Studia podyplomowe Współczesne Chiny

Unikalne, nowe studia podyplomowe prowadzone przez najlepszych specjalistów w Polsce

Współczesne Chiny – społeczeństwo, polityka, gospodarka

Studia przygotowują do świadomego rozwijania kariery w ramach szeroko pojętej współpracy z Chinami. Adresowane są do wszystkich osób, które interesują się współczesnymi Chinami, zwłaszcza do tych, dla których są one istotne w różnych przejawach życia zawodowego: przedsiębiorców, samorządowców, nauczycieli, działaczy organizacji pozarządowych.

Podstawowym celem jest przygotowanie Słuchacza do skutecznego uczestniczenia w interakcjach z reprezentantami chińskiego społeczeństwa w różnych sytuacjach społecznych, przede wszystkim o charakterze zawodowym. W trakcie studiów Słuchacz pozna specyfikę chińskiej kultury, historii, gospodarki i polityki. Problematyka studiów uzupełniana jest o wymiar praktyczny, obejmujący umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji społecznej w środowisku wielokulturowym, prowadzenia negocjacji, planowania przedsięwzięć biznesowych we współpracy z Chinami, a także komunikowania się w stopniu podstawowym w j. chińskim albo doskonalenia już posiadanych kompetencji w tej sferze poprzez specjalistyczne zajęcia z języka biznesu.

Termin: 2 semestry od października 2017 roku. Zjazdy raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Prowadzenie: wykładowcy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, pracownicy Instytutu Konfucjusza, dyplomaci i biznesmeni z doświadczeniem na rynku chińskim

Rekrutacja: rozpoczęcie rekrutacji w systemie ERK: 25 maja 2017. Liczba miejsc jest ograniczona, a obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Koszt: całkowity koszt 6000 zł. Studia są dofinansowane, więc w roku akad. 2017/2018 koszt dla studenta: 1800 zł za rok!

Bloki tematyczne: język chiński (grupa początkująca: ogólny, grupa zaawansowana: biznesowy), systemy prawne Chin, gospodarka Chin, wprowadzenie do historii oraz kultury tradycyjnej i współczesnej Chin, bezpieczeństwo i polityka zagraniczna Chin, chińskie społeczeństwo w okresie przemian i wielokulturowość Chin, relacje międzykulturowe, współpraca z tłumaczami, biznes w Chinach.

Zapisy poprzez portal Elektronicznej rejestracji kandydatów UJ.