Konkurs dla gimnazjalistów "Wędrówki przez Chiny"

Konkurs dla gimnazjalistów - edycja 2018

W roku szkolnym 2017/2018 konkurs odbędzie się w marcu-kwietniu (nadsyłanie prac do 30 marca, finał 14 kwietnia).

Instytut Konfucjusza już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum, który ma na celu rozwijanie zainteresowania geografią i kulturą Chin wśród gimnazjalistów. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi chińską kulturą i tradycjami. 

 

Zadania stojące przed uczestnikami:

I etap:

W etapie pierwszym uczniowie mają za zadanie przygotowywanie prezentacji (składającej się z max. 10 slajdów, czas prezentacji max. 10 minut), dotyczącej ich wymarzonej podróży po Chinach.

Co ważne, prezentacje te muszą zawierać nie tylko opis wymarzonej trasy (przedstawiony jako wyobrażona relacja z już odbytej podróży), ale również dodatkowe elementy (koniecznie obydwa): spotkanie z wybraną postacią z chińskiej historii lub mitologii oraz wykorzystanie min. jednego starożytnego chińskiego wynalazku (np. jako narzędzie, środek transportu itp.). Prace te zostaną ocenione przez komisję składającą się z pracowników naukowych IK i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Główne kryteria oceny:

• oryginalność,

• zmysł estetyczny,

• wiedza.

Do 30 marca nauczyciel prowadzący uczestnika musi wysłać pracę konkursową wraz z oświadczeniem prawnego opiekuna uczestnika konkursu (do pobrania tutaj) na adres: konkurs@instytutkonfucjusza.pl, a także wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tutaj.

 

Uwaga: Prace nie respektujące praw autorskich, np. zawierające teksty przekopiowane z Wikipedii czy blogów podróżniczych, zostaną zdyskwalifikowane. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię. 

II etap:

W dniu 14 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w Instytucie Konfucjusza dziesiątka finalistów przedstawi swoje prezentacje oraz odpowie na pytania jurorów związane z prezentacją (np. o wybraną postać czy wynalazek). 

 

Nagrody:

• Czytniki e-booków dla laureatów 3 pierwszych miejsc

• Nagrody książkowe dla finalistów

• Semestralny kurs języka chińskiego dla nauczyciela prowadzącego laureata I miejsca oraz dla nauczyciela prowadzącego największą liczbę finalistów. 

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Finaliści V edycji konkursu (rok szkolny 2016/2017)

 • Kacper Balawajder, Społeczne Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego
 • Aleksandra Bodzioch, Społeczne Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego
 • Aleksandra Borowicz, Gimnazjum nr 1 w Oławie
 • Natalia Burdzy, Gimnazjum nr 3 w Mielcu
 • Jagoda Hanuszewicz, Gimnazjum nr 1 Im. Polskich Olimpijczyków w Oławie
 • Karolina Kozłowska Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach
 • Michalina Lubaszewska, Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie
 • Lulu Samborska, Prywatne Gimnazjum Sióstr Nazaretanek z Oddziałami Dwujęzycznymi
 • Alicja Szumny Społeczne Gimnazjum nr 7 STO im.J.Słowackiego
 • Patrycja Wilczek, Gimnazjum nr 3 w Mielcu

​Ostatecznie pierwsze trzy miejsca zajęli:

 1. Aleksandra Bodzioch
 2. Aleksandra Borowicz
 3. Kacper Balawajder

​Dodatkowo nagrodę w postaci semestralnego kursu j. chińskiego lub kursu kaligrafii otrzymała pani Anna Korska ze Społecznego Gimnazjum nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego, za wprowadzenie do finału największej liczby uczniów i opiekę nad laureatami. 

Z archiwum: Finaliści IV edycji konkursu (rok szkolny 2015/2016)

W finale konkursu w roku szkolnym 2015/2016 udział wzięli:

 • Inga Andrzejewska - Społeczne Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego w Krakowie 
 • Franciszek Bednarek - Społeczne Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego w Krakowie 
 • Aleksandra Bułat - Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie
 • Oliwia Czekanow - Społeczne Gimnazjum nr 7 im. J. Słowackiego w Krakowie 
 • Zuzanna Gołojuch - Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie
 • Natalia Grabarczuk - Gimnazjum nr 119 im. J. Piłsudskiego w Warszawie
 • Radosław Mikuła - Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku
 • Zuzanna Musioł - Gimnazjum im. Karola Wojtyły, Międzyborów 
 • Maciej Posiada - Gimnazjum w Zalesiu Górnym 
 • Gabriela Woźniak - Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie

Pierwsze trzy miejsca zajęły:

 1. Zuzanna Musioł z Gimnazjum im. K. Wojtyły w Międzyborowie.
 2. Oliwia Czekanow ze Społecznego Gimnazjum nr 7 w Krakowie
 3. Gabriela Woźniak z Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie.

Z archiwum: konkurs w roku szkolnym 2014/2015

W dniu 15 maja 2015 roku w Sali Malinowej Instytutu Konfucjusza odbył się finał konkursu dla gimnazjalistów. W finale udział wzięło 10 uczestników, których prezentacje zostały ocenione jako najlepsze:

 • Aleksandra Bułat (Gimnazjum nr 2 w Krakowie)
 • Emanuel Chruściel (Gimnazjum nr 2 w Mielcu)
 • Pola Dryja (Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie)
 • Radosław Mikuła (Gimnazjum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Rybniku)
 • Agata Pisarczyk (Gimnazjum nr 2 w Mielcu)
 • Pola Rymar (Gimnazjum nr 2 w Krakowie)
 • Kamila Szeląg (Gimnazjum nr 2 w Krakowie)
 • Martyna Waszkowska (Gimnazjum nr 121 w Warszawie)
 • Kacper Wojtacha (Prywatne Gimnazjum Akademickie nr VI w Krakowie)
 • Wojciech Ziarko (Gimnazjum nr 2 w Mielcu)

Pierwsze trzy miejsca zajęli uczniowie:

 1. Pola Dryja
 2. Kacper Wojtacha 
 3. Pola Rymar 

Z archiwum: konkurs w roku szkolnym 2013/2014

W dniu 12 kwietnia 2014 roku o godz. 13:30 w Sali Malinowej Instytutu Konfucjusza odbył się finał konkursu. 10 uczestników, których prezentacje zostały ocenione jako najlepsze, przedstawiło je jury oraz odpowiedziało na pytania dotyczące chińskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.

Do finału zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 • Anna Bojdo (Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie)
 • Karolina Brózda (Publiczne Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku - Myślenice)
 • Aleksandra Bułat (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie)
 • Pola Dryja (Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie)
 • Marta Koźma (Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • Julia Król (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie)
 • Agata Olszówka (Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie)
 • Zuzanna Sadowska (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie)
 • Artur Stefańczyk (Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza w Krakowie)
 • Patrycja Woźny (Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Tarnowie)

Ostatecznie pierwsze trzy miejsca zajęły:

 1. Pola Dryja (Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie)
 2. Anna Bojdo (Salezjańskie Gimnazjum Publiczne w Krakowie)
 3. Marta Koźma (Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

Głównymi nagrodami dla trzech laureatek były czytniki e-booków. Nagrodami dodatkowymi dla uczestników finału - książki, natomiast dla nauczycieli prowadzących - semestralne kursy języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie.