Wykłady

Cykl Chińskie Vademecum to seria wykładów prowadzonych przez pracowników naukowcy oraz ekspertów z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, których głównym celem jest popularyzacja wiedzy o Chinach. Wykłady w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 były poświęcone miejscu Chin w stosunkach międzynarodowych. Wśród poruszanych tematów były stosunki chińsko-amerykańskie, chińsko-rosyjskie i chińsko-polskie. Gościliśmy m.in. Zbigniewa Góralczyka, byłego ambasadora RP w Chinach i Radosława Pyffla, wicedyrektora Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. Z kolei wykłady w semestrze jesiennym dotyczą najpiękniejszych zakątków Chin, m.in. prowincji Yunnan i Sichuan.

1 /image/image_gallery?uuid=4efd91cd-dc42-4a6d-b703-8941c8553520&groupId=30304575 960 640 2 12
2 /image/image_gallery?uuid=0a914030-15e4-4172-a090-f611f39ebabe&groupId=30304575 960 640 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=ff9a240a-8a70-461e-9dcb-85f823a996a9&groupId=30304575 960 640 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=88cd695a-9d46-46e7-90d4-4d4757b80c10&groupId=30304575 960 640 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=b05e3d5f-1e5f-47ce-b109-96ffdaa7b2aa&groupId=30304575 960 640 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=3453d716-b6dc-4d16-a78c-acd381135f84&groupId=30304575 400 600 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=755b5c15-e0ff-4fc5-8b99-6615a2539ff7&groupId=30304575 810 540 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=f42608ac-9b2c-432f-966e-e0439945c3d7&groupId=30304575 810 540 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=8e80f903-5906-440e-9f39-ee5634d7e21d&groupId=30304575 810 540 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=db2ef82f-68b9-4736-a9dc-d140839ec795&groupId=30304575 960 640 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=86e93e67-92cf-4b14-a28e-57b6ddd5246f&groupId=30304575 960 640 12 10