Konkurs dla gimnazjalistów "Wędrówki przez Chiny"

Konkurs dla gimnazjalistów - edycja 2018

W roku szkolnym 2017/2018 konkurs odbędzie się w kwietniu (nadsyłanie prac do 8 kwietnia finał 14 kwietnia).

Instytut Konfucjusza już po raz szósty organizuje konkurs dla uczniów klasy VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum, który ma na celu rozwijanie zainteresowania geografią i kulturą Chin wśród gimnazjalistów. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi chińską kulturą i tradycjami. 

 

Zadania stojące przed uczestnikami:

I etap:

W etapie pierwszym uczniowie mają za zadanie przygotowywanie prezentacji (składającej się z max. 10 slajdów, czas prezentacji max. 10 minut), dotyczącej ich wymarzonej podróży po Chinach.

Co ważne, prezentacje te muszą zawierać nie tylko opis wymarzonej trasy (przedstawiony jako wyobrażona relacja z już odbytej podróży), ale również dodatkowe elementy (koniecznie obydwa): spotkanie z wybraną postacią z chińskiej historii lub mitologii oraz wykorzystanie min. jednego starożytnego chińskiego wynalazku (np. jako narzędzie, środek transportu itp.). Prace te zostaną ocenione przez komisję składającą się z pracowników naukowych IK i Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Główne kryteria oceny:

• oryginalność,

• zmysł estetyczny,

• wiedza.

 

Do 8 kwietnia 2018 nauczyciel prowadzący uczestnika musi wysłać pracę konkursową wraz z oświadczeniem prawnego opiekuna uczestnika konkursu (do pobrania tutaj) na adres: konkurs@instytutkonfucjusza.pl, a także wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest tutaj.

 

Uwaga: Prace nie respektujące praw autorskich, np. zawierające teksty przekopiowane z Wikipedii czy blogów podróżniczych, zostaną zdyskwalifikowane. Ostatni slajd powinien zawierać bibliografię. 

II etap:

W dniu 14 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w Instytucie Konfucjusza dziesiątka finalistów przedstawi swoje prezentacje oraz odpowie na pytania jurorów związane z prezentacją (np. o wybraną postać czy wynalazek). 

 

Nagrody:

 • Czytniki e-booków dla laureatów 3 pierwszych miejsc
 • Nagrody książkowe dla finalistów
 • Semestralny kurs języka chińskiego dla nauczyciela prowadzącego laureata I miejsca oraz dla nauczyciela prowadzącego największą liczbę finalistów.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Finaliści 2018

 •     Patryk Bochniak
 •     Aleksandra Dzielska
 •     Alicja Kwiatkowska
 •     Piotr Konieczny
 •     Roksana Natońska
 •     Aleksandra Róg
 •     Mikołaj Strózik
 •     Ida Struska
 •     Alicja Szumny
 •     Tomasz Wojciech Tarnowski