Kursy dla dzieci

Kursy języka chińskiego dla dzieci w wieku 6-9 lat

Od początku października 2016 roku zapraszamy na nowe kursy języka chińskiego dla dzieci w wieku 6-9 lat. Miejsca w grupach można już rezerwować mejlowo. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl. 

Zajęcia prowadzone są w niewielkich, liczących nie więcej niż dziesięcioro uczestników grupach. Kursy trwają 15 tygodni i prowadzone są przez dwóch lektorów: chińskiego native speakera oraz wspierającego lektora polskiego. Materiały z zajęć są regularnie przesyłane rodzicom chcącym wspierać dzieci w nauce w domu. 

Terminy nowych grup:

  • Dzieci 1 młodsze (zerówka i 1 klasa) – poniedziałki godz. 17:00-18:00, ul. Radziwiłłowska 4, s. 103
  • Dzieci 1 starsze (2 i 3 klasa) – wtorki godz. 18:00-19:00, ul. Radziwiłłowska 4, s. 103

Terminy zajęć i opłaty w grupach dziecięcych kontynuujących naukę w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 pozostają bez zmian.

Terminy zajęć dziecięcych grup kontynuujących:

Semestr nauki Nazwa grupy Lektorzy Termin Sala
3 Króliczki   Czwartek, godz. 17:00 - 18:00 103
3 Przedszkolaki - kontynuacja   Wtorek, godz. 16:45 - 17:15  104
5 Delfinki    Sobota, godz. 10:30 - 11:30  103
7 Pandy   Piątek, 17:00 - 18:00  103
11 Smoki   Sobota, godz. 8:45 - 10:15  103

 

Opłaty za jeden semestr w roku szkolnym 2015/2016 wynoszą (poza przedszkolakami i Smokami):

  • Dla rozpoczynających naukę: 500 zł (2 x 270zł)
  • Dla rozpoczynających ze zniżką rodzinną 450 zł (2 x 240zł)
  • Dla kontynuujących: 450 zł (2 x 240 zł)
  • Dla kontynuujących ze zniżką rodzinną: 410 zł (2 x 220zł)
  • Dla dzieci pracowników UJ: 400 zł (2 x 210zł)
  • Przedszkolaki: 300 zł (wzrost spowodowany przedłużeniem zajęć)
  • Przedszkolaki (dzieci pracowników UJ): 250 zł

Wpłat należy dokonywać dopiero po uzyskaniu z naszej strony potwierdzenia zapisu do danej grupy.

Przykładowe materiały z zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat