Konkurs kaligraficzny Znaki Krzaki dla dzieci i młodzieży

Instytut Konfucjusza zaprasza uczniów klas IV-VI oraz uczniów gimnazjum do udziału w konkursie kaligraficznym, który odbędzie się w siedzibie Instytutu - ul. Radziwiłłowska 4 w dniu 11 marca 2017 roku o godz. 12:00. Uczestników prosimy o przybycie o 11:50.

Warunkiem przystąpienia jest zarejestrowanie się do dnia 7 marca 2017 roku poprzez wypełnienie formularza.

Od uczestników wymagana będzie znajomość kolejności i kierunków pisania kresek w podanych wcześniej tekstach. Oceniany będzie również styl przepisywanych znaków:

Tekst dla uczniów klas IV-VI:
你好!我叫小红,十岁。我是中国人,住在北京。我家有四口人,他们是:爸爸、 妈妈、哥哥和我。我们有一只小猫。它喜欢吃鱼,喝牛奶。我爱我的家。

Tekst dla uczniów gimnazjum:
我的好朋友叫明,姓王。他是中国人,住在上海。他十五岁,是中学生。他家有四口人。他们有一只可爱的小狗。听音乐和看电影是王明 的爱好,她跟他的朋友每个星期都一起去电影院。

Regulamin konkursu

Karta do ćwiczenia pisania znaków

Więcej materiałów pomocnych w przygotowaniu do konkursu można znaleźć na stronach: