12 grudnia: Konkurs wiedzy o Chinach dla licealistów "Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana"

Termin: 12.12.2015
Miejsce: Instytut Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4

Licealisto! Państwo Środka czeka na Ciebie!

Już po raz szósty Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Instytut Konfucjusza w Krakowie" serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku do 18 lat z całej Polski do udziału w konkursie „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana". Najważniejszym celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chińską historią i kulturą wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główną nagrodą w konkursie dla 3 osób z największą ilością punktów jest uczestnictwo w wakacyjnym tygodniowym obozie językowym w Chinach wraz z przelotem. Nagrodami dodatkowymi dla finalistów oraz przygotowujących ich nauczycieli są roczne i semestralne kursy języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie.

Konkurs „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana" wzorem lat poprzednich będzie się składał z 2 etapów: w pierwszej części uczniowie napiszą test, składający się z 50 pytań. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki na teście, będzie omawiało po 2 pytania. Cześć ustna jest publiczna.

Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2015 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 4. Początek części I o godz. 10:00.
 
Po zakończeniu testu zaplanowana jest przerwa. Ogłoszenie wyników nastąpi o godzinie 12:00 w siedzibie Instytutu Konfucjusza oraz na fanpage'u Instytutu Konfucjusza na Facebooku. Spośród uczestników zostanie wyłonionych 10 finalistów z najwyższą liczbą punktów 
z testu, którzy będą mogli przystąpić do drugiego etapu konkursu. Część ustna rozpocznie się o godzinie 12:15 w siedzibie Instytutu Konfucjusza przy ul. Radziwiłłowskiej 4 i będzie polegała na odpowiedzi na wylosowane pytania. Komisja konkursowa składa się z trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewidywany czas trwania drugiego etapu to dwie godziny.  Po części ustnej konkursu i naradzie jurorów zostaną ogłoszone wyniki oraz przyznane nagrody.
 

Zgłoszenia można było nadsyłać do 1 grudnia.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin

Lista zagadnień do części ustnej

Uwaga: w ocenie wypowiedzi uczestników będzie brana pod uwagę również poprawna wymowa chińskich nazwisk i nazw geograficznych. Prosimy o zapoznanie się z podstawami transkrypcji pinyin, zamieszczonej w pliku z zagadnieniami. 

Ubiegłoroczna, V edycja konkursu "Chiny: od Konfucjusza do Jackie Chana" odbyła się 13 grudnia 2014 roku. Pierwsze trzy miejsca zajęli - i wygrali uczestnictwo w obozie wakacyjnym w Pekinie:

  • Norbert Gacek
  • Alicja Kawala
  • Patrycja Zawiślak

Laureatka czwartego miejsca, Natalia Boruczkowska, zdobyła roczny kurs języka chińskiego, zaś laureaci piątego miejsca: Alicja Kozioł i Maciej Janiszewski - kursy półroczne. Serdecznie gratulujemy!  

Pytania w konkursie objęły swoim zakresem:

  • W. Scott Morton, Charlton M. Lewis „Chiny. Historia i kultura";
  • „Historia Chińczyków". Pomocnik historyczny Polityki, wydanie specjalne 9/2012;
  • Patricia Buckley Ebrey „Historia Chin" lub inna pozycja dotycząca historii Chin;
  • Znajomość bieżących zagadnień dotyczących Chin;
  • Znajomość geografii Chin. 

Lista zagadnień do części ustnej konkursu. 

 

Data opublikowania: 18.11.2013
Osoba publikująca: Katarzyna Włodarczyk