Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikat Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

W celu umożliwienia podejścia do egzaminów z języka chińskiego w czasie pandemii, Instytuty Konfucjusza na całym świecie rozpoczęły organizowanie specjalnej edycji domowych egzaminów online 居家网络考试 Online Chinese Test (Home Edition) - HSK.
 
W maju i czerwcu 2020 Instytut Konfucjusza w Krakowie – jako jedyny instytut w Polsce – przeprowadził sesję egzaminacyjną w wersji online. W grudniu 2020 przeprowadzimy kolejną sesję egzaminów HSK i HSKK na wszystkich poziomach. Zapraszamy do rejestracji!
 
NA EGZAMIN W GRUDNIU 2020 NIE MA JUŻ MIEJSC!
 

Uwaga: w egzaminie HSK Home Edition przeprowadzanym przez Instytut Konfucjusza w Krakowie mogą brać udział TYLKO osoby, które w czasie pisania egzaminu będą przebywać w Polsce!

 
W dniu 12 grudnia 2020 Instytut Konfucjusza w Krakowie przeprowadzi następujące egzaminy w formie online:
 
9:00 – HSK 2, HSK 4, HSK 6
13:30 – HSK 1, HSK 3, HSK 5
16:30 – HSKK 1, HSKK 2, HSKK 3
 
Ze względów organizacyjnych liczba miejsc na egzaminy jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń w systemie rejestracyjnym chinesetest.cn.  
 

PRZED REJESTRACJĄ NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY PAŃSTWA SPRZĘT SPEŁNIA WYMOGI EGZAMINACYJNE!

 

1. Wymagania techniczne 

 

Zapisując się na egzamin potwierdzają Państwo, że używany przez Państwa podczas egzaminu sprzęt oraz oprogramowanie spełniają następujące warunki: 
System operacyjny: Windows 7/8/10,
• Sugerowana rozdzielczość ekranu: co najmniej 1440x900, 
• Internet: co najmniej 150 KB/s,
• Kamera: HD, powyżej 300 000 pikseli; pomieszczenie powinno być dobrze oświetlone,
• Odtwarzanie dźwięku i mikrofon: dźwięk powinien być czysty i wyraźny (w przypadku testów HSKK Państwa wypowiedź jest nagrywana w programie i automatycznie przesyłana do Chin)
Sprawdzić oprogramowanie można tymczasowo poprzez udział w próbnym egzaminie online dostępnym na stronie: https://test.chinesetest.cn:36165?p=9999903 
Uwaga: ze względu na obciążenie systemu egzaminami, w weekendy link do próbnego egzaminu może być niedostępny. 
Poza tym wszyscy zdający obowiązkowo powinni przed egzaminem pobrać na swój komputer i przetestować oficjalne oprogramowanie, za pomocą którego będą Państwo uczestniczyć w oficjalnych egzaminach; program HSKClient można pobrać z tej strony: https://test.chinesetest.cn:36165/client.html 
Program można przetestować podając swoje dane (imię, e-mail, płeć, kraj, wybrany poziom egzaminu), a jeśli podczas logowania w programie otrzymują Państwo komunikat "logged in", to proszę użyć innego adresu e-mail. Jeden adres e-mail umożliwia jednokrotny udział w próbnym egzaminie.
 
Ponadto:
podczas egzaminu obowiązkowe jest dodatkowe urządzenie z kamerą (np. smartfon) i aplikacja Microsoft Teams, za pomocą których egzaminatorzy Instytutu Konfucjusza  w Krakowie zweryfikują tożsamość oraz dokonają kontroli audiowizualnej środowiska egzaminacyjnego i będą monitorować przebieg egzaminu. Uczestnicy otrzymają przed egzaminem zaproszenie do zespołu w programie MsTeams i link do spotkania online. Prosimy o wcześniejsze pobranie aplikacji i zapoznanie się z jej działaniem. W tygodniu poprzedzającym egzaminy odbędą się dyżury techniczne online, podczas których skontrolujemy Państwa stanowiska egzaminacyjne i wypróbujemy działanie programów.
 

2. Rejestracja na egzamin na stronie chinesetest.cn

 

Rejestracja na powyższe egzaminy potrwa do północy 24 listopada 2020 roku. 
Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z wspomnianymi wymaganiami technicznymi i  regulaminem dostępnym poniżej.  
 
Po upewnieniu się, że spełniają Państwo wszystkie wytyczne i będą mieć warunki do przeprowadzenia egzaminu (osobne pomieszczenie, właściwy sprzęt, etc. - szczegóły w regulaminie) należy zarejestrować się w systemie, dokonać opłaty i wysłać potwierdzenie przelewu na nasz adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl 
 
Rejestracja na stronie chinesetest.cn: w celu dokonania rejestracji należy najpierw utworzyć indywidualne konto na platformie http://www.chinesetest.cn (na górze strony możliwość wyboru “English”), a następnie zapisać się na egzaminy wybierając nasze centrum egzaminacyjne: Europe > Poland > Confucius Institute in Krakow (波兰克拉科夫孔子学院) i odpowiedni poziom egzaminu. Przy rejestracji obowiązkowe jest załączenie aktualnego zdjęcia. 
Uwaga: przy wyszukiwaniu centrum egzaminacyjnego oraz rejestracji na egzamin HSK Home Edition należy wybrać "Paper and pencil test sites". 
 
 
Zdjęcie w systemie chinesetest.cn
• może być kolorowe lub czarno-białe, 
• najlepiej z białym tłem, jak w dokumentach,
• powinno być wykonane en face, 
• musi być wykonane tak, by twarz była widoczna i niczym niezasłonięta, 
• musi być zgodne z rzeczywistym wyglądem, powinno być wykonane w okresie 6 miesięcy od egzaminu,
• nie może być na nim nakrycia głowy (z wyjątkiem powodów religijnych) ani okularów przeciwsłonecznych, 
• powinno zostać zapisane w formacie .jpg,  
• wielkość pliku nie może być mniejsza niż 30kb ani nie może przekraczać 100kb (180x240 pikseli).
 
Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminów, takie jak egzaminy próbne do pobrania, znajdą Państwo na stronie: http://www.chinesetest.cn/godownload.do
 

3. Instalacja programu klienckiego HSKClient i korzystanie z niego

  • Zaleca się włączenie trybu prywatnego/incognito 
  • Po pobraniu należy rozpakować .zip (wyodrębnij wszystko) i znaleźć zieloną ikonkę programu „ExamClient.exe”, który należy uruchomić
  • W przypadku problemów z pobraniem zaleca się dodatkowo pobranie dołączonego na stronie programu o nazwie „考试客户端运行依赖文件HSKClient running dependency file” oraz wyłączenie programów antywirusowych
  • Wyjście z programu: należy kliknąć “exit” w prawym dolnym rogu lub użyć skrótu Alt+F4 i później wpisać hasło: quit 
  • Zmiana metody wprowadzania znaków: w przypadku problemów technicznych z wprowadzaniem znaków, należy w prawym dolnym rogu kliknąć „input/键盘” i przełączyć się na tryb wprowadzania znaków z poziomu komputera

4. Płatność

 

Cena egzaminu online jest taka sama, jak w przypadku egzaminu stacjonarnego.
 
HSK 1 – 50 zł
HSK 2 – 100 zł
HSK 3 – 150 zł
HSK 4 – 200 zł
HSK 5 – 250 zł
HSK 6 – 300 zł
HSKK 1 – 50 zł
HSKK 2 – 100 zł
HSKK 3 – 150 zł 
 
Status płatności jest zatwierdzany w systemie ręcznie, stąd uprzejmie prosimy Państwa o mailowe wysyłanie potwierdzeń przelewu na adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl do północy w dn. 24 listopada 2020 roku.
Nie będziemy mieć możliwości sprawdzenia, czy Państwa przelew dotarł na nasze konto! 
 
Opłatę egzaminacyjną prosimy kierować na konto:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
98 1240 4722 1111 0000 4850 2861
W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko egzaminowanego, adres z kodem pocztowym oraz informację, za jaki egzamin opłata jest wnoszona (np. HSK 3)
Rejestrując się na więcej niż jeden poziom egzaminu należy dokonać płatności zbiorczej. Podobnie, przystępując do egzaminów na różnych poziomach, każdorazowo należy zarejestrować się na dany poziom.
Za uczestnictwo w egzaminie może zostać wystawiona faktura imienna (na dane uczestnika egzaminu). Jeśli życzą sobie Państwo, aby została wystawiona faktura na firmę (np. na pracodawcę), wpłaty musi dokonać firma, której dane mają być zawarte na fakturze.
 

5. Regulamin egzaminów HSK online (Home Edition)

 

1. Egzamin powinien odbyć się w osobnym, zamkniętym pomieszczeniu bez zakłóceń. Pokój musi być cichy i dobrze oświetlony. Zabrania się uczestniczenia w egzaminie w miejscach publicznych, takich jak parki, kawiarnie, restauracje, itp.
2. Komputer/laptop, mysz, klawiatura oraz inne przedmioty potrzebne przy egzaminie (admission ticket, dokument tożsamości) mają znajdować się na stole, a wszelkie inne szeroko pojęte "pomoce naukowe" (słowniki, notatki, podręczniki, słowniki elektroniczne, zeszyty ćwiczeń, etc.) nie mogą znajdować się w pomieszczeniu, w którym odbywa się egzamin. 
3. Nikt postronny nie może przebywać w trakcie egzaminu w pomieszczeniu egzaminacyjnym. 
4. Po zalogowaniu się do programu egzaminacyjnego aż do zakończenia egzaminu, egzaminowany nie może wychodzić z pokoju ani się po nim przemieszczać. Naruszenie tego warunku będzie prowadziło do uznania testu za niezaliczony. 
5. Po zalogowaniu się do programu (wejściu na stronę testu) nie można go zamykać ani przełączać się na inne okna programów uruchomionych na komputerze. Naruszenie tego warunku będzie prowadziło do uznania testu za niezaliczony. 
6. Zabronione jest używanie podczas egzaminu materiałów dodatkowych, takich jak urządzenia mobilne (telefon komórkowy, tablet, itp.) materiały do nauki, książki, notatki odręczne, itp. 
7. Zabronione jest komunikowanie się z innymi osobami podczas testu.
8. Przez cały czas trwania egzaminu osoba zdająca musi być widoczna w centrum obrazu swojej kamery internetowej, a obraz ten musi być wyraźny i przekazywany bez zakłóceń. 
9. W trakcie egzaminu osoba zdająca nie może mieć na sobie: nakryć głowy, chust, opasek, okularów przeciwsłonecznych, biżuterii, itp.
10. W trakcie egzaminu zabronione jest sporządzanie notatek pisemnych, kopiowanie treści egzaminu oraz korzystanie z urządzeń nagrywających dowolnego rodzaju. Zadania z części pisemnej (HSK 3 – HSK 6) na egzaminie wykonuje się za pomocą systemu wpisywania znaków będącego częścią oprogramowania.
11. Po rozpoczęciu egzaminu nie należy podłączać bądź odłączać urządzeń i akcesoriów z komputera. Jeśli w wyniku takich działań pojawią się jakiekolwiek zakłócenia, problemy techniczne lub problemy związane z działaniem oprogramowania testowego, będzie to traktowane jak celowe działanie osoby zdającej i jedynie ona będzie ponosić odpowiedzialność za niezaliczenie testu.  
12. Czas egzaminu jest ustalamy przez oprogramowanie i będzie wyświetlony na ekranie.
13. Egzamin zostanie uruchomiony w systemie na jedną minutę przed oficjalnym rozpoczęciem egzaminu. W tym czasie dostępna będzie treść zadań z części słuchanej, ale nie będzie możliwe udzielanie odpowiedzi. 
14. Układanie zdań w ramach egzaminów HSK 3-5 odbywa się na zasadzie przeciągania i upuszczania odpowiedzi za pomocą myszki. Prosimy o ograniczenie niepotrzebnych kliknięć, ponieważ może to doprowadzić do przeciążenia serwera.
15. Po zakończeniu jednej części, system automatycznie przejdzie do kolejnej części egzaminu. Po kliknięciu przycisku „Submit” w prawym górnym rogu systemu udzielanie odpowiedzi nie będzie już możliwe. 
16. Po zakończeniu egzaminu wszystkie odpowiedzi zostaną automatycznie zapisane i wysłane przez system do Chinese Testing International (CTI).
17. CTI oraz organizatorzy lokalni zastrzegają sobie prawo do zebrania danych osoby zdającej (w szczególności: imienia i nazwiska, zdjęcia oraz innych danych służących do identyfikacji) oraz przeprowadzenia kontroli audiowizualnej środowiska egzaminacyjnego i nagrywania przebiegu egzaminu. Zbieranie i wykorzystywanie zebranych w ten sposób informacji odbywa się zgodnie z prawem oraz ma na celu realizację zadań związanych z działaniem CTI (w tym zapewnienie bezpiecznego przebiegu egzaminu).
18. Jeśli podczas egzaminu pojawią się jakiekolwiek problemy niewynikające z winy organizatora, takie jak problemy z łączem internetowym lub oprogramowaniem na komputerze, a także w przypadku spóźnienia uczestnika na egzamin lub niepojawienia się na nim, to sam zdający ponosi odpowiedzialność za niezaliczenie testu, a opłata egzaminacyjna nie będzie zwrócona ani przeniesiona na inny termin.
 
 
TEST OFICJALNY – KORZYSTANIE Z PROGRAMU
Oprogramowanie, za pomocą którego będą Państwo uczestniczyć w oficjalnych egzaminach można pobrać z tej strony: https://test.chinesetest.cn:36165/client.html 
• Logowanie: będzie możliwe dopiero w dniu egzaminu za pomocą loginu i hasła, które znajdą Państwo na 5 dni przed egzaminem na swoim koncie na stronie chinesetest.cn (tam, gdzie dostępny jest admission ticket): login to Państwa admission number 准考证号码, a hasło 密码 to czterocyfrowy kod.
• Wyjście z programu: należy kliknąć “exit” w prawym dolnym rogu lub użyć skrótu Alt+F4 i później wpisać hasło: quit. 
• Zmiana metody wprowadzania znaków: w przypadku problemów technicznych z wprowadzaniem znaków, należy w prawym dolnym rogu kliknąć „input/键盘” i przełączyć się na tryb wprowadzania znaków z poziomu komputera.
 

6. Wyniki egzaminu

 

Wyniki będą dostępne na stronie chinesetest.cn po 10 dniach od daty egzaminu. 
Certyfikat w wersji papierowej będzie dostępny do samodzielnego wydruku z konta na platformie chinesetest.cn; jest też możliwość zamówienia dodatkowo płatnej wysyłki certyfikatu z Chin poprzez oficjalną stronę (opcja “extra score records”).
 
Konto HSK Official jest już dostępne na social media:
YouTube: HSK Official
Twitter: HSKTestOfficial
Facebook: HSKTestOfficial