Stypendia Instytutu Konfucjusza 2018/2019

 

Stypendia Instytutu Konfucjusza 2018/2019

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami umieszczonymi poniżej oraz z pełną informacją, którą mogą Państwo pobrać na stronie Hanban. Dodatkowe informacje o stypendiach mogą uzyskać Państwo mailowo (instytut.konfucjusza@uj.edu.pl) lub pod numerem telefonu biura IK, we wtorki 15:00-18:00 i środy 8:00-13:00

Prosimy, żeby przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn sprawdzili Państwo dokładnie, czy wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
- obywatelstwo inne niż chińskie
- wiek: 16-35 lat
- dobry stan zdrowia i niekaralność.
W przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat., a osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – poniżej 25 lat.

Stypendia Instytutu Konfucjusza w roku 2018 obejmują następujące kategorie:

1. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego

(2 lata)

Wymagania:
- dyplom ukończenia studiów (min. licencjackich)
- certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.
Pierwszeństwo przy przyznawaniu stypendiów będą mieć osoby, które mają oficjalnie zagwarantowane miejsce pracy w charakterze nauczyciela j. chińskiego po ukończeniu studiów (np. w formie umowy z potencjalnym pracodawcą).

2. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (do 4 lat)

Wymagania:

dyplom ukończenia liceum
- certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem minimum 60 punktów.

3. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy), które przyznawane jest w kategoriach:

3.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego

Wymagania:
- certyfikat HSK3 z wynikiem min. 270 punktów oraz certyfikat HSKK

3.2 Zaawansowany kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii,

Wymagania:
- certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem minimum 60 punktów

3.3 Kurs języka chińskiego

Wymagania:

- certyfikat HSK3 z wynikiem min. 180 punktów

O stypendium roczne nie mogą ubiegać się osoby, które aktualnie studiują w Chinach.

4. Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy, rozpoczęcie nauki we wrześniu 2018 lub marcu 2019)

Przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były w Chinach w ramach wizy X1 oraz X2. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach:

4.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii

Wymagania:

- certyfikat HSK 3 z wynikiem minimum 210 punktów oraz certyfikat HSKK

4.2 Kurs z zakresu medycyny chińskiej i Taiji

Wymagania:

- certyfikat HSK.

5. Stypendium na 4-tygodniowy kurs w Chinach (rozpoczęcie: lipiec 2018 i grudzień 2018)

Przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były w Chinach w ramach wizy X1 oraz X2.

5.1 Kurs z zakresu medycyny chińskiej i Taiji

Wymagania:

- certyfikat HSK

Warunki stypendium

Stypendia przyznawane na semestr i dłużej obejmują czesne, zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni, ubezpieczenie zdrowotne na terenie Chin oraz kieszonkowe w wysokości 2500 lub 3000 RMB (w zależności od programu). Stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego.

Dokumenty

Osoby, które chcą starać się o stypendium Hanban/Instytutu Konfucjusza przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

  • skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego

  • paszport (strona ze zdjęciem i danymi)

  • certyfikaty HSK/HSKK (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalny jest printscreen z wynikiem egzaminu, ze strony chinesetest.cn w przypadku osób, które zdawały egzamin w lutym 2018, jednak przy składaniu wniosku o stypendium niezbędne jest dołączenie skanu oryginalnych certyfikatów!)

  • najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów, jednak do systemu cis.chinese.cn bezwzględnie należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione!)

  • dwa listy polecające od pracowników naukowych

  • podanie o przyjęcie na stypendium, zawierające informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, planach na przyszłość związanych z j. chińskim oraz plan badawczy

Osoby, które aplikują o stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania j. chińskiego, powinny dołączyć również zobowiązanie do wykonywania zawodu nauczyciela j. chińskiego przez 5 lat po ukończeniu studiów.

Osoby, które starają się o stypendia przeznaczone dla nauczycieli j. chińskiego, powinny dołączyć dokument wystawiony przez pracodawcę lub zleceniodawcę, potwierdzający zatrudnienie w charakterze nauczyciela, staż pracy na tym stanowisku oraz tygodniową liczbę godzin dydaktycznych.

Wszystkie te dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w jednym pliku (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip pod adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do 3 kwietnia 2018 (wtorek).

UWAGA: Uzyskanie rekomendacji Instytutu Konfucjusza nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium - ostateczna decyzja o przyznianiu stypendium już po akceptacji przez wybraną uczelnię podejmowana jest przez Hanban.