Studia podyplomowe Współczesne Chiny

Unikalne  studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka - edycja 2018/2019

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Termin: 2 semestry od października 2018 roku. Zjazdy mniej więcej raz w miesiącu w soboty (od 10:00 do 19:00) i niedziele (od 9:00 do 18:00). 

Rekrutacja już trwazapisy w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów 

Ważne daty:

  • Rekrutacja trwa do 18 września 2018 - liczba miejsc jest ograniczona, a obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  • 20 września 2018 - ogłoszenie listy rankingowej
  • 22-27 września 2018 - wpisy na studia

Kosztcałkowity koszt 6000 zł. Studia są dofinansowane, więc w roku akad. 2018/2019 koszt dla studenta: 1800 zł za rok!  

Bloki tematyczne: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz testach kończących poszczególne moduły w trakcie roku.