Konferencja China - Confucian Tradition towards the New Century

W dniach 12 i 13 czerwca 2007 w Sali im. Michała Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Instytut Konfucjusza w Krakowie we współpracy z Katedrą Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Tematem wiodącym konferencji były przemiany zachodzące w świecie konfucjańskim na przełomie wieków. Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowali wybitni uczeni specjalizujący się w tematyce azjatyckiej. Wystąpienia dotyczyły między innymi znaczenia konfucjanizmu dla współczesnych przemian społecznych i ekonomicznych w Chinach, budowania wspólnotowości azjatyckiej, zderzenia myśli konfucjańskiej i makdonaldyzacji, znaczenia praw własności intelektualnej w kontekście tradycyjnych chińskich doktryn prawnych, znaczenia konfucjanizmu dla muzułmańskich intelektualistów w Chinach oraz porównania konfucjańskiego i zachodniego systemu organizacji pracy czy prowadzenia wojny. Na przykładzie Wietnamu oraz obu państw koreańskich przedstawione zostało także znaczenie myśli konfucjańskiej dla innych kultur azjatyckich.

1 /image/image_gallery?uuid=6b46e1ed-e57e-4ba5-ac2a-54b3c022f9f0&groupId=30304575 800 535 2 29
2 /image/image_gallery?uuid=d403d23c-16d0-4201-b6c5-2e8e213d2b3f&groupId=30304575 800 535 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e5dfa72f-c663-49e1-878b-1e1abc515953&groupId=30304575 800 533 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=9576f506-3610-42f0-97e7-e7877bd68313&groupId=30304575 800 535 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=f846daf2-43f0-494f-940e-26b51122ccc6&groupId=30304575 800 533 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=0b2600ef-7764-414c-bf9f-e79c657e5d58&groupId=30304575 800 535 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=0bc767b6-0b0a-4d03-a79f-9faf12a61c1f&groupId=30304575 800 533 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=9199f978-3978-4d30-a4f2-c2be0b2567e3&groupId=30304575 800 535 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=7e56c335-72bb-433f-9d14-016ad4c7bc9c&groupId=30304575 800 535 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=02111c5a-4082-44f6-8307-d59746044503&groupId=30304575 800 533 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=ad8db51d-ce19-451a-961e-b18e06260853&groupId=30304575 800 533 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=2ab1821e-3f0d-4c56-9da7-e3b7ae9f2fca&groupId=30304575 800 535 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=51c5234a-f47d-453d-99cf-71da64030956&groupId=30304575 800 535 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=18edc83f-537c-402c-ae02-f12cccf27716&groupId=30304575 800 535 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=1697b455-1436-42bc-9674-3ecc617f43a0&groupId=30304575 800 535 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=09b84313-e666-4896-ad55-fca092ad305a&groupId=30304575 800 533 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=22585099-a061-4f85-9bd0-30b20a20ae5f&groupId=30304575 800 535 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=e487f851-0b45-41a9-8ab1-69eb9e6f6887&groupId=30304575 800 533 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=ee124c05-a70c-4c12-9a21-7d630cf59ccd&groupId=30304575 800 535 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=ff701b86-dbc1-4c37-a07a-a5c2e4c7a919&groupId=30304575 800 535 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=3eab7949-fcf4-46bf-997b-5357f3a26439&groupId=30304575 800 533 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=f7451460-a53d-4d95-9929-8efb9a4f9f0f&groupId=30304575 800 533 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=0199c850-1459-43da-a482-edce013a4adb&groupId=30304575 401 600 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=e6adf24a-b5f9-4bff-93f0-4036785b111b&groupId=30304575 800 533 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=7980c2e3-9e1b-45db-9c43-82e735bcd9dd&groupId=30304575 800 533 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=9a9b9866-13a9-4d0a-94f7-7879a3167641&groupId=30304575 800 533 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=db873597-1f65-4684-9c83-2054f767344b&groupId=30304575 800 533 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=cdd90574-84d0-49a2-8cab-69701df86f2f&groupId=30304575 800 533 29 27