Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia Instytutu Konfucjusza 2021

 
Pełną informację o stypendiach konfucjańskich w języku angielskim oraz chińskim znajdą Państwo na stronie stypendialnej: http://cis.chinese.cn/Account/Proceduresfor?lang=en-us
 
Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centra egzaminacyjne oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi, odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.
 
Kontakt z Center For Language Education And Cooperation (CLEC)
 
Division of Test and Scholarships
Email: scholarships@chinese.cn
Tel: +86-10-58595727
 
 
Procedura aplikacyjna
 
1. Zapoznanie się z ofertą i wybór programu stypendialnego przez kandydata.
 
Deadline składania wniosków w systemie stypendialnym cis.chinese.cn:
 
a) do 15 kwietnia 2021 (programy rozpoczynające się w lipcu 2021),
b) do 15 maja 2021 (programy rozpoczynające się we wrześniu 2021),
c) do 15 września 2021 (programy rozpoczynające się w grudniu 2021),
d) do 15 listopada 2021 (programy rozpoczynające się w marcu 2022).
 
2. Utworzenie konta na platformie cis.chinese.cn (jeśli ktoś w przeszłości starał się już o stypendium konfucjańskie, powinien utworzyć nowe konto).
3. Zdobycie potrzebnych do aplikacji dokumentów.
4. Wysłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy Instytutu Konfucjusza w Krakowie przed upłynięciem terminu składania podań i otrzymanie potwierdzenia mailowego.
 
Instytut Konfucjusza w Krakowie organizuje rekrutację na wszystkie programy tylko raz w roku. Wewnętrzny termin składania podań do IK mija 10 kwietnia 2021. 
 
5. Otrzymanie decyzji o przyznaniu rekomendacji drogą mailową.
6. Uzupełnienie danych i załadowanie (zgodnie z wytycznymi z systemu, wypisanymi poniżej) wszystkich plików oraz dokładne sprawdzenie ich poprawności.
7. Poinformowanie drogą mailową (instytut.konfucjusza@uj.edu.pl) o ukończeniu aplikacji na platformie i oczekiwanie na akceptację wniosku w systemie przez IK. 
 
Jeśli wszystko będzie w porządku, IK zatwierdzi wniosek i zostanie on skierowany do akceptacji na kolejnych etapach. W przypadku braków, niepoprawnych danych lub załadowania plików w złym formacie aplikacja zostaje cofnięta w systemie do poprzedniego etapu. Kandydat musi za każdym razem załadować ponownie pliki zgodnie z komentarzami w systemie i ponownie wysłać wniosek do zatwierdzenia (o czym również musi niezwłocznie poinformować IK w Krakowie)
8. Aplikacja jest następnie rozpatrywana na dalszych etapach – przez wybrane uczelnie, a następnie przez Center For Language Education And Cooperation (CLEC) (dawniej Hanban). Na każdym etapie wniosek może być cofnięty – prosimy kandydatów o obserwowanie sytuacji na platformie i informowanie o wszelkich problemach. 
9. Oczekiwanie na decyzję uczelni - zgodę lub odmowę przyjęcia na stypendium. 
10. Przegląd wniosków przez specjalnie powołaną komisję. Przyznanie lub odrzucenie wniosków stypendialnych w oparciu o wyniki HSK/HSKK, liczbę kandydatów z poszczególnych krajów i inne czynniki, a następnie publikacja wyników na około trzy miesiące przed planowanym terminem przyjęcia stypendystów na uczelni.
11. Aplikanci, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej, aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz po przybyciu na uczelnię zarejestrować się w instytucji przyjmującej w wyznaczonym terminie.
 
 
Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami, a w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt.
 
Przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn prosimy o upewnienie się, że wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii (tabela będzie dostępna na stronie http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool) oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów lub rozmowy kwalifikacyjnej – zalecamy odwiedzenie stron internetowych danych uczelni lub kontakt drogą mailową bezpośrednio z danym uniwersytetem. 
 
 
Warunki aplikowania
 
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
obywatelstwo inne niż chińskie,
wiek: 16-35 lat (dnia 1 września 2021 r.),
w przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat, a u osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – poniżej 25 lat,
dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
niekaralność,
dobre wyniki w nauce,
zainteresowanie językiem chińskim i pracą związaną z nim.
 
Kategorie stypendium konfucjańskiego
 
A. Stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL) 
 
stypendium na maksymalnie 4 lata,
program rozpoczyna się we wrześniu 2021.
 
Wymagania:
dyplom ukończenia studiów magisterskich (z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego, lingwistyki lub z kierunków powiązanych z edukacją) oraz transkrypt ocen,
certyfikat HSK 6 z wynikiem min. 200 punktów,
certyfikat HSKK na poziomie zaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów,
ponad dwuletnie doświadczenie z zakresu nauczania języka chińskiego lub powiązanych dziedzin (potrzebne zaświadczenie od pracodawcy),
dwa listy referencyjne od pracowników z tytułem naukowym z powiązanych dziedzin,
pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby posiadające pisemną gwarancję otrzymania stanowiska w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy lub też przedstawią inny dowód) po ukończeniu studiów w Chinach. 
 
 
B. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)
 
stypendium na maksymalnie 2 lata,
program rozpoczyna się we wrześniu 2021.
 
Wymagania:
dyplom ukończenia studiów licencjackich lub wyżej,
certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów,
HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów,
dwa listy referencyjne od pracowników z tytułem naukowym,
pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby posiadające pisemną gwarancję otrzymania stanowiska w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy lub też przedstawią inny dowód) po ukończeniu studiów w Chinach.
 
C. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)
 
stypendium na maksymalnie 4 lata,
program rozpoczyna się we wrześniu 2021.
 
Wymagania:
dyplom ukończenia szkoły średniej,
certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów,
HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.
 
D. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy)
 
program rozpoczyna się we wrześniu 2021
studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach nie mogą otrzymać stypendium
 
 
  •  Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (TCSOL)
Wymagania:
certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 270 punktów,
dowolny certyfikat HSKK. 
 
 
  • Kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin, filozofii chińskiej
Wymagania:
certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów,
HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów. 
 
 
  • Kurs języka chińskiego
Wymagania:
certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów,
priorytet będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.
 
 
E. Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy)
 
rozpoczęcie nauki we wrześniu 2021 lub marcu 2022,
osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.
 
  • Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii 
Wymagania:
certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 180 punktów,
certyfikat HSKK.
 
  • Kurs z zakresu medycyny chińskiej i taiji
Wymagania:
certyfikat HSK,
priorytet będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.
 
F. Stypendium 4-tygodniowe - UWAGA! Instytut Konfucjusza w Krakowie nie prowadzi rekrutacji na ten typ stypendium!
 
Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji, Nauka Języka Chińskiego + Doświadczenie Mieszkania z Chińską Rodziną, Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza
 
program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2021 roku
Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium
 
Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10-15 uczestników w porozumieniu z Instytucją Goszczącą. Przed wyjazdem, Instytut Konfucjusza w porozumieniu z nią opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go Kwaterze Głównej (CLEC) do zatwierdzenia.
 
Wymagania:
certyfikat HSK.
 
G. Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz Instytucji Goszczącej “Cooperative Scholarship” 合作院校孔子学院奖学金
 
CLEC, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi, ustanowił specjalne "Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”). 
 
1. Stypendium roczne, stypendium magisterskie MTCSOL oraz stypendium licencjackie BTCSOL na uczelniach biorących udział w programie. Aplikacja na stypendium „Język Chiński + Kształcenie Zawodowe” (“Chinese + Vocational Training”) odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie instytucje goszczące w systemie aplikacyjnym (informacje o kategoriach oraz liczbie miejsc są wypisane na stronie http://cis.chinese.cn/Account/Proceduresfor?lang=en-us w Załączniku nr 3).
 
2. “Stypendium w ramach porozumienia CLEC oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”) między CLEC a wydziałami edukacyjnymi i uniwersytetami innych krajów. Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium będą aktualizowane na platformie stypendialnej.
  
 
Zwycięzcy konkursu Chinese Bridge
 
Laureaci konkursu Chinese Bridge powinni dostarczyć zaświadczenie o otrzymaniu nagrody, a zwycięzcy wstępnych etapów konkursu w swoich krajach powinni dostarczyć list polecający z Ambasady ChRL. 
Po otrzymaniu certyfikatu stypendialnego Instytutu Konfucjusza na 2021 rok, laureaci powinni zalogować się na stronie internetowej stypendium i przesłać dokumenty do odpowiednich instytucji przyjmujących, po okazaniu odpowiednich certyfikatów CIS. 
W celu uzyskania informacji należy kontaktować się poprzez adres mailowy: chinesebridge@chinese.cn
 
Zakres stypendium
 
Stypendia przyznawane na semestr i dłużej obejmują 
- czesne, 
- zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni, 
- ubezpieczenie zdrowotne na terenie Chin,
- kieszonkowe w wysokości 2500 lub 3500 RMB (w zależności od programu). 
 
Stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie stypendialnej w Załączniku nr 1.
 
 
 
Osoby, które chcą starać się o stypendium przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:
 
Wszyscy:
wypełniony komputerowo formularz rejestracyjny wraz z krótkim letter of application w języku angielskim, zawierającym informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, działalności studenckiej, planach na przyszłość związanych z j. chińskim, itp.* 
skan podpisanego formularza RODO,
skan paszportu (strona ze zdjęciem i danymi),
skan oryginalnych i ważnych certyfikatów HSK/HSKK (data ważności to 2 lata od daty egzaminu), 
najwyższy uzyskany dyplom (lub zaświadczenie o byciu studentem) oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów w języku polskim, jednak do systemu cis.chinese.cn należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione tam, gdzie dokumenty te są wymagane)
jeden list polecający od pracownika naukowego (w języku angielskim lub chińskim),
*niezależnie od tego kandydaci, logując się na platformie stypendialnej, będą musieli opisać swoje doświadczenie w nauce chińskiego oraz nakreślić plan badawczy po chińsku (łącznie 200-800 słów).
 
Ponadto:
aplikujący obecnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego, powinni dostarczyć dowód zatrudnienia oraz list polecający od pracodawcy,
aplikujący ubiegający się o stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego powinni dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych lub ekspertów zajmujących się pokrewną dziedziną oraz dostarczyć list motywacyjny w języku chińskim (3000 znaków) obrazujący wiedzę kandydata na temat studiowanego kierunku oraz plan badań naukowych, które chce przeprowadzić,
aplikujący ubiegający się o stypendium na studia magisterskie dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych (w języku angielskim lub chińskim) oraz pisemne zobowiązanie, że aplikant będzie zaangażowany w nauczenie języka chińskiego przez co najmniej 5 lat po ukończeniu studiów (napisane po chińsku i podpisane przez kandydata),
aplikujący, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty wyznaczające ich prawnych opiekunów w Chinach wraz z ich podpisem,
UWAGA - instytucje goszczące mogą wymagać od aplikantów dodatkowych dokumentów.
 
Wgrywanie plików do systemu stypendialnego:
Wszystkie pliki muszą mieć rozszerzenie: .jpg/.gif/.bmp/.jpeg. System nie akceptuje plików .pdf. 
Zdjęcie oraz podpis nie mogą przekraczać 300 kB, a inne wgrywane pliki nie mogą przekraczać 2MB. 
Tam, gdzie nie ma możliwości wgrania kilku plików równocześnie należy je scalić do jednego pliku.
 
 
Wszystkie te dokumenty należy przesłać do 10 kwietnia 2021 (sobota)
- w formie elektronicznej 
- w folderze (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip, natomiast każdy dokument w folderze powinien być podpisany zgodnie z zawartością