Warsztaty chińskie dla uczniów

Studenci Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ w ramach praktyk w Instytucie Konfucjusza przeprowadzili warsztaty w szkołach: w szkole podstawowej w Paczółtowicach oraz w szkole podstawowej w Świniarach. Podczas tych spotkań odbyły się: zabawa w skojarzenia z Chinami, zabawa przy mapie, nauka pisania prostych chińskich znaków, warsztaty herbaciane, warsztaty jedzenia pałeczkami, warsztaty węzełkowe, warsztaty taiji oraz konkursy z nagrodami.

1 /image/image_gallery?uuid=40ea7130-0d00-4c07-8731-13295d51af4e&groupId=30304575 800 600 2 11
2 /image/image_gallery?uuid=3a9da16a-538c-47e8-845c-a0df9f55927a&groupId=30304575 800 600 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=bc6e9326-ef42-4173-8a54-0fabe00833f2&groupId=30304575 800 600 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=8a210950-18b9-4d89-b350-f15c2aadde28&groupId=30304575 800 600 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=62796d5a-513e-411a-95f8-8857a739325a&groupId=30304575 800 600 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=de73a224-cb91-4f5e-a2d0-ce9ece80abf4&groupId=30304575 800 600 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=f77da3a0-0549-4b17-b734-f127dfcdfe36&groupId=30304575 800 600 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=b2d06879-59fe-499e-86dc-f1208a469c3e&groupId=30304575 800 600 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=7e512f68-2ead-49f7-9cd0-87c5201e7125&groupId=30304575 800 600 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=b990a2f5-e6d7-44d4-acaa-f9412399599d&groupId=30304575 800 600 11 9