Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA DLA SZKÓŁ

Wychodząc z założenia, że ważnym elementem naszej misji jest nauczanie języka chińskiego i upowszechnianie wiedzy o Państwie Środka wśród dzieci i młodzieży, Instytut Konfucjusza zaprasza do współpracy krakowskie szkoły, które chciałaby wprowadzić chiński do swojej oferty edukacyjnej. 

Pilotażowy program nauczania języka chińskiego rozpoczął się w trzech szkołach w roku szkolnym 2010/2011, zaś w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia prowadzone są już dla ponad 300 uczniów w: Szkole Podstawowej nr 12, Szkole Podstawowej nr 114, III Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym oraz XX Liceum Ogólnokształcącym. 

Zajęcia współprowadzone są przez chińskich native speakerów oraz polskich lektorów. Program lekcji obejmuje naukę słownictwa z międzynarodowych egzaminów ze znajomości języka chińskiego – YCT i HSK oraz tematyczne zajęcia poświęcone chińskiej kulturze. W szkołach podstawowych, poza nauką słownictwa, formuła zajęć obejmuje liczne gry i zabawy ułatwiające zapamiętywanie, naukę piosenek oraz ćwiczenie metod pomagających w samodzielnej nauce. Natomiast w liceach skupia się na wykorzystaniu materiałów multimedialnych, metod projektowych oraz wykorzystaniu indywidualnych zainteresowań uczniów w kontekście nauki języka chińskiego.  

Zachęcamy szkoły podstawowe oraz licea, chcące wprowadzić naukę języka chińskiego, do zgłaszania się do Instytutu Konfucjusza mailowo: instytut.konfucjusza@uj.edu.pl. Optymalnym sposobem nauki jest przystąpienie do programu uczniów całej klasy. Semestralny koszt kursu prowadzonego w ramach lekcji na terenie szkoły, dwa razy w tygodniu po 45 minut, może wynosić jedynie 100 zł od ucznia.

Opłaty za jeden semestr w roku szkolnym 2018/2019 dla zorganizowanych grup szkolnych wynoszą:

  • Dla grupy składającej się z min. 80% uczniów jednej klasy – 100 zł (2 x 45 min. lekcji w tygodniu)
  • Dla grupy składającej z uczniów z różnych klas – 150 zł (2 x 45 min. lekcji w tygodniu)
  • Dla grupy składającej się z min. 80% uczniów jednej klasy – 150 zł (3 x 45 min. lekcji w tygodniu: 2 lekcje chińskiego i 1 lekcja o kulturze)
  • Dla grupy składającej z uczniów z różnych klas – 200 zł (3 x 45 min. lekcji w tygodniu: 2 lekcje chińskiego i 1 lekcja o kulturze)

Instytut Konfucjusza organizuje również warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz współorganizuje dni języków oraz inne wydarzenia szkolne. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Warsztaty dla zorganizowanych grup”.