Konferencja o mediach

Organizowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie" i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ konferencja odbyła się w dniach 7-8 listopada 2011 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji była refleksja nad tematem rzadko w Polsce podejmowanym: media chińskie. Jest to temat szczególnie istotny w kontekście wielu nowych zjawisk cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata: wirtualizacja przestrzeni kulturowej, wzrost procesów globalizacyjnych, narastającej wielokulturowości, szans i zagrożeń, jakie niesie gwałtowna medializacja kultury. Konferencja była pomyślana jako zaproszenie do interdyscyplinarnego dialogu, próbą wkomponowania się w dyskurs o kulturze współczesnej, w której kultura chińska jest coraz bardziej aktywnym uczestnikiem, wyznaczającym własne formy obecności na równych polach.

1 /image/image_gallery?uuid=d45859d8-4891-48cc-b2ee-3d1149667c91&groupId=30304575 800 535 2 44
2 /image/image_gallery?uuid=4b49ec28-b4cb-4760-88ba-772098cb0cf8&groupId=30304575 800 535 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=f9b9b686-0cbd-4c06-bc5c-6d2faedd4806&groupId=30304575 800 535 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=b273a5e3-d034-4b83-ab64-2c09f7814aef&groupId=30304575 800 535 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=010de798-30cf-4fc9-abeb-c4b104afa9ae&groupId=30304575 800 535 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=2a4e0e24-cb87-499e-9521-d348e0a70c18&groupId=30304575 800 535 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=147b0e66-9190-4177-b590-6c167c02a5ce&groupId=30304575 800 535 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=2ddf8984-310e-4d6d-822d-b7f81a62b461&groupId=30304575 800 535 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=1d820b93-a698-43d1-83ca-1a52be712ad4&groupId=30304575 800 535 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=8eb6e4a7-ae2c-4962-9490-1a170591fbf4&groupId=30304575 800 535 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=bb08457d-22ec-463c-986f-0707ce790a30&groupId=30304575 800 535 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=630a65fa-c573-4a36-a764-dcea9d5dca4c&groupId=30304575 800 535 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=5150131a-cea9-415e-8ad8-a330c49eb8a8&groupId=30304575 800 535 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=ca648532-0a6e-44eb-bdc9-b81f8ceb500c&groupId=30304575 800 535 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=8cdf982d-4948-48b0-b8aa-dac9729019d1&groupId=30304575 800 535 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=8f5ff549-0b90-403c-b922-7fc0b85cf80b&groupId=30304575 800 535 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=3bd7f174-62e7-4006-93ad-6b5c24f7aa6e&groupId=30304575 800 535 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=f1017877-5b38-4b11-bfc6-5a03aadd25dd&groupId=30304575 800 535 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=de3952b6-d55a-4f16-ad75-6ade5887ab75&groupId=30304575 800 535 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=1f13f99c-e91b-476d-892e-0beaa6e389fc&groupId=30304575 401 600 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=2e9c843f-2079-4334-a095-086161f56a8d&groupId=30304575 800 535 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=e39ce2ee-db31-4c96-9be1-ca22fc9a0239&groupId=30304575 800 535 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=ed94dcae-e73f-4c3a-bb14-7bce0c5b6e6c&groupId=30304575 800 535 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=bc63c6df-c5ae-4ad5-8cbc-d6aea01bb48e&groupId=30304575 800 535 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=9a9f7e10-41bb-43c6-86b8-18de146ec098&groupId=30304575 800 535 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=e0d437c1-700b-4102-a5e0-4772478663f8&groupId=30304575 800 535 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=db99fe4f-123c-4750-8f0d-730587ab4321&groupId=30304575 800 535 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=f5e03b04-d6c1-48d7-a9bf-df1f14dd03d5&groupId=30304575 800 535 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=fe9f3b23-7982-496c-a52f-9da38f197ae6&groupId=30304575 800 535 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=d9097148-ca95-4353-aa74-37ac99450bd3&groupId=30304575 800 535 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=d537a325-b6c2-460e-8879-9306ad612f3f&groupId=30304575 800 535 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=c7bd53de-0d1d-4822-aa5e-c8afd9f7a002&groupId=30304575 800 535 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=a1b1704d-9344-4c86-b418-99ae8bd2041a&groupId=30304575 800 535 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=66bcdcf6-7a08-43f4-90bd-322865624174&groupId=30304575 800 535 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=82545824-7bd1-4300-a864-54cdfd2000e3&groupId=30304575 800 535 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=6b95966b-e6c3-4960-b4cf-a0e50274625a&groupId=30304575 800 535 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=ebb40ec3-81f1-4e74-b0eb-e6715b577fbd&groupId=30304575 800 535 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=e8224f03-a104-4743-be6a-4ac956e903d5&groupId=30304575 800 535 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=5b1a4277-469d-4a6f-a40e-076b1c3c43d2&groupId=30304575 800 535 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=e12a579a-defb-4d74-a96d-c47fcc8143cb&groupId=30304575 800 535 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=65af4c3e-fa12-424a-acb5-84e7afebfe51&groupId=30304575 401 600 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=8779e78d-d06c-4983-94b0-d02831e9ae18&groupId=30304575 800 535 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=c3b42a03-37c4-4775-bf93-c210f00e438d&groupId=30304575 800 600 44 42