Konferencja Instytutów Konfucjusza w Pekinie

W lipcu 2010 roku dziesiecioro licealistów z Polski uczestniczyło w obozie wakacyjnym w Pekinie. Gościł in Pekiński Uniwersytet Języków Obcych. Młodzież miała okazję zapoznać się z ważnymi elementami chińskiej kultury, a także nauczyć podstaw języka chińskiego. W wolnym czasie uczestnicy obozu zwiedzali pekińskie zabytki i integrowali się z kolegami z kilkunastu krajów świata.

1 /image/image_gallery?uuid=6bc68ad6-a5f0-4565-a40a-bb858ec8312a&groupId=30304575 800 403 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=24a48e64-27cc-4d28-b9cb-dca703bf8914&groupId=30304575 800 535 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e40c0008-611c-414b-b2c7-1a4ceee6fc4b&groupId=30304575 800 535 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=5b0ac3ab-46f0-4830-840c-a8586b8f1f46&groupId=30304575 800 535 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=72328a8f-deaf-423e-926f-72d6e4b81b9b&groupId=30304575 800 535 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=bef54c2f-a148-4a06-97b3-134511cea1a9&groupId=30304575 800 535 7 5