Najbliższe konferencje w Instytucie Konfucjusza

"Golden weeks, golden spots –
Domestic and international tourism in China and East Asian countries
"

10th to 11th April, 2017

The conference is canncelled due to the small number of abstracts that were accepted.

Konferencje naukowe

» The 2nd Academic Conference on China-Central and Eastern Europe (CEE) Cross-Cultural Dialogue, Education and Business, September 22-24, 2015

Under the honorary patronage of

HE Xu Jian, Ambassador of the People's Republic of China to Poland
Prof. Wojciech Nowak, Rector of Jagiellonian University in Krakow

 

Key theme of the conference:
"Societies, markets and cultures in transition"

 

Date: September 22 to 24, 2015

Venue: Collegium Novum and Collegium Maius of Jagiellonian University in Kraków, Poland

Main organizers: Jagiellonian University Centre of Chinese Language and Culture "Confucius Institute in Kraków", Beijing Foreign Studies University (China) and Institute of Middle and Far Eastern Studies (Jagiellonian University). 
The conference will take part in collaboration with the Embassy of the Peoples' Republic of China in Warsaw.

Co-organizers:

  • Confucius Institute Ljubljana (Slovenia)
  • Confucius Institute in Sofia (Bulgaria)
  • Confucius Institute in Olomouc (Czech Republic)
  • Confucius Institute ELTE Budapest (Hungary)
  • Confucius Institute in Bucharest (Romania)
  • Confucius Institute in Skopje (Macedonia).

The conference is also supported by the Faculty of Economics, University of Ljubljana; Institute of European Studies at the Chinese Academy of Social Sciences; Shanghai University of International Business & Economics; and the Alliance of Chinese and European Business Schools (ACE).

More about conference

» „Media in China, China in the Media" - 7-8 listopada 2011

„Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities.", 7-8 listopada 2011

Organizowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie" i Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ konferencja odbyła się w dniach 7-8 listopada 2011 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji była refleksja nad tematem rzadko w Polsce podejmowanym: media chińskie. Jest to temat szczególnie istotny w kontekście wielu nowych zjawisk cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata: wirtualizacja przestrzeni kulturowej, wzrost procesów globalizacyjnych, narastającej wielokulturowości, szans i zagrożeń, jakie niesie gwałtowna medializacja kultury. Konferencja była zaproszeniem do interdyscyplinarnego dialogu, próbą wkomponowania się w dyskurs o kulturze współczesnej, w której kultura chińska jest coraz bardziej aktywnym uczestnikiem, wyznaczającym własne formy obecności na równych polach. Konferencja była także zaproszeniem do dialogu międzykulturowego, do nowych form współpracy środowisk akademickich Polski, innych krajów Europy i Chin w dziedzinie, która wyznacza oblicze tak codzienności, jak i współczesnych poszukiwań, innowacji i transformacji społecznych. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa rozpocznie cykl systematycznych debat nad problematyką komunikacyjną w Chinach, w szerszym kontekście przeobrażeń cywilizacyjnych i kulturowych współczesnego świata.

Publikacja, będąca owocem konferencji, pod redakcją Adiny Zemanek ukazała się w końcu 2013 roku w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Program konferencji dostępny na stronie: konferencja.instytutkonfucjusza.pl

» "Legacy and influence of classic works on military strategy: Sunzi and Clausewitz"
- 11 października 2010

Legacy and influence of classic works on military strategy: Sunzi and Clausewitz - 11 października 2010

 

» „Chiny w polityce bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu" - 24-25 czerwca 2010

„Chiny w polityce bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu" - 24-25 czerwca 2010

W dniach 24-25 czerwca 2010 w najstarszym budynku uniwersyteckim, Collegium Maius, odbyła się konferencja współorganizowana przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej „Instytut Konfucjusza w Krakowie" oraz Katedrę Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Konferencja zaplanowana została jako forum, na którym wybitni polscy i chińscy uczeni, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, przedstawią swoje poglądy i poprowadzą wspólną dyskusję na temat sposobu, w jaki Chiny postrzegają swoją rolę w systemie bezpieczeństwa Dalekiego Wschodu oraz jak one same są postrzegane przez inne państwa regionu.

Wśród omawianych tematów znalazły się: ocena procesu modernizacji i otwarcia Chin z perspektywy tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, analiza obecnej polityki ChRL i innych państw regionu wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, systemy bezpieczeństwa zbiorowego, w których uczestniczą Chiny oraz możliwe scenariusze bezpieczeństwa w tej części świata, ze szczególnym uwzględnieniem przemian geopolitycznych ostatnich kilku dekad.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, National Cheng Kung University oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Patronat honorowy nad konferencją objął pan Sun Yixi, Ambasador ChRL w Polsce, Minister Spraw Zagranicznych RP Radek Sikorski oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Karol Musioł, natomiast patronat medialny – Renmin Ribao, Międzynarodowe Radio Chińskie, Radio Kraków oraz Portal Spraw Zagranicznych.

» „China at the beginning of the XXI century" - 26-27 kwietnia 2010

„China at the beginning of the XXI century" - 26-27 kwietnia 2010

Część artykułów prezentowanych podczas konferencji znalazła się w zbiorze "China at the Beginning of the 21 Century:, pod red. Łukasza Gacka i Ewy Trojnar, wydanym przez wydawnictwo WUJ.

Zorganizowana w kwietniu 2010 roku w siedzibie Instytutu Konfucjusza w Krakowie studencka konferencja „China at the beginning of the XXI century – Chiny początku XXI wieku" przyciągnęła młodych uczonych, zainteresowanych bardzo różnorodną tematyką, od językoznawstwa po problemy społeczne, polityczne i gospodarcze. Dyrektor ze strony chińskie Sun Zhongli wyraził nadzieję, że ta konferencja stanie się przyczynkiem do nawiązywania bardziej ożywionych kontaktów między młodymi naukowcami z różnych polskich ośrodków.

Pierwszego dnia konferencji jej uczestnicy debatowali nad zagadnieniami tzw. floating population, znaczeniem chińskich wpływów w Azji Południowo-Wschodniej, podziałem surowców wydobywanych z dna Morza Wschodniochińskiego. Wiele emocji wzbudziły referaty dotyczące chińskiej armii, gorąco dyskutowane po zakończeniu sesji. Drugiego dnia konferencji w panelu poświęconym językoznawstwu przedstawiono między innymi nowości pojawiające się w języku chińskim na przestrzeni ostatnich lat, w tym język internetowy, uproszczenia pisma chińskiego i problemy z owymi uproszczeniami związanymi, a także o tym, jak funkcjonują znaki i ich różne wersje w grafice. Ostatni panel poświęcony był procesom modernizacji ekonomicznej, społecznej, przemianom systemu prawnego i finansowego.

Burzliwe dyskusje towarzyszące wszystkim panelom pokazują, jak ważne było to spotkanie młodych, żywych umysłów, z zupełnie nowych punktów widzenia obserwujących zmieniające się Chiny. Dyrektor Sun Zhongli podkreślał wielokrotnie, jak ważne jest porównanie perspektyw naukowców chińskich i zachodnich; jak ważny jest dialog między tymi dwiema grupami i ukazanie różnic w postrzeganiu poszczególnych zjawisk.

 

» „Polska-Chiny. Sztuka i dziedzictwo kulturalne" - 14-16 września 2009

14-16 września 2009 – I Konferencja Polskich i Chińskich Historyków Sztuki „Polska-Chiny. Sztuka i dziedzictwo kulturalne".

Owocem konferencji była wydana w 2012 roku przez Wydawnictwo WUJ ksiażka "Poland-China. Art and Cultural Heritage".

The book documents an exceptional event - the first conference joining Polish and Chinese art historians, organized by the Polish Society of Oriental Art, now the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw and Confucius Institute of Jagiellonian University in 2009. The outcome of this meeting is a collection of texts covering various topics. They include syntheses of different periods and phenomena through the history of Polish and Chinese art; the rarely investigated matters of the artistic contacts between both countries, especially as researched and presented from the Chinese point of view; and the reflections on affinities and common tendencies in modern and contemporary art of China and Poland. The whole volume allows the comparison of the areas of interest and approaches presented by art historians of both countries, as well as insight into the Polish research on the Chinese art, now developing very dynamically.

 

» "Venturing into Magnum Cathay. 17th Century Polish Jesuits in China"
- 26 września – 1 października 2009

26 września – 1 października 2009 - International Workshop: Venturing into Magnum Cathay. 17th Century Polish Jesuits in China: Michał Boym S.J. (1612–1659), Jan Mikołaj Smogulecki S.J. (1610–1656), and Andrzej Rudomina S.J. (1596–1633)

» „Współczesna kultura popularna na Dalekim Wschodzie i jej rola w życiu codziennym"
- 23-24 kwietnia 2009

„Współczesna kultura popularna na Dalekim Wschodzie i jej rola w życiu codziennym" - 23-24 kwietnia 2009

» "四国对外汉语教学研讨会" - 15-16 października 2008

» „Współczesne Chiny – narodziny imperium w kontekście międzynarodowym"
- 13-14 grudnia 2007

„Współczesne Chiny – narodziny imperium w kontekście międzynarodowym" - Biblioteka Jagiellońska, 13-14 grudnia 2007

Większość referatów została opublikowana w zbiorze "Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych" pod redakcją Joanny Wardęgi, WUJ 2013

Program konferencji:

10:30 Otwarcie konferencji: Przemówienie prof. dr hab. Adama Jelonka, przedstawiciela Rady Programowej Instytutu Konfucjusza

I SESJA:
mgr Grzegorz Wroński (UW) – Współczesne chińskie mocarstwo - przegląd atrybutów pozycji i roli międzynarodowej
dr Jarosław Jura (UJ) – Na przekór Weberowi: Chiny w Afryce i Ameryce Łacińskiej- czyli o racjonalności nieracjonalności
mgr Monika Różalska (UW) – Chiny jako światowa potęga – partner czy wróg dla Stanów Zjednoczonych?
dr Łukasz Gacek (UJ) – Strategia polityczna KPCh wobec Stanów Zjednoczonych. Czy konfrontacja wpisana jest w naturę wzajemnych stosunków?

II SESJA:
dr Monika Klimowicz, dr Maciej Cesarz (UWr) – Chiny-Unia Europejska. Wybrane aspekty współpracy prawnej i gospodarczej
mgr Zuzanna Burska (PAN) – Zderzenie kultur czy aktywna współpraca - nowe perspektywy kontaktów Chin z Unią Europejską u progu XXI
mgr Marta Kosmala-Kozłowska (UW) – Chiny, UE i dialog w dziedzinie praw człowieka – granice kompromisu
mgr Tomasz Kamiński (UŁ) – Chińskie i europejskie „soft power" – rywalizacja Chińskiej Republiki Ludowej i Unii Europejskiej na arenie światowej

III SESJA:
dr Dominik Mierzejewski (UŁ) – Koncepcje polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej po upadku Związku Radzieckiego. Od „pokoju i rozwoju" do „harmonijnego świata"
dr Marcin Kaczmarski (UW) – „Strategiczny zastój" zamiast „strategicznego partnerstwa"? Stosunki rosyjsko-chińskie po roku 2005 i perspektywy ich rozwoju
dr Tomasz Wites (UW) – Perspektywy współpracy rosyjsko-chińskiej a potencjał demograficzny azjatyckiej części Rosji
mgr Mikołaj Banaszkiewicz (UJ) – Stosunki kazachstańsko-chińskie: ważny element regionalnej układanki?

IV SESJA:
mgr Rafał M. Kwieciński (UJ) – Chiński „Sznur Pereł": Niektóre aspekty strategii ChRL na początku XXI w.
mgr Piotr R. Kozłowski (UW) – Strategia Chin wobec integracji Azji Wschodniej
mgr Agnieszka Kuszewska (SWPS) – Chiny i Indie - rywalizacja o status mocarstwa. Szanse i prognozy na przyszłość
mgr Tomasz Jurczyk (UŁ) – Sprawowanie kontroli nad Tajwanem jako wyznacznik pozycji międzynarodowej ChRL

V SESJA:
mgr Blanka Gołębiowska (UW) – Chiński podbój kosmosu
mgr Przemysław Furgacz (UJ) – Modernizacja lotnictwa wojskowego ChRL - przyczyny, przebieg i wpływ na zbrojenia w regionie Azji Wschodniej
mgr Dariusz Rybak (UJ) – „Nowe szpony smoka" – chińska armia na początku XXI wieku
mgr Justyna Szczudlik (UW) – Źródła i charakter polityki Chin wobec Kościoła Katolickiego– element kształtowania mocarstwowej pozycji

VI SESJA:
dr Ivan Peshkov (UAM) – Imperium yuana. Polityka kursowa Chińskiej Republiki Ludowej jako baza nowej pozycji międzynarodowej
mgr Łukasz Firmanty (UWr) – Chińska polityka współpracy rozwojowej na kontynencie afrykańskim
mgr Piotr Kwiatkowski (UW) – Wysiłki dyplomacji chińskiej na rzecz pozyskania dostaw turkmeńskiego gazu
 

 

» „China. Confucian Tradition – Towards the New Century" - 12-13 czerwca 2007

„China. Confucian Tradition – Towards the New Century" - Collegium Maius, 12-13 czerwca 2007

Program:

prof. dr hab. Waldemar Jan Dziak – Kimilsungism and the Confucianism
prof. dr hab. Krzysztof Gawlikowski: The Western and the Confucian Approaches to war: the Universe based on Struggle versus the Universe based on Harmony
prof. dr hab. Piotr Ostaszewski – Confucianism, Modernisation and Economic and Social Development in China
prof. dr hab. Ewa Oziewicz – China in the concept of new Asian regionalism
prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak – Confucianism in Vietnam
prof. dr hab. Jan Rowiński and mgr Justyna Szczudlik – Confucianism under the Circumstances of Modernisation
prof. dr hab. Kazimierz Starzyk – The Chinese Economic Transition. Effects and Challenges
prof. dr hab. Stanisław Zapaśnik – The external politics of China towards the Central Asian Countries
dr Marceli Burdelski – The Confucian Vision of the Good State in Contemporary Adaptation in the Republic of Korea
dr Teresa Halik – The Concept of Confucian Tradition in Vietnam during the Past and Nowadays
dr Jarosław Jura – Is McDonald's "eating" Confucius away?
dr Bogdan Zemanek - Confucian family values in Chinese minority discourse
mgr Włodzimierz Cieciura – The Han Kitab. Chinese Muslim Intellectual Tradition and Confucianism
mgr Li Silfverberg – Clash of Cultures? Chinese IP law and the Confucian tradition
mgr Stefania Skowron-Markowska – Lunyu as anthropological sources of knowledge concerning contemporary Chinese society from anthropological point of view
mgr Sylvia Ting Yu-Lee – Intercultural Study on Confucius' Long-term Orientation at Workplaces: Eastern-Asian Countries V.S. Poland