Historia Instytutu Konfucjusza w Krakowie

Instytut Konfucjusza w Krakowie to nie tylko najstarszy Instytut Konfucjusza w Polsce, ale i jedyny w kraju odznaczony tutułem Instytutu Konfucjusza Roku (w grudniu 2016 roku) oraz Modelowego Instytutu Konfucjusza. 

Pod nazwą Instytutów Konfucjusza, związaną z chińskim mędrcem i nauczycielem, kryje się idea propagowania chińskiego języka i kultury. Celem tworzenia światowej sieci takich Instytutów jest przełamanie stereotypów o rzekomej niemożności nauczenia się języka chińskiego. Językiem mandaryńskim jako ojczystym posługuje się 1,4 miliarda ludzi na całym świecie, co czyni go najbardziej rozpowszechnionym językiem na świecie. Liczbę uczących się go cudzoziemców szacuje się na kilkadziesiąt milionów. Historia Instytutów Konfucjusza rozpoczęła się zupełnie niedawno. W czerwcu 2004 roku utworzono pilotażową instytucję w Taszkiencie, a w listopadzie w Seulu powstał pierwszy Instytut Konfucjusza. Od tej pory podobne instytucje zaczęły być tworzone przy wielu uczelniach, w różnych częściach świata, na przykład w Australii, Stanach Zjednoczonych, RPA, Kanadzie, Niemczech, Singapurze, Zimbabwe, Rwandzie. Pierwszy w Europie Instytut powstał w lutym 2005 roku w Sztokholmie. Instytut Konfucjusza w Krakowie został utworzony jako sto ósma instytucją tego typu na świecie, pierwsza w Polsce. W kolejnych latach powstały Instytuty Konfucjusza w Opolu, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdańsku. Obecnie na świecie działa ponad 500 Instytutów Konfucjusza (stan na koniec 2016 roku).

Dlaczego pierwszy w Polsce Instytut Konfucjusza powstał właśnie w Krakowie? W tym centrum akademickim od wielu lat narastało zapotrzebowanie na miejsce, w którym można by pogłębiać wiedzę o Chinach. Częściowo rolę tę spełnia istniejący w Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 roku Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (do października 2010 roku pod nazwą Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu). Oferuje on między innymi lektorat języka chińskiego oraz kursy na temat historii, gospodarki i kultury Państwa Środka. Utworzony został przez wizjonera, prof. dr hab. Andrzeja Kapiszewskiego – i to właśnie on stał się inicjatorem utworzenia Instytutu Konfucjusza.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Konfucjusza w Krakowie został dr Bogdan Zemanek. W okresie od marca do czerwca 2010 roku obowiązki dyrektora pełniła dr Adina Zemanek. Od listopada 2010 do stycznia 2018 roku dyrektorem IK była dr Joanna Wardęga. Natomiast od lutego 2018 roku funkcję dyrektora przejęła dr Małgorzata Osińska. Wicedyrektorem ze strony chińskiej pierwotnie była dr Mao Yinhui, następnie pan Sun Zhongli. Natomiast obecnie tę funkcję pełni pan Han Xinzhong. Wraz z rozwojem i poszerzaniem działalności Instytut przeniósł się do nowej siedziby w centrum miasta – przy ul. Radziwiłłowskiej 4.

1 /image/image_gallery?uuid=4c05bcbf-2d92-4ee8-85b0-ec51087b41dc&groupId=30304575 560 375 W efekcie, 16 czerwca 2006 roku w Sali Senackiej Collegium Novum, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Yuan Guisen i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł, podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Centrum Języka i Kultury Chińskiej – Instytutu Konfucjusza w Uniwersytecie Jagiellońskim. W lipcu prof. Władysław Miodunka, Prorektor UJ, i dr. hab. Adam Jelonek z Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu odwiedzili Chiny, kontynuując rozmowy. Niecałe trzy miesiące po podpisaniu listu intencyjnego Instytut Konfucjusza został otwarty. Dzień po obchodach urodzin Konfucjusza, 29 września, pani Xu Lin, dyrektor Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego oraz Rektor UJ prof. Karol Musioł podpisali w Collegium Maius porozumienie o ustanowieniu Instytutu Konfucjusza w Krakowie. 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=69301d10-8aa9-4b47-a3be-f85cd6e2c831&groupId=30304575 560 373 Druga część uroczystości odbyła się w III Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ, gdzie odsłonięto dwujęzyczną tablicę z nazwą Instytutu. Uroczystość uświetnili: sekretarz stanu w Radzie Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej pani Chen Zhili, minister oświaty Zhou Ji, Ambasador ChRL Yuan Guisen oraz przedstawiciele władz Krakowa i Małopolski. Goście zwiedzili pierwsze pomieszczenia Instytutu Konfucjusza, obejrzeli książki, będące zaczątkiem biblioteki Instytutu, oraz porozmawiali ze studentami – po chińsku oczywiście. 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e0b9a8f3-fec7-4ef6-8327-e2687c30b158&groupId=30304575 560 375 Pierwszym dyrektorem Instytutu Konfucjusza w Krakowie został dr Bogdan Zemanek. W okresie od marca do czerwca 2010 roku obowiązki dyrektora pełniła Adina Zemanek. W listopadzie 2010 roku funkcję dyrektora IK przejęła dr Joanna Wardęga. Dyrektorem ze strony chińskiej pierwotnie była dr Mao Yinhui. Obecnie funkcję tę pełni pan Sun Zhongli. Wraz z rozwojem i poszerzaniem działalności Instytut przeniósł się do nowej siedziby w centrum miasta – przy ul. Radziwiłłowskiej 4. 4 2

Cele Instytutu Konfucjusza

Naczelnym celem działalności Instytutu Konfucjusza w Krakowie jest promowanie chińskiej kultury i języka. Od roku akademickiego 2007/2008 Instytut prowadzi kursy języka chińskiego nie tylko dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i pozostałych uczelni Krakowa i Małopolski, ale także dla wszystkich innych osób zainteresowanych taką nauką. Liczba kursantów dynamicznie rośnie. Od kilku lat do studentów dołączyli także uczniowie kilkunastu szkół podstawowych i średnich.

Poza kursami językowymi na różnych poziomach, Instytut będzie oferował specjalistyczne kursy typu „Język chiński dla biznesmenów" oraz szkolenia dla lektorów języka chińskiego. Dzięki współpracy z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych do Krakowa przyjeżdżają wykwalifikowani lektorzy języka chińskiego.

W krakowskim Instytucie Konfucjusza od 2010 roku organizowane egzaminy z języka chińskiego Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) – odpowiednik angielskiego Cambridge Certificate, uprawniający do podejmowania studiów na chińskich uczelniach i do ubiegania się o stypendia konfucjańskie. Egzaminy te poprzedzają intensywne kursy przygotowawcze. Począwszy od 2012 roku egzaminy HSK odbywają się w Krakowie dwa razy w roku: w marcu i w maju.

Jednym z zadań Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest pogłębianie wiedzy o Chinach. Instytut Konfucjusza organizuje wykłady na temat różnych elementów kultury chińskiej, odczyty, szkolenia, pokazy filmów, wystawy, obchody tradycyjnych chińskich świąt i inne imprezy kulturalne. Instytut Konfucjusza ma ambicję stać się głównym centrum pomagającym w rozwoju i pogłębianiu współpracy polsko-chińskiej w południowej Polsce.

Umowa z Pekińskim Uniwersytetem Języków Obcych

Tego samego dnia, w którym utworzono Instytut Konfucjusza, zawarto także inną umowę. Rektor Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, prof. Hao Ping (obecnie Wiceminister Edukacji ChRL) i Rektor UJ, prof. dr hab. Karol Musioł, podpisali porozumienie o współpracy naukowej i promocji wymiany akademickiej między obiema uczelniami. Ich współdziałanie pomoże w realizacji założeń Instytutu Konfucjusza.

Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Beiwai) jest jedną z najważniejszych uczelni w Chinach. Naucza się w nim 35 różnych języków, co stanowi największą liczbę wśród wszystkich chińskich uczelni. Jest to jedyny uniwersytet w Chinach, który oferuje studia polonistyczne. Poza studiami językowymi, nauczane są także inne dyscypliny: handel międzynarodowy, finanse, księgowość, zarządzanie, prawo, dziennikarstwo i dyplomacja. Beiwai jest już partnerem dwudziestu Instytutów Konfucjusza - m.in. w Korei Południowej, Laosie, Malezji, Niemczech, Austrii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy na Hawajach.

Umowa między polską i chińską uczelnią przewiduje wymianę kadry dydaktycznej i naukowo-badawczej, wymianę studentów oraz wymianę materiałów dydaktycznych, publikacji i informacji naukowych. Przewiduje się realizację wspólnych projektów badawczych, organizację konferencji naukowych, a także wydawanie publikacji naukowych i podręczników dla studentów. Obydwie uczelnie będą także współpracowały w zakresie rozwoju w Pekinie studiów polskich, a zwłaszcza wiedzy o współczesnej Polsce i Unii Europejskiej, polskiej historii i kulturze oraz nauki języka polskiego.