Kursy dla dzieci

Kursy języka chińskiego dla dzieci

Od początku października 2017 roku zapraszamy na nowe kursy języka chińskiego dla dzieci. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularzy podanych przy terminach zajęć. 

Nowe grupy dla dzieci: 

Zajęcia prowadzone są w niewielkich, liczących nie więcej niż dziesięcioro uczestników grupach. Kursy trwają 15 tygodni i prowadzone są przez dwóch lektorów: chińskiego native speakera oraz wspierającego lektora polskiego. Materiały z zajęć są regularnie przesyłane rodzicom chcącym wspierać dzieci w nauce w domu. 

Nowe grupy początkujące dziecięce zostaną uruchomione od października roku szkolnego 2017/2018. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Prowadzi je dwoje lektorów: polski i chiński native speaker.

Podejmiemy starania, aby terminy dotychczasowych zajęć (jeśli grupy się utrzymają) pozostały w tych samych godzinach. Opłaty w grupach dziecięcych kontynuujących naukę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 pozostają bez zmian. 

Terminy zajęć dziecięcych grup kontynuujących w I semestrze 2017/2018:

Semestr nauki Nazwa grupy Lektorzy Termin Sala
3 młodsze        
3 starsze        
5 Króliczki + Przedszkolaki kontynuacja      
7 Delfinki       
9 Pandy      
13 Smoki      

 

Opłaty za jeden semestr w roku szkolnym 2017/2018 wynoszą (poza przedszkolakami i Smokami):

  • Dla rozpoczynających naukę: 500 zł (2 x 270zł)
  • Dla rozpoczynających ze zniżką rodzinną 450 zł (2 x 240zł)
  • Dla kontynuujących: 450 zł (2 x 240 zł)
  • Dla kontynuujących ze zniżką rodzinną: 410 zł (2 x 220zł)
  • Dla dzieci pracowników UJ: 250 zł 

Wpłat należy dokonywać dopiero po uzyskaniu z naszej strony potwierdzenia zapisu do danej grupy.

Przykładowe materiały z zajęć dla dzieci w wieku 6-9 lat