacji w kulturze duchowej i w szerszym kontekście społecznym. Poszczególne bloki tematyczne będą się składały z części teoretycznej, mającej charakter wprowadzający do zagadnienia oraz z części praktycznej, w której student będzie mógł poznać dane zagadnienie od środka – warsztaty kaligrafii i malarstwa tuszowego, malowania masek, ćwiczenia taiji, gry strategiczne.

1 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=30304575 0 0 13 11