Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Po raz pierwszy w historii egzamin HSK odbył się w 1990 roku. Powstał w celu testowania poziomu znajomości języka chińskiego cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów w Chinach.

Pisemnej części egzaminu na każdym poziomie towarzyszy część ustna, HSKK. Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy.

Egzaminy HSK w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Konfucjusza w Krakowie

Typ egzaminu

Data egzaminu

Deadline rejestracji

Data opublikowania wyników

HSK pisemny

2 grudnia 2018

5 listopada 2018

2 stycznia 2019

HSKK ustny

2 grudnia 2018

5 listopada 2018

2 stycznia 2019

HSK pisemny

24 luty 2019

28 styczeń 2019

24 marca 2019

HSK pisemny

11 maja 2019

14 kwietnia 2019

11 czerwca 2019

YCT dla dzieci

11 maja 2019

21 kwietnia 2019

3 czerwca 2019

HSK pisemny

1 grudnia 2019

4 listopada 2019

1 stycznia 2020

 

Osobom zamierzającym ubiegać się o stypendia konfucjańskie na rok akademicki 2019/2020 przypominamy, że od 2016 roku do aplikowania potrzebny jest papierowy certyfikat HSK i HSKK (nie wystarczy screenshot z konta na platformie chinesetest.cn).

Certyfikaty są przysyłane do Instytutu Konfucjusza miesiąc po ogłoszeniu wyników na platformie chinesetest.cn.

Informacje dotyczące rejestracji na egzaminy HSK

Rejestracja na egzaminy odbywa się na portalu: www.chinesetest.cn i uruchamiana jest przed poszczególnymi edycjami egzaminu. Najbliższa rejestracja do dnia 5 listopada do godz. 15:00! 

UWAGA: Deadline rejestracji na egzamin wyznacza równocześnie termin dokonywania opłat egzaminacyjnych. Rejestrując się na więcej niż jeden poziom egzaminu należy dokonać płatności zbiorczej. Podobnie, przystępując do egzaminów na różnych poziomach, każdorazowo należy zarejestrować się na dany poziom.

Potwierdzenie opłaty należy przesłać na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do zakończenia rejestracji. 

Wszyscy uczestnicy egzaminu zobowiązani są załadować swoje zdjęcie na koncie w portalu www.chinesetest.cn.  Aby uniknąć ewentualnych problemów z jego załadowaniem, prosimy o przygotowanie go jeszcze przed przystąpieniem do rejestracji.

Zdjęcie:

• może być kolorowe lub czarno-białe,

• powinno być wykonane en face,

• powinno zostać zapisane w formacie .jpg,

• wielkość pliku nie może przekraczać 100kb (180X240 pikseli).

Informacje na temat rejestracji

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie egzaminów znajdą Państwo na karcie wstępu (admission ticket), którą należy samodzielnie wydrukować ze swojego konta po zakończonej rejestracji, klikając opcję "wydruk/print ticket"; wydruk zrzutu ekranu z admission ticket nie będzie honorowany. Prosimy o wydruk "admission ticket" najpóźniej na 48 godzin przed egzaminem - później system się zamyka i nie będzie to możliwe! Brak wspomnianej karty uniemożliwia udział w egzaminie. Wszelkiego rodzaju inne potwierdzenia Państwa rejestracji (jak e-mail z potwierdzeniem rejestracji czy potwierdzenie wpłaty) nie zostaną uznane. Przy rejestracji prosimy o sprawdzenie wprowadzanych danych i podanie aktualnego adresu email, poprzez który możemy się później z Państwem skontaktować. 

Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz używania jakichkolwiek sprzętów elektronicznych oraz spożywania pokarmów czy napojów. Zostaną Państwo również poproszeni o odłożenie swoich torebek/teczek.

Arkusz odpowiedzi należy wypełniać ołówkiem 2B, który trzeba wziąć ze sobą na egzamin.

Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem - spóźnieni nie zostaną dopuszczeni do zdawania. Przy wejściu będziemy weryfikować Państwa tożsamość, prosimy zatem o przygotowanie dokumentu wskazanego podczas rejestracji elektronicznej (paszportu lub dowodu osobistego).

Godziny rozpoczęcia egzaminów:

HSK Poziom 1 - 13:30
    HSK Poziom 2 - 9:00
    HSK Poziom 3 - 13:30
    HSK Poziom 4 - 9:00
    HSK Poziom 5 - 13:30
    HSK Poziom 6 - 9:00

Godziny egzaminów ustnych (HSKK) zostaną podane po zakończeniu rejestracji.

Opłaty egzaminacyjne: 

  • HSK Poziom 1 - 50 zł
  • HSK Poziom 2 - 100 zł
  • HSK Poziom 3 - 150 zł
  • HSK Poziom 4 - 200 zł
  • HSK Poziom 5 - 250 zł
  • HSK Poziom 6 - 300 zł
  • HSK ustny poziom początkujący - 50 zł
  • HSK ustny poziom średniozaawansowany - 100 zł
  • HSK ustny poziom zaawansowany - 150 zł

Opłatę egzaminacyjną prosimy kierować na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
98 1240 4722 1111 0000 4850 2861

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko egzaminowanego, adres z kodem pocztowym oraz informację, za jaki egzamin opłata jest wnoszona (np. HSK 3).

Za uczestnictwo w egzaminie może zostać wystawiona faktura imienna (na dane uczestnika egzaminu). Jeśli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura na firmę (np. na pracodawcę), wpłaty musi dokonać firma, której dane mają być zawarte na fakturze.