Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Linki społecznościowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia Instytutu Konfucjusza 2020

 
Pełną informację o stypendiach konfucjańskich w języku angielskim oraz chińskim znajdą Państwo na stronie stypendialnej.  

 

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centrum testów językowych oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi, odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących. 

 

Procedura aplikacyjna 

1. Zapoznanie się z ofertą i wybór programu stypendialnego przez kandydata. 

Deadline składania wniosków w systemie stypendialnym: 

a) do 10 kwietnia 2020 (programy rozpoczynające się w lipcu 2020), 

b) do 10 maja 2020 (programy rozpoczynające się we wrześniu 2020), 

c) do 10 września 2020 (programy rozpoczynające się w grudniu 2020), 

d) do 10 listopada 2020 (programy rozpoczynające się w marcu 2021). 

2. Utworzenie konta na platformie cis.chinese.cn (jeśli ktoś w przeszłości starał się już o stypendium konfucjańskie, to powinien on utworzyć nowe konto). 

3. Zdobycie potrzebnych do aplikacji dokumentów. 

4. Wysłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy Instytutu Konfucjusza w Krakowie przed upłynięciem ostatecznego terminu składania podań i otrzymanie potwierdzenia mailowego. 

„Instytut Konfucjusza w Krakowie” organizuje rekrutację na wszystkie programy tylko raz w roku. Wewnętrzny termin składania podań do IK mija 13 kwietnia 2020. 

5. Otrzymanie decyzji o przyznaniu rekomendacji drogą mailową. 

6. Uzupełnienie danych i załadowanie (zgodnie z wytycznymi z systemu, wypisanymi poniżej) wszystkie plików i dokładne sprawdzenie ich poprawności. 

7. Poinformowanie drogą mailową (instytut.konfucjusza@uj.edu.pl) o ukończeniu aplikacji na platformie i oczekiwanie na akceptację wniosku w systemie przez IK.  

Jeśli wszystko jest w porządku, IK zatwierdza wniosek kandydata i jest on kierowany do akceptacji na kolejnych etapach. W przypadku braków, niepoprawnych danych lub załadowania plików w złym formacie aplikacja zostaje cofnięta w systemie do poprzedniego etapu. Kandydat musi za każdym razem załadować ponownie pliki zgodnie z komentarzami w systemie i ponownie wysłać wniosek do zatwierdzenia (o czym również musi niezwłocznie poinformować IK).  

8. Aplikacja jest następnie rozpatrywana na dalszych etapach – przez wybrane uczelnie, a następnie Hanban. Na każdym etapie wniosek może być cofnięty – prosimy kandydatów o obserwowanie sytuacji na platformie i informowanie o wszelkich problemach oraz jeśli komunikaty od uczelni są niezrozumiałe.  

9. Oczekiwanie na decyzję uczelni.  

10. Przegląd wniosków przez specjalnie powołaną przez Hanban komisję. Przyznanie lub odrzucenie wniosków stypendialnych w oparciu o wyniki HSK/HSKK, liczbę kandydatów z poszczególnych krajów i inne czynniki, a następnie publikacja wyników na trzy miesiące przed przyjęciem stypendystów. 

11. Aplikanci, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz po przybyciu na uczelnię zarejestrować się w instytucji przyjmującej w wyznaczonym terminie. 

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami, a w przypadku pytań dotyczących kwestii, które nie pojawiają się ani powyżej, ani na stronie cis.chinese.cn,  prosimy o kontakt mailowy 

Przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn prosimy o upewnienie się, że wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii (tabela dostępna na stronie http://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool) oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów lub rozmowy kwalifikacyjnej – zalecamy odwiedzenie stron internetowych danych uczelni lub kontakt drogą mailową bezpośrednio z danym uniwersytetem.  

Warunki aplikowania 

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki: 

obywatelstwo inne niż chińskie, 

wiek: 16-35 lat (dnia 1 września 2020 r.), 

w przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat, a u osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – poniżej 25 lat, 

dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, 

niekaralność, 

dobre wyniki w nauce, 

zainteresowanie językiem chińskim i pracą związaną z nim. 

 

Kategorie stypendium konfucjańskiego 

A. Stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL)  

stypendium na maksymalnie 4 lata 

program rozpoczyna się we wrześniu 2020 

Wymagania: 

dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego, lingwistyki, lub z kierunków powiązanych z edukacją oraz transkrypt ocen, 

certyfikat HSK 6 z wynikiem min. 200 punktów, 

certyfikat HSKK na poziomie zaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów, 

ponad dwuletnie doświadczenie z zakresu nauczania języka chińskiego lub powiązanych dziedzin (potrzebne zaświadczenie od pracodawcy), 

dwa listy referencyjne od pracowników z tytułem naukowym z powiązanych dziedzin, 

pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby, które po ukończeniu studiów w Chinach będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy). 

B. Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL) 

stypendium na maksymalnie 2 lata 

program rozpoczyna się we wrześniu 2020 

Wymagania: 

dyplom ukończenia studiów licencjackich lub wyżej, 

certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów, 

HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów, 

dwa listy referencyjne od pracowników z tytułem naukowym, 

pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby, które po ukończeniu studiów w Chinach będą miały zagwarantowane stanowisko w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy). 

 

C. Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL) 

stypendium na maksymalnie 4 lata 

program rozpoczyna się we wrześniu 2020 

Wymagania: 

dyplom ukończenia szkoły średniej, 

certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów, 

HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów. 

 

D. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy) 

program rozpoczyna się we wrześniu 2020 

studenci zagraniczni studiujący obecnie w Chinach nie mogą otrzymać stypendium 

D.1. Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (TCSOL) 

Wymagania: 

certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 270 punktów, 

dowolny certyfikat HSKK.  

D.2. Kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin, filozofii chińskiej 

Wymagania: 

certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów, 

HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.  

D.3. Kurs języka chińskiego 

Wymagania: 

certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów, 

priorytet będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK. 

 

E. Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy) 

rozpoczęcie nauki we wrześniu 2019 lub marcu 2020 

Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium. 

E.1. Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii  

Wymagania: 

certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 180 punktów, 

certyfikat HSKK. 

E.2. Kurs z zakresu medycyny chińskiej i taiji 

Wymagania: 

certyfikat HSK, 

priorytet będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK. 

 

F. Stypendium 4-tygodniowe  

Tradycyjna Medycyna Chińska i Kultura Taiji, Nauka Języka Chińskiego + Doświadczenie Mieszkania z Chińską Rodziną, Specjalny Czterotygodniowy Program dla Studentów Instytutów Konfucjusza 

program rozpoczyna się w lipcu lub grudniu 2020 roku 

Osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium 

Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10-15 uczestników w porozumieniu z Instytucją Goszczącą. Przed wyjazdem, Instytut Konfucjusza w porozumieniu z nią opracowuje szczegółowy plan wyjazdu, a następnie przedstawia go Kwaterze Głównej Instytutu Konfucjusza (Hanban) do zatwierdzenia. 

Wymagania: 

certyfikat HSK. 

 

G. Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej “Cooperative Scholarship” 合作院校孔子学院奖学金 

Hanban, we współpracy z niektórymi uczelniami wyższymi, ustanowił specjalne "Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”).  

i. Stypendium roczne, stypendium magisterskie MTCSOL oraz stypendium licencjackie BTCSOL na uczelniach biorących udział w programie.  

Aplikacja na stypendium „Język Chiński + Kształcenie Zawodowe” (“Chinese + Vocational Training”) odbywa się zgodnie ze standardami ustanowionymi przez odpowiednie instytucje goszczące w systemie aplikacyjnym (informacje o kategoriach oraz liczbie miejsc są wypisane na stronie http://cis.chinese.cn/Account/Proceduresfor?lang=en-us w Załączniku nr 3). 

ii. “Stypendium w ramach porozumienia Hanban’u oraz Instytucji Goszczącej” (“Cooperative Scholarship”) między Hanbanem a wydziałami edukacyjnymi i uniwersytetami innych krajów. 

Metody rekrutacji, kwoty i formy wsparcia w ramach tego stypendium będą aktualizowane na platformie stypendialnej. 

Zwycięzcy konkursu Chinese Bridge 

Laureaci konkursu Chinese Bridge powinni dostarczyć zaświadczenie o otrzymaniu nagrody, a zwycięzcy wstępnych etapów konkursu w swoich krajach powinni dostarczyć list referencyjny z Ambasady ChRL.  

Po otrzymaniu certyfikatu stypendialnego Instytutu Konfucjusza na 2020 rok, laureaci powinni zalogować się na stronie internetowej stypendium i przesłać dokumenty do odpowiednich instytucji przyjmujących, po okazaniu odpowiednich certyfikatów CIS.  

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się poprzez adres mailowy: chinesebridge@hanban.org 

 

Zakres stypendium 

Stypendia przyznawane na semestr i dłużej obejmują  

- czesne,  

- zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni,  

- ubezpieczenie zdrowotne na terenie Chin, 

- kieszonkowe w wysokości 2500 lub 3500 RMB (w zależności od programu).  

Stypendium na program czterotygodniowy nie obejmuje kieszonkowego. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie stypendialnej w Załączniku nr 1. 

 

Osoby, które chcą starać się o stypendium Hanban przez Instytut Konfucjusza w Krakowie, proszone są o przygotowanie następujących dokumentów: 

Wszyscy: 

skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza rejestracyjnego, 

skan paszportu (strona ze zdjęciem i danymi), 

skan oryginalnych i ważnych certyfikatów HSK/HSKK (data ważności to 2 lata od daty egzaminu),  

najwyższy uzyskany dyplom (lub zaświadczenie o byciu studentem) oraz transkrypt ocen w j. angielskim (na etapie udzielania rekomendacji dopuszczalne jest przesłanie zwykłych kopii dokumentów, jednak do systemu cis.chinese.cn bezwzględnie należy przesłać kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione!) 

dwa listy polecające od pracowników naukowych (w języku angielskim lub chińskim), 

podanie skierowane do Instytutu Konfucjusza w Krakowie o przyjęcie na stypendium, zawierające m.in. informacje o dotychczasowej nauce chińskiego, planach na przyszłość związanych z j. chińskim, czy krótki plan badawczy* (w języku polskim lub angielskim), 

*niezależnie od tego kandydaci, logując się na platformie stypendialnej, będą musieli opisać swoje doświadczenie w nauce chińskiego oraz nakreślić plan badawczy po chińsku (łącznie 200-800 słów). 

Ponadto: 

- aplikujący obecnie pracujący jako nauczyciele języka chińskiego, powinni dostarczyć dowód zatrudnienia oraz list referencyjny od pracodawcy, 

- aplikujący ubiegający się o stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego powinni dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych lub ekspertów zajmujących się pokrewną dziedziną oraz dostarczyć list motywacyjny w języku chińskim (3000 znaków) obrazujący wiedzę kandydata na temat studiowanego kierunku oraz plan badań naukowych, które chce przeprowadzić, 

- aplikujący ubiegający się o stypendium na studia magisterskie dołączyć dwa listy referencyjne od samodzielnych pracowników naukowych (w języku angielskim lub chińskim) oraz pisemne zobowiązanie, że aplikant będzie zaangażowany w nauczenie języka chińskiego przez co najmniej 5 lat po ukończeniu studiów (napisane po chińsku i podpisane przez kandydata), 

-- aplikujący, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia muszą dostarczyć odpowiednie dokumenty wyznaczające ich prawnych opiekunów w Chinach wraz z ich podpisem, 

UWAGA - instytucje goszczące mogą wymagać od aplikantów dodatkowych dokumentów. 

Wgrywanie plików do systemu stypendialnego: 

Wszystkie pliki muszą mieć rozszerzenie: .jpg/.gif/.bmp/.jpeg. System nie akceptuje plików .pdf.  

Zdjęcie oraz podpis nie mogą przekraczać 300 kB, a inne wgrywane pliki nie mogą przekraczać 2MB. 

Wszystkie te dokumenty należy przesłać do 13 kwietnia 2020 (poniedziałek) 

- w formie elektronicznej  

- w jednym pliku (.zip) o nazwie: imię_nazwisko.zip  

- na adres mailowy instytut.konfucjusza@uj.edu.pl  

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi informacjami umieszczonymi poniżej oraz z pełną informacją, którą mogą Państwo pobrać na stronie Hanban. Dodatkowe informacje o stypendiach mogą uzyskać Państwo mailowo (instytut.konfucjusza@uj.edu.pl).

 
Prosimy, żeby przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn sprawdzili Państwo dokładnie, czy wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów.