Photo competition

The third time, Confucius Institute in Krakow organised photo competition which involved three categories:
 
A) Human in China
B) Chinese landscapes
C) Chinese inspirations (photos taken outside China but connected with Chinese culture)
 
Participants were allowed to give at most five photos (three in one category).  The winners of competition were chosen in two stages. Firstly, the Committee chose 20 photos whose authors became finalists.  Then, among the 20 finalists, the Committee chose three winners of categories A and B and one – of category C.     
 
Additionally, two participants were specially awarded by the Polish director and Chinese vice-directornof Confucius Institute in Krakow. Additionally, twenty photos, taken by finalists, took part in internet plebiscite; users chose a photo whose author received a prize of viewers.

Archiwum: Informacje o konkursie w 2017 roku

Dla najlepszych Instytut przygotował nagrody o łącznej wartości 3600 zł oraz wystawę.

Zdjęcia można nadsyłać w następujących w kategoriach:

A) Człowiek w Chinach

B) Chiński krajobraz

C) Chińskie inspiracje (fotografie wykonane poza obrębem Chin w jakikolwiek sposób nawiązujące do Chin lub mogące się z nimi kojarzyć).

Warunki techniczne:

Na konkurs każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii, przy czym w jednej kategorii można zgłosić najwyżej 3 zdjęcia. Zgłaszane prace muszą spełniać warunki techniczne: format pliku – JPG; rozdzielczość 300dpi; długość krótszego boku min. 2000px; wielkość pliku do 3MB. Zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem autora, nazwą kategorii, tytułem pracy oraz miejscem i datą wykonania zdjęcia, należy w terminie do 15 października 2017 wysłać na adres e-mail: konkursfoto@instytutkonfucjusza.pl. W nazwie pliku ze zdjęciem należy umieścić godło Uczestnika oraz symbol kategorii A, B lub C, np.: jackiechan_A1.jpg.

Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi dwuetapowo. Wyłonienie finalistów w I etapie nastąpi do dnia 30 października 2017 i będzie polegało na wyborze przez Komisję Konkursu 20 najlepszych zdjęć. Spośród nich Komisja Konkursu wybierze 3 zwycięzców w kategorii A i B oraz 1 zwycięzcę w kategorii C. Ponadto Dyrektor IK ze strony polskiej oraz Wicedyrektor IK ze strony chińskiej przyznają własne wyróżnienia. Przyznane zostanie również specjalne wyróżnienie w kategorii Piękno. Dodatkowo wszystkie finałowe zdjęcia wezmą udział głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/instytutkonfucjusza w dniach od 1 do 7 listopada 2017 roku.

Jesienią 2017 roku odbędzie się wystawa pokonkursowa. Szczegóły wkrótce.

Regulamin konkursu

Partnerzy:

Partnerzy medialni: