W krainie pand

 

Konkurs literacki „W KRAINIE PAND: OPOWIADANIA”

Instytut Konfucjusza zaprasza serdecznie wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie literackim „W krainie pand: opowiadania”. Konkurs ma na celu rozwijanie wśród dzieci zainteresowania kulturą, językiem i historią Chin. Jednocześnie chcemy pobudzić wyobraźnię, rozwijać zdolności twórcze i promować czytelnictwo wśród młodych ludzi.

Konkurs „W krainie pand” polega na indywidualnym stworzeniu opowiadania lub komiksu, w którym pojawi się przynajmniej jeden motyw związany z kulturą chińską. Prace powinny być napisane/wykonane odręcznie na maksymalnie 10 arkuszach formatu nie większego niż A4.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w biurze Instytutu lub wysłanie go listownie do dnia 05.01.2017. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.01.2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora (www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl) oraz na profilu organizatora na portalu Facebook (www.facebook.com/instytutkonfucjusza).

Oceniane prace podzielone będą na trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-5 oraz klasy 6-7.

Przy ocenie prac, komisja konkursowa, składająca się z pracowników i współpracowników Instytutu Konfucjusza będzie kierowała się następującymi kryteriami:

- zgodność z tematyką

- estetyka pracy

- oryginalność

- wartości artystyczne

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.


 

Dane kontaktowe:

Instytut Konfucjusza,

Ul. Radziwiłłowska 4,

31-026, Kraków

Adres e-mail: Instytut.konfucjusza@uj.edu.pl

Telefon: 12 421-10-61


 

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu:

klasy 1-3
I miejsce: Martyna Chlipała
II miejsce: Zuzanna Gawlik
III miejsce: Karolina Strączek
Wyróżnienia: Marisa Dunka, Paweł Pliżga, Julia Mermon, Agnieszka Tylus

klasy 4-6
I miejsce: Olga Macugowska
II miejsce: Urszula Łabaj
III miejsce: Marta Marciniak 
Wyróżnienia: Aleksandra Chmielowska, Emilia Kłysz, Dobrawa Nosko