Chińszczyzna po polsku. Praktyczna gramatyka chińska tom 1

Adina Zemanek, Chińszczyzna po polsku. Praktyczna gramatyka chińska tom 1, Wydawnictwo NOVELA 2013

Wydany pod patronatem Instytutu Konfucjusza w Krakowie pierwszy w Polsce podręcznik gramatyki chińskiej. Omówiono w nim wszystkie zagadnienia poruszane w podręcznikach do nauki języka chińskiego na poziomie podstawowym i niższym średnim, których opanowanie jest niezbędne, aby poprawnie komunikować się w różnych sytuacjach życia codziennego.

Książka powstała z myślą nie tylko o studentach i kursantach Instytutów Konfucjusza i szkół językowych, lecz także o wszystkich osobach uczących się języka chińskiego z lektorem lub we własnym zakresie. Szczegółowe wyjaśnienia, przejrzysty i atrakcyjny układ graficzny, obecność transkrypcji fonetycznej i polskich tłumaczeń wszystkich chińskich zdań i wyrazów, a także ćwiczenia dołączone do każdego rozdziału, ułatwiają samodzielną pracę z książką.
Podręcznik ten nie ma na celu stopniowego wprowadzania w tajniki gramatyki chińskiej, lecz został zaplanowany jako kompendium wiedzy, z którego można korzystać według potrzeb, w dowolnej kolejności. Dobór materiału i strukturę każdego tomu ustalono według dwóch kryteriów: rosnący stopień złożoności przedstawionych zagadnień oraz spójność, umożliwiająca szybkie znalezienie poszukiwanej kwestii dzięki umieszczeniu podobnych zjawisk w tej samej części książki.

Spis treści – tom 1 (bez podrozdziałów)
1. Ogólna charakterystyka języka chińskiego
2. Rzeczowniki
3. Zaimki
4. Liczby
5. Klasyfikatory
6. Czasowniki
7. Przysłówki
8. Przyimki
9. Reduplikacja (podwajanie) części mowy
10. Podstawowe sposoby tworzenia pytań
11. Orzeczenia
12. Przydawki
13. Okoliczniki
14. Zdania z serią czasowników
15. Zdania teleskopowe
16. Zdania wyrażające istnienie kogoś/ czegoś, pojawienie się lub zniknięcie
Klucz do ćwiczeń