Stypendia Instytutu Konfucjusza 2017

Od roku akademickiego 2017/2018 w przyznawaniu stypendium Hanban/Instytut Konfucjusza zaszły duże zmiany. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami umieszczonymi poniżej oraz z pełną informacją, którą mogą Państwo pobrać na stronie Hanban. Dodatkowe informacje o stypendiach mogą uzyskać Państwo mailowo (instytut.konfucjusza@uj.edu.pl) lub pod numerem telefonu biura IK, tylko w poniedziałki i czwartki, od 10:00 do 17:00.

Prosimy, żeby przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn sprawdzili Państwo dokładnie, czy wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów.

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
- obywatelstwo inne niż chińskie
- wiek: 16-35 lat
- dobry stan zdrowia i niekaralność.
W przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat., a osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – 20 lat.

Stypendia Instytutu Konfucjusza w roku 2017 obejmują następujące kategorie:

1. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (2 lata)

Wymagania:
- dyplom ukończenia studiów (min. licencjackich)
- pełne stypendium: certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym
- częściowe stypendium: certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 180 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym
Pierwszeństwo przy przyznawaniu stypendiów będą mieć osoby, które mają oficjalnie zagwarantowane miejsce pracy w charakterze nauczyciela j. chińskiego po ukończeniu studiów (np. w formie umowy z potencjalnym pracodawcą).

2. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (do 4 lat)

Wymagania:
- pełne stypendium: certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym,
- częściowe stypendium: certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 180 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym.

3. Stypendium na jeden rok akademicki

(11 miesięcy), które przyznawane jest w kategoriach:

3.1 Dla osób aktualnie zatrudnionych poza Chinami w charakterze nauczyciela j. chińskiego, które chcą odbyć kurs w zakresie nauczania j. chińskiego oraz studentów, ktorzy planują podjęcie studiów magisterskich w tej samej dziedzinie. Wymagania dla osób, które chcą aplikować o stypendium:
- certyfikat HSK3 z wynikiem min. 270 punktów oraz HSKK (poziom docelowy to HSK5 z wynikiem min. 180 punktów)

3.2 Zaawansowane kursy z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii, przeznaczone dla osób, które planują kontynuować kształcenie w zakresie translatoryki oraz wiedzy o Chinach. Wymagania:
- certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 puntów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym. Stypendia pełne lub częściowe będą przyznawane w zależności od liczby osób z danego kraju, kolejności zgłoszeń oraz poziomu znajomości j. chińskiego.

O stypendium roczne nie mogą ubiegać się osoby, które aktualnie studiują w Chinach.

4. Stypendium na jeden semestr

(5 miesięcy, rozpoczęcie nauki we wrześniu 2017 lub marcu 2018), przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie uczyły się w Chinach. Stypendium przyznawane jest w trzech kategoriach:

4.1 Osoby pracujące w charakterze nauczyciela j. chińskiego poza Chinami, które chcą odbyć szkolenie językowe w Chinach, aktualni kursanci Instytutu Konfucjusza, rozważający podjęcie studiów licencjackich z zakresu nauczania j. chińskiego oraz studenci kierunków związanych z językiem lub kulturą chińską. O pełne stypendium ubiegać mogą się osoby, które posiadają certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK.

4.2 Osoby z doświadczeniem zawodowym lub akademickim z zakresu medycyny chińskiej lub Taiji. O pełne stypendium mogą ubiegać się osoby z wykształceniem kierunkowym, posiadające certyfikat HSK.

4.3 Pracownicy naukowi oraz studenci, którzy posiadają podstawy wiedzy dotyczącej kultury chińskiej, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na kursy z zakresu historii, literatury i filozofii chińskiej. O stypendium ubiegać mogą się osoby, które posiadają certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK. Stypendia pełne lub częściowe będą przyznawane w zależności od liczby osób z danego kraju, kolejności zgłoszeń oraz poziomu znajomości j. chińskiego.

5. Stypendium na 4-tygodniowy kurs w Chinach

(rozpoczęcie: lipiec 2017 i grudzień 2017) Osoby ubiegające się o to stypendium powinny posiadać certyfikat HSK oraz nie studiować nigdy wcześniej w Chinach. Stypendium na 4 tygodnie przyznawane będzie w 2 kategoriach;

5.1 Dla osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego – kurs z zakresu nauczania j. chińskiego

5.2 Dla kursantów oraz nauczycieli Instytutu Konfucjusza – kurs medycyny chińskiej lub taiji.

Stypendia pełne, przyznawane na semestr I dłużej obejmują czesne, zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni, ubezpieczenie zdrwotne na terenie Chin, dotację na osiedlenie się (jednorazową) oraz kieszonkowe w wysokości 2500 lub 3000 RMB (w zależności od programu). Pełne stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego.
Stypendium częściowe pokrywa czesne, zakwaterowanie na kampusie oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby, które chcą starać się o stypendium Hanban/Instytutu Konfucjusza przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:
- skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego
- paszport (strona ze zdjęciem i danymi)
- certyfikaty HSK/HSKK (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalny jest printscreen z wynikiem egzaminu, ze strony chinesetest.cn w przypadku osób, które zdawały egzamin w lutym 2017, jednak przy składaniu wniosku o stypendium niezbędne jest dołączenie skanu oryginalnych certyfikatów!)
- najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów, jednak do systemu cis.chinese.cn bezwzględnie należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione!)
- dwa listy polecające od pracowników naukowych
- podanie o przyjęcie na stypendium, zawierające informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, planach na przyszłość związanych z j. chińskim oraz plan badawczy

Osoby, które aplikują o stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania j. chińskiego, powinny dołączyć również zobowiązanie do wykonywania zawodu nauczyciela j. chińskiego przez 5 lat po ukończeniu studiów.

Osoby, które starają się o stypendia przeznaczone dla nauczycieli j. chińskiego, powinny dołączyć dokument wystawiony przez pracodawcę lub zleceniodawcę, potwierdzający zatrudnienie w charakterze nauczyciela, staż pracy na tym stanowisku oraz tygodniową liczbę godzin dydaktycznych.

Wszystkie te dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w jednym pliku (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip pod adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do 2 kwietnia 2017 (niedziela).