Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

Po raz pierwszy w historii egzamin HSK odbył się w 1990 roku. Powstał w celu testowania poziomu znajomości języka chińskiego cudzoziemców przygotowujących się do podjęcia studiów w Chinach.

Pisemnej części egzaminu na każdym poziomie towarzyszy część ustna, HSKK. Skala znajomości języka chińskiego została zintegrowana z poziomem biegłości językowej wprowadzonej przez Radę Europy.

Egzaminy HSK w 2018 roku w Instytucie Konfucjusza w Krakowie

 

Typ egzaminu Data egzaminu Deadline rejestracji Data otrzymania wyników
HSK pisemny 11 lutego 2018 15 stycznia 2018 18 marca 2018 
HSKK ustny 11 lutego 2018 15 stycznia 2018 18 marca 2018
YCT dla dzieci 12 maja 2018 15 kwietnia 2018 12 czerwca 2018
HSK pisemny 19 maja 2018 22 kwietnia 2018 19 czerwca 2018
HSK pisemny 2 grudnia 2018 5 listopada 2018 2 stycznia 2019

 

Osoby zamierzające ubiegać się o stypendia konfucjańskie na rok akademicki 2018/2019 powinny podejść do egzaminów najpóźniej 11 lutego, ponieważ od 2016 roku do aplikowania potrzebne jest papierowe świadectwo HSK i HSKK. 

Informacje dotyczące rejestracji na egzaminy HSK

Rejestracja na egzaminy odbywa się na portalu: www.chinesetest.cn i uruchamiana jest przed poszczególnymi edycjami egzaminu. Najbliższa rejestracja do dnia 22 kwietnia do godz. 15:00! 
 
 
UWAGA: Deadline rejestracji na egzamin wyznacza równocześnie termin dokonywania opłat egzaminacyjnych. Rejestrując się na więcej niż jeden poziom egzaminu należy dokonać płatności zbiorczej. Podobnie, przystępując do egzaminów na różnych poziomach, każdorazowo należy zarejestrować się na dany poziom.
Potwierdzenie opłaty w systemie nie odbywa się automatycznie, może trwać kilka dni. 
 
Wszyscy uczestnicy egzaminu zobowiązani są załadować swoje zdjęcie na koncie w portalu www.chinesetest.cn.  Aby uniknąć ewentualnych problemów z jego załadowaniem, prosimy o przygotowanie go jeszcze przed przystąpieniem do rejestracji.
Zdjęcie:
• może być kolorowe lub czarno-białe,
• powinno być wykonane en face,
• powinno zostać zapisane w formacie .jpg,
• wielkość pliku nie może przekraczać 100kb (180X240 pikseli).
 
Informacje na temat rejestracji.
Szczegółowe informacje o miejscu i godzinie egzaminów znajdą Państwo na karcie wstępu (admission ticket), którą należy samodzielnie wydrukować ze swojego konta po zakończonej rejestracji, klikając opcję "wydruk/print ticket"; wydruk zrzutu ekranu z admission ticket nie będzie honorowany. Prosimy o wydruk "admission ticket" najpóźniej na 48 godzin przed egzaminem - później system się zamyka i nie będzie to możliwe! Brak wspomnianej karty uniemożliwia udział w egzaminie. Wszelkiego rodzaju inne potwierdzenia Państwa rejestracji (jak e-mail z potwierdzeniem rejestracji czy potwierdzenie wpłaty) nie zostaną uznane. Przy rejestracji prosimy o sprawdzenie wprowadzanych danych i podanie aktualnego adresu email, poprzez który możemy się później z Pañstwem skontaktować. 
 
Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz używania jakichkolwiek sprzętów elektronicznych oraz spożywania pokarmów czy napojów. Zostaną Państwo również poproszeni o odłożenie swoich torebek/teczek.
 
Arkusz odpowiedzi należy wypełniać ołówkiem 2B, który trzeba wziąć ze sobą na egzamin.
 
Prosimy o przybycie na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem - spóźnieni nie zostaną dopuszczeni do zdawania. Przy wejściu będziemy weryfikować Państwa tożsamość, prosimy zatem o przygotowanie dokumentu wskazanego podczas rejestracji elektronicznej (paszportu lub dowodu osobistego).
 

Godziny rozpoczęcia egzaminów:

    HSK Poziom 1 - 13:30
    HSK Poziom 2 - 9:00
    HSK Poziom 3 - 13:30
    HSK Poziom 4 - 9:00
    HSK Poziom 5 - 13:30
    HSK Poziom 6 - 9:00

Opłaty egzaminacyjne: 

  • HSK Poziom 1 - 50 zł
  • HSK Poziom 2 - 100 zł
  • HSK Poziom 3 - 150 zł
  • HSK Poziom 4 - 200 zł
  • HSK Poziom 5 - 250 zł
  • HSK Poziom 6 - 300 zł
  • HSK ustny poziom początkujący - 50 zł
  • HSK ustny poziom średniozaawansowany - 100 zł
  • HSK ustny poziom zaawansowany - 150 zł
  •  

Opłatę egzaminacyjną prosimy kierować na konto:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
98 1240 4722 1111 0000 4850 2861

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko egzaminowanego, adres z kodem pocztowym oraz informację, za jaki egzamin opłata jest wnoszona (np. HSK 3).

Za uczestnictwo w egzaminie może zostać wystawiona faktura imienna (na dane uczestnika egzaminu). Jeśli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura na firmę (np. na pracodawcę), wpłaty musi dokonać firma, której dane mają być zawarte na fakturze. 

» Który poziom egzaminu powinniście zdawać?

Nowy HSK Egzamin ustny Ilość słownictwa Przybliżony poziom CEF
Poziom 1 Poziom podstawowy 150 A1
Poziom 2 300 A2
Poziom 3 Poziom średni 600 B1
Poziom 4 1200 B2
Poziom 5 Poziom zaawansowany 2500 C1
Poziom 6 5000 C2

Egzamin HSK jest przeznaczony dla dorosłych. Trzy pierwsze poziomy, dla osób początkujących, mają na celu zachęcenie do kontynuowania nauki języka chińskiego. Obcokrajowcy zamierzający podjąć studia w Chinach powinni zdać HSK na poziomie 4.

Poziom 1 – przeznaczony dla początkujących, po jednym semestrze nauki, po 2-3 lekcje tygodniowo, znających około 150 słów i gramatykę z nimi związaną. Test trwa 40 minut, składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego. Dodatkowo egzamin ustny.

Poziom 2 – przeznaczony dla początkujących po 2 semestrach nauki, znających około 300 słów i potrafiących wykorzystywać język chiński do komunikowania podstawowych potrzeb. Test trwa 55 minut. składa się z testu rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstu pisanego.

Poziom 3 – przeznaczony dla osób uczących się języka przez 3 semestry, po 2-3 lekcje tygodniowo, znających około 600 słów. Test trwa 90 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Poziom 4 – dla uczących się chińskiego przez 4 semestry po 2-4 lekcje tygodniowo, znających około 1200 słów – którzy potrafią prowadzić rozmowę po chińsku na wiele tematów. Test trwa 105 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Poziom 5 – dla osób uczących się chińskiego ponad 2 lata, po 2-4 lekcje tygodniowo, znających 2500 słów, potrafiących czytać gazety, oglądać filmy i prowadzić dłuższe wywody w języku chińskim. Test trwa 125 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

Poziom 6 – przeznaczony dla tych uczących się, którzy znają 5000 lub więcej słów i są w stanie zrozumieć informacje w języku chińskim i potrafią swobodnie wyrażać się w formie mówionej i pisanej. Test trwa 140 minut. Poza testem rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego należy wykazać się także pisaniem.

» Materiały pomocnicze - zakres słownictwa do egzaminu

Zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki Instytutu Konfucjusza, w której znaleźć można materiały do nauki pod kątem egzaminu, jak również przykładowe testy z poprzednich lat.

Lista znaków obowiązujących na poszczególnych poziomach HSK - przy podziale na klucze: Radicals.

Lista zagadnień gramatycznych obowiązujących na poszczególnych poziomach HSK: Grammar.