Hanyu Qiao

Termin: 14.04.2018
Miejsce: Instytut Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4

Most do Jezyka Chińskiego

11 międzynarodowy konkurs dla uczniów gimnazjum i liceum,

"Chinese Bridge" w Polsce

- eliminacje regionalne

 

Konkurs ma na celu zbudowanie platformy wzajemnego zrozumienia oraz wymiany językowej i kulturowej, a także rozbudzenie entuzjazmu i zainteresowania polskich uczniów nauką języka chińskiego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjum i liceum w wieku od 15 do 20 lat, którzy są obywatelami polskimi, urodzili się i wychowali w Polsce, a ich język ojczysty jest językiem innym niż chiński. Zwycięzcy zeszłorocznego konkursu nie mogą brać udziału w konkursie przez 2 kolejne edycje. Zawodnicy muszą być prowadzeni przez pełnoletniego nauczyciela.

 

Nauczyciel odpowiedzialny jest za: Zgłoszenie uczestnika, dostarczenie niezbędnych materiałów, przygotowanie uczestnika, opiekę nad uczestnikiem podczas konkursu.

Nauczycieli opiekujących się uczestnikami prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego (załącznik 2) na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl.

 

Niepełnoletni uczestnicy muszą dołączyć do formularza oświadczenie wypełnione oraz podpisane przez prawnego opiekuna (załącznik 4).

Termin rejestracji upływa 23 marca 2018 roku, o godzinie 15:00.

 

Konkurs składa się z 3 części (łącznie można zdobyć 100 punktów):

1. przemowa w języku chińskim ( 50 punktów),

2. test wiedzy (20 punktów),

3. pokaz talentu (30 punktów).

 

Termin stawienia się na miejsce konkursu: 14 kwietnia 2018 (sobota), 12:00;

Przyjazd po godzinie 13:30 jest równoznaczny z rezygnacją udziału w konkursie.

Rozpoczęcie konkursu: 14 kwietnia 2018 (sobota) 14:00;

Planowany czas trwania konkursu: około 3-4 godzin.

Nauczyciele i uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce konkursu oraz okazania dowodu tożsamości lub legitymacji.

 

Załączniki:

1. 附件1 预赛参赛须知 załącznik nr 1_regulamin 

2. 附件2  登记表 załącznik nr 2_formularz rejestracyjny.xlsx

3. 附件3 试题集 załącznik nr 3_test z pytaniami.pdf

4. 附件4:参赛知情同意书 Oświadczenie rodziców.pdf

 

Data opublikowania: 18.11.2013
Osoba publikująca: Kaja Kałużyńska