2nd Academic Conference on China-Central And Eastern Europe (CEE)

Academic Conference On China-Central And Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education And Business to zorganizowana w dniach 22-24 września 2015 roku konferencja naukowa poświęcona wielopłaszczyznowym relacjom między Europą Środkowo-Wschodnią i Chinami. Jest drugą tego cyklu – pierwsza odbyła się na Uniwersytecie w Lublanie w 2013 roku. Obecna edycja rozpoczęła się 22 września w Auli Collegium Novum wykładem prof. Shen Weia, poświęconym relacjom między Unią Europejską a Chinami. W kolejnych dniach 23 i 24 września uczeni z wielu krajów europejskich oraz z Chin debatowali na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i edukacyjnych, zachodzących na linii Europa-Chiny. Konferencję zakończył wykład prof. Bogdana Góralczyka (24.09, Aula Collegium Maius), poświęcony modelom rozwojowym Chin. 
 
Celem konferencji jest budowanie możliwości interdyscyplinarnego dialogu akademickiego oraz promowanie wiedzy dotyczącej przeobrażeń zachodzących w Chinach i Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie konferencji wystąpią prelegenci z niemal wszystkich krajów Europy Centralnej, oraz goście z czołowych ośrodków akademickich w Chinach. Pragniemy porównać i połączyć zróżnicowane doświadczenia dotyczące Chin i Europy, oraz metody badań wielu dziedzin, aby przeanalizować podobieństwa między tymi dwoma regionami. Pomimo dystansu geograficznego i oczywistych różnic kulturowych, które dzielą te dwa obszary, dużo je łączy i mogą się od siebie wiele nauczyć. Tworzy to możliwość interdyscyplinarnych badań porównawczych.
 
Fotografie 1-14 fot. R. Husarski
Ostatnie 29 zdjęć - fot. T. Langner
Pozostałe zdjęcia - fot. R. Pipała

1 /image/image_gallery?uuid=52be9862-985b-4a88-b6fd-31e86144bbb0&groupId=30304575 1181 747 2 139
2 /image/image_gallery?uuid=6269a679-e94a-4f6d-99a5-85d1df845bc4&groupId=30304575 1181 787 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=3a6cad5b-ce97-4932-8d92-60a7ae547494&groupId=30304575 1181 787 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=c5f44c14-0143-47a5-b624-cbcc1f353e6a&groupId=30304575 1181 787 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=8d17757a-1a14-40e5-a682-d8ca97e132c3&groupId=30304575 1181 787 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=170f537a-8efe-44be-b56a-ea4152096ea7&groupId=30304575 1181 787 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=dddbcc23-d435-450e-9ff4-fd01b7dd8ffb&groupId=30304575 1181 787 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=70fb9ac8-729e-43cd-8cd6-fd4f3e91febd&groupId=30304575 1181 787 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=36a40219-c5f9-4ce4-bd6d-030583dc1b51&groupId=30304575 1181 860 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=68769878-e8ef-45c1-b414-aed0aec4d0c8&groupId=30304575 1181 848 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=249f315e-ebb5-461b-a510-24dfb5df2f93&groupId=30304575 1181 787 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=9e5fbd48-f5eb-455f-a0dd-91d0b6177ae1&groupId=30304575 1181 787 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=10d44d1e-a123-45fd-a510-ecbe272e3104&groupId=30304575 1181 787 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=25463b69-7e1a-4f11-80aa-91365ea53da4&groupId=30304575 533 800 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=a1b6c359-d0c6-46bc-bafc-6eaa1e098c83&groupId=30304575 533 800 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=c0b25904-d7e6-4915-8ec1-e53e43cee2cb&groupId=30304575 533 800 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=7aa9e425-43a4-4d97-a384-4f7a3d98f933&groupId=30304575 533 800 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=0c2cdcf0-8f06-4925-a9ed-5a17a7aa92f8&groupId=30304575 533 800 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=fed08ad1-4238-4fe8-85dd-776099dc74c9&groupId=30304575 533 800 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=bac5a751-8b30-4167-b70b-0df95ded2bf6&groupId=30304575 800 533 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=065146e5-afad-4ba1-83cb-9b8b1c571626&groupId=30304575 533 800 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=0bc4d238-96e5-44ae-b6d1-f33f2168fe77&groupId=30304575 800 533 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=0385ab05-1b98-4dee-a31b-cf468b94ffec&groupId=30304575 800 533 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=8d4af554-4fcc-44b3-b610-296e35052d47&groupId=30304575 800 533 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=1f970cdd-da6f-4ea8-a62c-311a0ad60cbd&groupId=30304575 533 800 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=bb77a81a-484d-4a48-b6af-b42ef7ca06ed&groupId=30304575 800 533 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=7c65af13-6793-48c4-b48e-eb8e34b8c5a4&groupId=30304575 533 800 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=d6843606-d430-4094-bb78-4dc5c78a88bf&groupId=30304575 800 533 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=bf879d86-436c-4ab7-8f00-d452410d2de6&groupId=30304575 800 533 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=02988da5-9606-4c67-bf75-cc56a3650a10&groupId=30304575 800 533 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=0df768b8-fd6f-4618-a5dc-c190ed2934f6&groupId=30304575 800 533 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=f549a22e-1d35-4951-be49-f13659a8cff0&groupId=30304575 800 533 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=977c2bae-3049-4c14-9d58-00ee4e9d0faa&groupId=30304575 800 533 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=69170726-5a38-44b9-8c74-ad1862985197&groupId=30304575 800 533 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=5f1f4b63-5fbe-4e9e-9ccc-6b577c674775&groupId=30304575 800 533 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=4292c3e3-51a8-4e08-a6f1-f26457938aea&groupId=30304575 533 800 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=9e61d840-ccd8-44b9-8684-32e7ae9dfe97&groupId=30304575 533 800 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=a1bd4b65-4c88-4ef1-a35f-5a324ca28287&groupId=30304575 800 533 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=867e22aa-e13c-445b-9b8e-def3139769ee&groupId=30304575 800 533 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=9021ffdb-e5ab-4a83-a58d-ff37b5a775a9&groupId=30304575 800 533 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=cc7f5a23-4cb4-4911-bf7c-c736e4113db8&groupId=30304575 800 533 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=8781e707-4a0c-465c-9841-02e3de6c852f&groupId=30304575 533 800 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=24fe793f-d408-4972-ace6-00509b34aeb3&groupId=30304575 800 533 44 42
44 /image/image_gallery?uuid=162fcf37-69e1-4bba-b978-cc77dd33d106&groupId=30304575 800 533 45 43
45 /image/image_gallery?uuid=59a3d066-a94c-4737-88a8-fe312ff8d7f8&groupId=30304575 800 533 46 44
46 /image/image_gallery?uuid=6152d001-ce88-476e-8d4b-989cda4ab455&groupId=30304575 800 533 47 45
47 /image/image_gallery?uuid=e0674dd7-d9c1-4707-a550-20424c1123b2&groupId=30304575 533 800 48 46
48 /image/image_gallery?uuid=59101379-2504-4374-9064-c6d6a9a86d40&groupId=30304575 533 800 49 47
49 /image/image_gallery?uuid=084c91fe-addb-4657-913c-6bdd53deae67&groupId=30304575 800 533 50 48
50 /image/image_gallery?uuid=4aff4f3a-abab-40b2-b259-e1e9a9b92d6f&groupId=30304575 800 533 51 49
51 /image/image_gallery?uuid=58858221-1273-4f4c-9a81-2812bfdab8da&groupId=30304575 533 800 52 50
52 /image/image_gallery?uuid=0312561c-bc8b-4c2d-b1d3-7d1b0bbd3d16&groupId=30304575 800 533 53 51
53 /image/image_gallery?uuid=4352ed0e-002e-4d7c-92fd-12f7a291f2b0&groupId=30304575 800 533 54 52
54 /image/image_gallery?uuid=87ceeba0-feb1-4ff8-9d39-5d5d9762e490&groupId=30304575 533 800 55 53
55 /image/image_gallery?uuid=711ecd0e-1d79-4d38-8be5-a3adc62a7296&groupId=30304575 800 533 56 54
56 /image/image_gallery?uuid=f7566d4c-26c9-4c9f-bb9e-83fe4f32c92c&groupId=30304575 800 533 57 55
57 /image/image_gallery?uuid=128ff8db-693a-4212-9d86-69b01a06a0b6&groupId=30304575 533 800 58 56
58 /image/image_gallery?uuid=d8fbd3aa-55fa-4202-9a6d-f5028d2110d9&groupId=30304575 800 533 59 57
59 /image/image_gallery?uuid=67703339-df43-4b32-b796-6ff0f6115c42&groupId=30304575 800 533 60 58
60 /image/image_gallery?uuid=406b9c2d-0fd7-429c-9c30-c60266506415&groupId=30304575 800 533 61 59
61 /image/image_gallery?uuid=9838260f-e546-4b8f-9046-f49ed4401ce3&groupId=30304575 533 800 62 60
62 /image/image_gallery?uuid=a9958d4c-cd92-4ca4-9792-474e34b9beee&groupId=30304575 800 533 63 61
63 /image/image_gallery?uuid=4d3adfd5-2f63-45dc-9e86-fb7e875b2c68&groupId=30304575 533 800 64 62
64 /image/image_gallery?uuid=0fddd730-ac97-409e-a57e-903234105c71&groupId=30304575 533 800 65 63
65 /image/image_gallery?uuid=9a4cdf44-bf81-4869-a3a4-8a3e5b451227&groupId=30304575 533 800 66 64
66 /image/image_gallery?uuid=28cf5d65-793a-44dc-91d6-f9469d485606&groupId=30304575 533 800 67 65
67 /image/image_gallery?uuid=cbacfb63-4f1a-4270-a0b9-128d1bde24dd&groupId=30304575 800 533 68 66
68 /image/image_gallery?uuid=20f07920-3ff2-4c9c-a465-1626228813b1&groupId=30304575 800 533 69 67
69 /image/image_gallery?uuid=70753644-e306-40fa-97e7-c35812ac8ed0&groupId=30304575 533 800 70 68
70 /image/image_gallery?uuid=07ffd48b-47a2-47ac-9009-975ff1fa3a8c&groupId=30304575 533 800 71 69
71 /image/image_gallery?uuid=39187db8-7033-419f-a2f3-fb1e45a9faca&groupId=30304575 800 533 72 70
72 /image/image_gallery?uuid=727b3b58-7234-4c99-ba36-d61a4908170f&groupId=30304575 533 800 73 71
73 /image/image_gallery?uuid=e388c6da-b3b6-4560-ba2e-eadac70a717e&groupId=30304575 533 800 74 72
74 /image/image_gallery?uuid=7514ab87-0ea1-4472-b9e1-15f99cd5a35d&groupId=30304575 800 533 75 73
75 /image/image_gallery?uuid=4da53f30-0345-4f93-8805-1d1618af6251&groupId=30304575 533 800 76 74
76 /image/image_gallery?uuid=ea078bb2-36b5-4b7b-9ee3-448db8f17313&groupId=30304575 800 533 77 75
77 /image/image_gallery?uuid=76dc9785-2a38-41f5-b779-7b669f741342&groupId=30304575 533 800 78 76
78 /image/image_gallery?uuid=335049f3-f0e3-4498-9e28-ee28f9b1caa1&groupId=30304575 800 533 79 77
79 /image/image_gallery?uuid=d03d054c-db7e-453a-b893-4e422171519b&groupId=30304575 800 533 80 78
80 /image/image_gallery?uuid=4d763e78-387c-4d79-80de-004015948ab4&groupId=30304575 800 533 81 79
81 /image/image_gallery?uuid=910bb8e6-ee37-45d5-8c00-21006884b7f6&groupId=30304575 800 533 82 80
82 /image/image_gallery?uuid=f253ad78-928c-4cc4-ab4f-bcad65c14222&groupId=30304575 800 533 83 81
83 /image/image_gallery?uuid=0dbaf962-9a0f-4fba-88f7-6d47848cd81b&groupId=30304575 800 533 84 82
84 /image/image_gallery?uuid=273c35a6-723b-46cb-a5e7-47340f7bca97&groupId=30304575 800 533 85 83
85 /image/image_gallery?uuid=bc530676-f0a4-445b-88f6-78d52de95c79&groupId=30304575 800 533 86 84
86 /image/image_gallery?uuid=47cbe5a4-cd44-4c45-b9f8-abcc38e5b7ef&groupId=30304575 800 533 87 85
87 /image/image_gallery?uuid=8fb33980-585b-48b8-bafe-d47b33b3abc1&groupId=30304575 800 1200 88 86
88 /image/image_gallery?uuid=f622f80c-b347-464e-8269-0b353c2167e1&groupId=30304575 1200 800 89 87
89 /image/image_gallery?uuid=06f55cb8-b37e-4b25-8423-341721e5004a&groupId=30304575 1200 800 90 88
90 /image/image_gallery?uuid=f22fa6b3-f9bf-4995-9c5f-c28f6189d8ec&groupId=30304575 1200 800 91 89
91 /image/image_gallery?uuid=c87c204b-938f-4936-a385-bafb575f41c7&groupId=30304575 800 1200 92 90
92 /image/image_gallery?uuid=15c8976e-9ff5-4934-9bd3-ef7eeecf1f91&groupId=30304575 800 1200 93 91
93 /image/image_gallery?uuid=95501087-f86a-4ce6-b920-f8ffc6cd65a1&groupId=30304575 1200 800 94 92
94 /image/image_gallery?uuid=593cf69a-fb83-4bf6-9e74-6e38ed74aad6&groupId=30304575 800 1200 95 93
95 /image/image_gallery?uuid=1549a9a0-e3f8-4b60-b310-4e6c52c859f1&groupId=30304575 800 1200 96 94
96 /image/image_gallery?uuid=f3c2cd7b-0227-4d37-8e32-7340dc15ce3d&groupId=30304575 800 1200 97 95
97 /image/image_gallery?uuid=fe0aeb25-71cb-41ac-918d-9b5f96096846&groupId=30304575 800 1200 98 96
98 /image/image_gallery?uuid=0c7df2d3-72a5-4f4d-b43a-831a7aa7e138&groupId=30304575 1200 800 99 97
99 /image/image_gallery?uuid=2abda4bb-54ac-4ae6-8d02-d1625fc9382a&groupId=30304575 1200 800 100 98
100 /image/image_gallery?uuid=76beab7b-1fb2-4e9c-9346-ce3ddce2f9a6&groupId=30304575 800 1200 101 99
101 /image/image_gallery?uuid=906dc4fb-6759-4eb9-8aa7-912824b84369&groupId=30304575 1200 800 102 100
102 /image/image_gallery?uuid=c0ce1e73-46c9-4663-b699-6f91506071ec&groupId=30304575 800 1200 103 101
103 /image/image_gallery?uuid=90a00f3a-6afe-4b5d-8d4d-0facdfd97e36&groupId=30304575 1200 800 104 102
104 /image/image_gallery?uuid=7705949e-0d73-4aa1-932d-a1174a4bc9b7&groupId=30304575 800 1200 105 103
105 /image/image_gallery?uuid=0a9f14fd-5e55-4092-a252-1e903fddc9a0&groupId=30304575 800 1200 106 104
106 /image/image_gallery?uuid=5dd2d499-aca6-464a-8f4a-ddc09cdb7df8&groupId=30304575 800 1200 107 105
107 /image/image_gallery?uuid=a8605501-759c-41a3-8436-bff3c299f6fd&groupId=30304575 800 1200 108 106
108 /image/image_gallery?uuid=482f10b0-b293-4ba3-897d-1b1242341127&groupId=30304575 1200 800 109 107
109 /image/image_gallery?uuid=691b0044-c2cf-4889-bfb4-d2e6dc507fe0&groupId=30304575 1200 800 110 108
110 /image/image_gallery?uuid=28ad8b7c-6306-4c0d-a2e2-f6c213d0c014&groupId=30304575 1200 800 111 109
111 /image/image_gallery?uuid=f3a94f6d-076d-480b-b566-c89db286c6c7&groupId=30304575 1200 800 112 110
112 /image/image_gallery?uuid=2927b832-dd90-4b3e-baae-7c5151d1abfc&groupId=30304575 1200 800 113 111
113 /image/image_gallery?uuid=c996f023-06ef-4786-a6e7-37ac4510b86b&groupId=30304575 1200 800 114 112
114 /image/image_gallery?uuid=c038fa2f-839d-4c1d-a325-ca65bd698484&groupId=30304575 1200 800 115 113
115 /image/image_gallery?uuid=8e99f15b-e1ab-46af-b3d3-9a8a515d3d85&groupId=30304575 1200 800 116 114
116 /image/image_gallery?uuid=2c3d1234-42ea-4876-8333-d64eb2bccca5&groupId=30304575 1200 800 117 115
117 /image/image_gallery?uuid=9edcd642-cbf1-4a29-93d3-622d9f858502&groupId=30304575 1200 800 118 116
118 /image/image_gallery?uuid=3bc8d2f9-5af9-4a9e-b1bf-b5198f9a0edd&groupId=30304575 1200 800 119 117
119 /image/image_gallery?uuid=66a04e69-ea25-493b-8737-97ade8f982fc&groupId=30304575 1200 800 120 118
120 /image/image_gallery?uuid=d5595e80-1754-4ba0-9d7a-ab7f278f7f61&groupId=30304575 1200 800 121 119
121 /image/image_gallery?uuid=6746b4a5-ec52-4b0d-8876-c7cd21c9299b&groupId=30304575 1200 800 122 120
122 /image/image_gallery?uuid=336fca4a-dd75-403f-8dd3-2b6d8c5e3e63&groupId=30304575 1200 800 123 121
123 /image/image_gallery?uuid=cf6a32c3-55a2-4d2d-b935-a5bc4bdeaaec&groupId=30304575 1200 800 124 122
124 /image/image_gallery?uuid=b80ce708-6d61-4cbe-898e-21d0819b03c8&groupId=30304575 1200 800 125 123
125 /image/image_gallery?uuid=2ec2afd5-1ee1-48a7-80f0-600f230e614d&groupId=30304575 1200 800 126 124
126 /image/image_gallery?uuid=222fe67c-c172-494a-9928-4f2ddccff573&groupId=30304575 1200 800 127 125
127 /image/image_gallery?uuid=90cab71e-ec72-4283-9f3d-2be3c17e1fb8&groupId=30304575 1200 800 128 126
128 /image/image_gallery?uuid=564cbe5c-9cde-4f00-8f72-2fa4b8c9acf4&groupId=30304575 1200 800 129 127
129 /image/image_gallery?uuid=318e9167-2d75-4d2d-bd95-64ca36bdd4cc&groupId=30304575 1200 800 130 128
130 /image/image_gallery?uuid=663e2bc6-7ee4-434f-82f9-7b2c28d1723e&groupId=30304575 1200 800 131 129
131 /image/image_gallery?uuid=c34a6442-82da-4a8f-9637-fd7f930c6b7e&groupId=30304575 1200 800 132 130
132 /image/image_gallery?uuid=41b3b240-5ab9-4e97-a0ca-c6fd5c644aa6&groupId=30304575 1200 800 133 131
133 /image/image_gallery?uuid=a2619514-e37d-4603-b9f4-aa16023a6c9b&groupId=30304575 1200 800 134 132
134 /image/image_gallery?uuid=63f9e41e-5ff2-40b0-8c8d-aab0e01dd7c1&groupId=30304575 1200 800 135 133
135 /image/image_gallery?uuid=b09bf039-17a6-43aa-a5b4-a466eaa53d4b&groupId=30304575 1200 800 136 134
136 /image/image_gallery?uuid=4517bde0-c7b9-4b2b-a0be-fb43a803fcb0&groupId=30304575 1200 800 137 135
137 /image/image_gallery?uuid=251121f1-df8b-4252-98a8-59910a87f981&groupId=30304575 1200 800 138 136
138 /image/image_gallery?uuid=c23b35a0-4a7b-4dc2-b2cb-f5dd93039f23&groupId=30304575 1200 800 139 137