Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia Instytutu Konfucjusza 2019
 
Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami umieszczonymi poniżej oraz z pełną informacją, którą mogą Państwo pobrać na stronie Hanban. Dodatkowe informacje o stypendiach mogą uzyskać Państwo mailowo (instytut.konfucjusza@uj.edu.pl) lub pod numerem telefonu biura IK. 
 
Prosimy, żeby przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn sprawdzili Państwo dokładnie, czy wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów.
 
O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:
 • obywatelstwo inne niż chińskie
 • wiek: 16-35 lat
 • dobry stan zdrowia i niekaralność
W przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat., a osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – poniżej 25 lat.
 
Stypendia Instytutu Konfucjusza w roku 2019 obejmują następujące kategorie:
 
1. Stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (4 lata)
 
Wymagania:
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego, lingwistyki, lub z kierunków powiązanych z edukacją
 • certyfikat HSK 6 z wynikiem min. 200 punktów oraz HSKK na poziomie zaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów
 • ponad dwuletnie doświadczenie z zakresu nauczania języka chińskiego lub powiązanych dziedzin
2. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego 
(2 lata)
 
Wymagania:
 • dyplom ukończenia studiów (min. licencjackich)
 • certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów. Pierwszeństwo przy przyznawaniu stypendiów będą mieć osoby, które mają oficjalnie zagwarantowane miejsce pracy w charakterze nauczyciela j. chińskiego po ukończeniu studiów (np. w formie umowy z potencjalnym pracodawcą).
3. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (do 4 lat)
 
Wymagania:
 • dyplom ukończenia liceum
 • certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.
 
4. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy), które przyznawane jest w kategoriach:
 
4.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego 
 
Wymagania:
 • certyfikat HSK3 z wynikiem min. 270 punktów oraz certyfikat HSKK 
4.2 Zaawansowany kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii
 
Wymagania:
 • certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów oraz HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów 
4.3 Kurs języka chińskiego
 
Wymagania:
 • certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów
O stypendium roczne nie mogą ubiegać się osoby, które aktualnie studiują w Chinach.
 
5. Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy, rozpoczęcie nauki we wrześniu 2019 lub marcu 2020)
 
Przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były w Chinach w ramach wizy X1 oraz X2. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach:
 
5.1 Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii 
 
Wymagania:
 • certyfikat HSK 3 z wynikiem min.  180 punktów oraz certyfikat HSKK
5.2 Kurs z zakresu medycyny chińskiej i Taiji
 
Wymagania:
 • certyfikat HSK
6. Stypendium na 4-tygodniowy kurs z zakresu medycyny chińskiej i Taiji w Chinach (rozpoczęcie: lipiec 2019 i grudzień 2019) 
 • Przeznaczone jest tylko dla osób, które nigdy wcześniej nie były w Chinach w ramach wizy X1 oraz X2. 
Wymagania:
 • certyfikat HSK
7. Stypendia na zasadzie współpracy pomiędzy Hanbanem a instytucjami goszczącymi 
 • Stypendia na jeden rok akademicki, stypendia na studia magisterskie oraz na studia licencjackie. Szczegóły na stronie cis.chinese.cn. 
 
Procedury aplikacyjne:
 
Rejestracja online rozpocznie się na platformie stypendialnej Hanban (cis.chinese.cn)  pierwszego marca 2019 roku. Należy zalogować się w celu znalezienia rekomendowanych lub goszczących instytucji, udostępnić materiały aplikacyjne i śledzić postęp aplikacji, komentarze oraz wyniki. Stypendyści powinni otrzymać potwierdzenie od instytucji goszczącej by przejść do dalszych procedur, wydrukować certyfikat CIS oraz zarejestrować się w instytucji goszczącej w wyznaczonym terminie.
 
Hanban zakończy przegląd wniosków oraz opublikuje wyniki na trzy miesiące przed przyjęciem stypendystów.
 
Zwycięzcy konkursu Chinese Bridge
 
Zwycięzcy Chinese Bridge, którym przyznano certyfikat stypendialny Instytutu Konfucjusza na 2019 rok, powinni zalogować się na stronie internetowej stypendium i przesłać dokumenty do odpowiednich instytucji przyjmujących, po okazaniu odpowiednich certyfikatów CIS. W celu uzyskania informacji należy kontaktować się poprzez adres mailowy: chinesebridge@hanban.org
 
Warunki stypendium:
 
Stypendia przyznawane na semestr i dłużej obejmują czesne, zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni, ubezpieczenie zdrowotne na terenie Chin oraz kieszonkowe w wysokości 2500 lub 3500 RMB (w zależności od programu). Stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego.
 
Osoby, które chcą starać się o stypendium Hanban przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:
 • skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego
 • paszport (strona ze zdjęciem i danymi)
 • certyfikaty HSK/HSKK (niezbędne jest dołączenie skanu oryginalnych certyfikatów!)
 • najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów, jednak do systemu cis.chinese.cn bezwzględnie należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione!)
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych
 • podanie o przyjęcie na stypendium, zawierające informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, planach na przyszłość związanych z j. chińskim oraz plan badawczy
Ponadto: 
 • aplikujący obecnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego, powinni dostarczyć dowód zatrudnienia oraz list rekomendacyjny od pracodawcy.
 • aplikujący ubiegający się o stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego powinni dostarczyć list motywacyjny w języku chińskim (3000 znaków) 
Wszystkie te dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej w jednym pliku (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip pod adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do 8 kwietnia 2019 (poniedziałek).