Confucius Scholarships 2014/2015

Information for applicants:

 • 25 April 2014 – deadline for submitting application documents
 • 28 April 2014 – the selection of applicants recommended to the scholarship
 • 29 April 2014 – applicants are informed if they were recommended to the scholarship (via email)
 • 6 May 2014 – applicants can pick up their letters of recommendation from the Confucius Institute in Cracow
 • Until 10 May 2014 – applicants, which were selected, are obligated to send the documents to the chosen university by courier service (applicants cover the shipping cost; only date stamp is counted)

Applicants are asked to submit the file with necessary documents, such as;

 • Covering letter (in Polish), the letter must include the information how long applicant has learned Chinese language and what trainings he/she alternatively fulfilled. In the letter, applicants should subsume their interest in Chinese culture and motivations for scholarship.
 • Degree certificate and the certificate of academic record
 • The letter of recommendation (in English)
 • Research plan
 • The paper which confirms your proficiency in Chinese language (the certificate of HSK or HSKK examination; if you took a test on 16 March 2014, you should attach the screenshot of the website with your account– test results should be available maximally 30 days after the examination)
 • A footnote including your contact details (email address and a category of scholarship)

Stypendia Instytutu Konfucjusza w roku 2018 obejmują następujące kategorie:

1. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego

(2 lata)

Wymagania:
- dyplom ukończenia studiów (min. licencjackich)
- certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.
Pierwszeństwo przy przyznawaniu stypendiów będą mieć osoby, które mają oficjalnie zagwarantowane miejsce pracy w charakterze nauczyciela j. chińskiego po ukończeniu studiów (np. w formie umowy z potencjalnym pracodawcą).

2. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (do 4 lat)

Wymagania:

dyplom ukończenia liceum
- certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem minimum 60 punktów.

3. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy), które przyznawane jest w kategoriach:

3.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego

Wymagania:
- certyfikat HSK3 z wynikiem min. 270 punktów oraz certyfikat HSKK

3.2 Zaawansowany kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii,

Wymagania:
- certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem minimum 60 punktów

3.3 Kurs języka chińskiego

Wymagania:

- certyfikat HSK3 z wynikiem min. 180 punktów

O stypendium roczne nie mogą ubiegać się osoby, które aktualnie studiują w Chinach.

4. Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy, rozpoczęcie nauki we wrześniu 2018 lub marcu 2019)

Przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były w Chinach w ramach wizy X1 oraz X2. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach:

4.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii

Wymagania:

- certyfikat HSK 3 z wynikiem minimum 210 punktów oraz certyfikat HSKK

4.2 Kurs z zakresu medycyny chińskiej i Taiji

Wymagania:

- certyfikat HSK.

5. Stypendium na 4-tygodniowy kurs w Chinach (rozpoczęcie: lipiec 2018 i grudzień 2018)

Przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były w Chinach w ramach wizy X1 oraz X2.

5.1 Kurs z zakresu medycyny chińskiej i Taiji

Wymagania:

- certyfikat HSK

Warunki stypendium

Stypendia przyznawane na semestr i dłużej obejmują czesne, zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni, ubezpieczenie zdrowotne na terenie Chin oraz kieszonkowe w wysokości 2500 lub 3000 RMB (w zależności od programu). Stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego.

 

Osoby, które chcą starać się o stypendium Hanban/Instytutu Konfucjusza przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

 • skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego
 • paszport (strona ze zdjęciem i danymi)
 • certyfikaty HSK/HSKK (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalny jest printscreen z wynikiem egzaminu, ze strony chinesetest.cn w przypadku osób, które zdawały egzamin w lutym 2018, jednak przy składaniu wniosku o stypendium niezbędne jest dołączenie skanu oryginalnych certyfikatów!)
 • najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów, jednak do systemu cis.chinese.cn bezwzględnie należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione!)
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych
 • podanie o przyjęcie na stypendium, zawierające informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, planach na przyszłość związanych z j. chińskim oraz plan badawczy

Osoby, które aplikują o stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania j. chińskiego, powinny dołączyć również zobowiązanie do wykonywania zawodu nauczyciela j. chińskiego przez 5 lat po ukończeniu studiów.

Osoby, które starają się o stypendia przeznaczone dla nauczycieli j. chińskiego, powinny dołączyć dokument wystawiony przez pracodawcę lub zleceniodawcę, potwierdzający zatrudnienie w charakterze nauczyciela, staż pracy na tym stanowisku oraz tygodniową liczbę godzin dydaktycznych.

Wszystkie te dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w jednym pliku (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip pod adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do 3 kwietnia 2018 (wtorek).

UWAGA: Uzyskanie rekomendacji Instytutu Konfucjusza nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium - ostateczna decyzja o przyznianiu stypendium już po akceptacji przez wybraną uczelnię podejmowana jest przez Hanban. 

Osoby, które chcą starać się o stypendium Hanban/Instytutu Konfucjusza przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:
skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego
- paszport (strona ze zdjęciem i danymi)
- certyfikaty HSK/HSKK (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalny jest printscreen z wynikiem egzaminu, ze strony chinesetest.cn w przypadku osób, które zdawały egzamin w lutym 2018, jednak przy składaniu wniosku o stypendium niezbędne jest dołączenie skanu oryginalnych certyfikatów!)
- najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów, jednak do systemu cis.chinese.cn bezwzględnie należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione!)
- dwa listy polecające od pracowników naukowych
- podanie o przyjęcie na stypendium, zawierające informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, planach na przyszłość związanych z j. chińskim oraz plan badawczy

Osoby, które aplikują o stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania j. chińskiego, powinny dołączyć również zobowiązanie do wykonywania zawodu nauczyciela j. chińskiego przez 5 lat po ukończeniu studiów.

Osoby, które starają się o stypendia przeznaczone dla nauczycieli j. chińskiego, powinny dołączyć dokument wystawiony przez pracodawcę lub zleceniodawcę, potwierdzający zatrudnienie w charakterze nauczyciela, staż pracy na tym stanowisku oraz tygodniową liczbę godzin dydaktycznych.

Wszystkie te dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w jednym pliku (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip pod adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do 3 kwietnia 2018 (wtorek).