Rada Programowa IK

W dniu 13 czerwca 2011 roku po raz pierwszy zebrała się Rada Programowa Instytutu Konfucjusza. Obrady odbyły się w Sali Senackiej Collegium Novum. Wśród gości ze strony chińskiej byli: prof. Zhong Meisun, prorektor Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, prof. Zhang Xiaohui, dyrektor Wydziału Instytutów Konfucjusza PUJO, prof. Zhu Hong, dyrektor Działu Spraw Międzynarodowych PUJO oraz prof. Zhao Gang, dziekan Wydziału Języków i Kultury Europejskiej PUJO. Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiej w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Michał du Vall, Prorektor UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych UJ, prof. dr hab. Leszek Korporowicz, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Ponadto obecni byli: dr Joanna Wardęga, dyrektor Instytutu Konfucjusza, pan Sun Zhongli, wicedyrektor ze strony chińskiej oraz były dyrektor IK dr Bogdan Zemanek.

1 /image/image_gallery?uuid=7ea311ce-0590-4dd8-b971-1454240887b8&groupId=30304575 800 533 2 16
2 /image/image_gallery?uuid=049015df-574c-46df-9a90-69bc68bce547&groupId=30304575 800 533 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=eeeabbf5-a0f0-49c2-b767-607a31d6b2bd&groupId=30304575 800 533 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=297b650a-3ff7-4c86-94f6-ae5fafb8cdac&groupId=30304575 800 533 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=12c0a844-f9b1-4a35-8f61-d842fa6c33d5&groupId=30304575 800 533 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=46aaf1b9-2442-49de-bd1f-c54007056f88&groupId=30304575 800 533 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=2ee96bcd-5b30-479d-9989-9177f16bab5b&groupId=30304575 800 533 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=e0036928-ae50-470b-a24a-60460bc1d736&groupId=30304575 800 533 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=75992ae8-b93c-4e2e-89ec-508bc5f9d7b3&groupId=30304575 800 533 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=b60b0ac1-3018-4800-9393-81a179309425&groupId=30304575 800 533 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=0dedfec6-2e03-4ab6-a7c3-ff66d4f593d5&groupId=30304575 800 533 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=80645597-c86b-4306-bc4b-44d058e29ce1&groupId=30304575 800 533 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=e78f0703-f8c1-429b-838b-92615a68b036&groupId=30304575 800 533 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=f182845a-3dd0-4796-aff5-a583ece7a9b1&groupId=30304575 800 533 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=cde895e1-c12e-4de5-bbe9-79e3fb109b97&groupId=30304575 800 533 16 14