Konferencja Chiny w polityce bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu

W dniach 24-25 czerwca 2010 w najstarszym budynku uniwersyteckim, Collegium Maius, odbyła się konferencja współorganizowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza w Krakowie" oraz Katedrę Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Konferencja zaplanowana została jako forum, na którym wybitni polscy i chińscy uczeni, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, przedstawią swoje poglądy i poprowadzą wspólną dyskusję na temat sposobu, w jaki Chiny postrzegają swoją rolę w systemie bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu oraz jak one same są postrzegane przez inne państwa regionu.

Wśród omawianych tematów znalazły się: ocena procesu modernizacji i otwarcia Chin z perspektywy tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, analiza obecnej polityki ChRL i innych państw regionu wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, systemy bezpieczeństwa zbiorowego, w których uczestniczą Chiny oraz możliwe scenariusze bezpieczeństwa w tej części świata, ze szczególnym uwzględnieniem przemian geopolitycznych ostatnich kilku dekad.

1 /image/image_gallery?uuid=01b002c7-dd5f-4903-b73e-8d0a9f666c7a&groupId=30304575 800 600 2 9
2 /image/image_gallery?uuid=02f8976b-8b63-4abb-ba3f-9a600ee6b040&groupId=30304575 800 533 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=6b90bc5f-6b7a-46b0-b085-2e930d59a66e&groupId=30304575 800 535 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=199eaaef-d63d-43cc-8003-6b0a0b85ef16&groupId=30304575 800 533 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=7bebd085-f5e8-433c-b794-256497fca3a1&groupId=30304575 800 600 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=8e81499e-9d82-4d0c-8ab9-eda6b5337161&groupId=30304575 800 535 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=c1578e83-2c0f-4a80-8ec4-b821ed0023a6&groupId=30304575 800 533 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=a98ea0c3-b61b-4532-b7da-b7ba40e91748&groupId=30304575 800 533 9 7